Allerede under krigen planla Norges Bank og eksilregjeringen i all hemmelighet utbytting av Norges seddelrekke. Dette på grunn av frykten for en inflasjonskrise. I løpet av tre travle septemberdager i 1945 måtte alle nordmenn bytte pengesedler, fordi regjeringen hadde besluttet at en pengesanering skulle gjennomføres.

Siden arbeidet med sedlene måtte foregå helt i det skjulte, var det ikke mulig å trekke inn utenforstående kunstnere i arbeidet. Seddelutgaven skulle jo etter planen heller ikke leve lenge, den skulle erstattes etter kort tid med nye, kunstnerisk vakre sedler som til dels allerede var gravert ferdig rett før krigen kom.

For kun 499 kroner får du;

  • Historisk norsk ombyttingsseddel, 10-krone utgitt i perioden 1945-1953
  • En norsk seddelklassiker i sirkulert kvalitet
  • Informative og historiske albumsider om seddelen
  • Innleder samlingen ”Norske Sedler”
  • Kostnadsfritt album i løpet av samleperioden

Denne 10-kronen tilhører seddelrekke 3 etter at kronemyntfoten ble innført i Norge i 1877. Denne 10-kronen er et godt eksempel på den enkle utformingen. Portrettene av er byttet ut med et kronet riksvåpen til venstre og et grafisk mønster til høyre. Reversen er enda enklere, litt grafi kk og et 10-tall er alt som ble benyttet. De norskproduserte ombyttingssedlenes levetid ble nok fl ere år lengre enn planlagt. Først i 1954 ble en ny 10-krone satt i sirkulasjon. Totalt ble det produsert vel 228 millioner 10-kroner i de 9 årene fra 1945 til 1953. De er forlengst gjort ugyldige, og de fleste eksemplarer er tilintetgjort av Norges Bank.
 
Stor interesse for sedler
Gjