Historisk norsk førsteutgave

1-kronen fra 1877 fikk æren av å være vår aller første rene 1-krone, attpåtil i sølv! Originalmynten du i kan bli eiere av ble utgitt under kong Oscar II kun få år etter at Norge gikk inn i Den Skandinaviske myntunion. Under den første tiden med kronevalører hadde vi kun 10 og 20 kroner i gull. Disse valørene fant sjeldent veien til vanlige nordmenns lommer og for mange nordmenn på 1800-tallet var 1-kronen fra 1877 deres første møte med krone som myntvalør.

1-kronen vi i dag kan tilby er vår mest populære 1-kronemynt, kanskje er ikke dette så rart når mynten er en førsteutgave! Det er nå første gang siden mai at vi igjen kan tilby denne historiske utgaven til et utvalg samlere. Vi anbefaler derfor å i dag sikre deg Norges aller første rene 1-kronemynt.

Bestill nå så kan du glede deg til dette:
Norges aller første rene 1-krone
Over 143 år gammel originalmynt - preget i sølv
Uforpliktende innledning til samlingen "Norske 1-kroner i sølv"
En av få gjenværende 1-kroner i sølv - vår mest populære 1-krone

Norske sølvmynter er interessante, både historiene knyttet til dem og mysteriet rundt hvordan akkurat din sølvmynt lurte seg unna nedsmelting. Disse to tingene alene gjøre det ekstra moro å eie norske sølvmynter.

Nær 9 av 10 norske 1-kroner i sølv tapt for alltid
Ingen vet med sikkerhet hvor mange 1-kronemynter som er igjen av de forskjellige årgangene. Enkelte årganger ble preget i svært lave opplag, og mange norske sølvkronemynter er blitt smeltet om siden utgivelse. I Den Kongelige Mynts årsberetning fra 1983 kan man lese at av totalopplaget som ble preget av 1-kroner i sølv i perioden 1877-1917 er hele 86,7% blitt inndratt og smeltet om.

I tillegg kan man regne med at mange 1-kroner har gått tapt som følge av omsmelting foretatt av privatpersoner. I perioden før og under andre verdenskrig kunne man få kjøpt sølvtøy og andre sølvvarer hvis man hadde sølv å levere inn. For mange var det da naturlig å levere inn sølvmynter, og slik gikk mange av sølvkronene tapt for alltid.

Del av Den Skandinaviske Myntunion
Sølv kronen du i dag kan sikre deg er preget i henhold til bestemmelsene utarbeidet innad i Den Skandinaviske Myntunion. 1-kronen måtte derfor inneholde sine 6 gram rent sølv. Til sammenligning inneholder en typisk sølvring fra 2 til 3 gram rent sølv.

Etter 1919 ble sølv erstattet med kobbernikkel på grunn av uroligheter i internasjonale finansmarkeder, som førte til skyhøye sølvpriser. Avtalen om at norske, svenske og danske kroner skulle ha liv verdi, var dermed ikke lenger mulig å oppretthold.

Benytt muligheten!
Det er ikke ofte vi har mulighet til å tilby våre samlere Norges første rene 1-krone i sølv, utgitt under kong Oscar. Vi anbefaler deg derfor å bestille om du finner 1-kronemynter interessante. Enkelte av våre samlere mener at mynten som i dag kan bli din er obligatorisk i enhver norsk myntsamling.

PS: Med din tredje forsendelse får du et kostnadsfritt treskrin (verdi 500 kroner)

En historisk og mynthistorisk spesiell epoke
1917 var siste årstall det ble preget 1-kroner i sølv før overgangen til kobbernikkel (etter 1917 ble norske 1 krone-mynter preget i kobbernikkel). Både historisk og mynthistorisk representerer norske 1-kroner i sølv en spesiell epoke, perioden med en skandinavisk myntunion og gullstandard. Begynnelsen av epoken markerer overgangen fra speciedaler og skilling til kroner og øre, mens enden av epoken markerer kollapsen i den skandinaviske myntunionen og innføringen av nye myntmetaller. I løpet av epoken skjedde oppløsningen av den svensk-norske unionen.

Oversiktlig og spennende samleområde
Den ettertraktede kronemynten fra 1877 innleder samlingen ”Norske 1-kroner i sølv” helt uforpliktende. Samlingen omfatter alle rene norske 1-kroner i sølv fra den første rene 1-kronemynt fra 1877, til den siste norske 1-krone i sølv med pregeår 1917.
 God samlekvalitet
Samlerhuset kvalitetssikrer alle mynter, og de er uten unntak i god samlekvalitet. God samlekvalitet vil si at mynten har vært i sirkulasjon og bærer naturlige preg av tidens tann, men hoveddetaljer er tydelige og mynten er full identifiserbar. Samlerhuset vil alltid strebe etter å levere best mulig kvalitet av tilgjengelige mynter som er representativ for sin type.

30 dager full returrett!
Du vil få tilsendt en ny mynt i samlingen ca en gang i måneden - så langt tilgangen tillater det, men vi kan ikke love alle våre samlere komplett samling. Det vi derimot kan love deg, er en plass på prioriteringslisten som gjør at du garantert kommer først i køen når de ettertraktede utgavene dukker opp. For de sjeldneste utgavene må noe ventetid påberegnes. Det er ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid. Du kan når som helst avslutte samlingen uten å oppgi grunn, og har alltid 30 dager åpent kjøp på alle forsendelser. Du handler således med full trygghet.

Mine Samlerhuset-fordeler
Salgs- og leveringsbetingelser


1. Jeg sikrer meg Norges første 1-krone i sølv, en meget ettertraktet original mynt utgitt i 1877, for kun 595 kr + frakt på 39 kroner. Vår ord. pris for mynten er 750 kroner + frakt 59 kr dermed sparer jeg over 150 kroner ved å benytte meg av dette tilbudet. Mynten er i god samlekvalitet. Vi har kun et begrenset antall mynter tilgjengelig, og jeg er inneforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.

2. Bestiller jeg Norges første rene 1-krone i sølv via Samlerhusets nettsider kan jeg som regel velge betalingsmåte; VIPPS eller faktura. Ved betaling med VIPPS blir jeg belastes når varene sendes. Velger jeg å betale med VIPPS for et samleobjekt som innleder en samling, vil jeg motta faktura med videre leveranser i samlingen. Velger jeg faktura, vil faktura følge med i forsendelsen, med 14 dagers betalingsfrist. Jeg kan derfor bestille 1-kronen hjem, ta den i nærmere øyesyn og studere håndverket før jeg i fred og ro bestemmer meg for om jeg vil samle videre. 1-kronen sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3. Norske 1-kroner er sjeldne, og det er langt større etterspørsel enn antall tilgjengelige mynter. Sikrer jeg meg mynten er jeg samtidig garantert plass på en eksklusiv liste over samlere som har prioritert tilgang til norske 1-kroner i sølv fra perioden 1877 -1917. I denne perioden utkom det i alt 27 ulike årganger med 1-kroner.

4. Som samler med prioritert tilgang får jeg tilsendt en ny mynt cirka én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i alle 1-kronemyntene, men jeg har garanti forat jeg er på prioritetslisten når Samlerhuset får inn 1-kroner. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

5. Prisen for de ulike myntene i samlingen varierer avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Frakt og ekspedisjon tilkommer med 59 kroner.

6. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring og presentasjon av 1 krone-myntene. Normal pris for myntskrinet er 500 kroner, men jeg betaler intet ekstra for dette.

7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og betaler selv returporto. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller e-post, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrettloven.

8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.

9. Samlerhusets formål er å formidle historienknyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Samlerhuset selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Samlerhuset garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.

Spesifikasjoner
Pålydende:
1-krone
Årstall:
1877
Metall:
sølv
Konge:
Oscar II
Kvalitet:
God samlekvalitet
Diameter:
22 mm
Vekt:
7,5 gram
Utgivelsesland:
Norge
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg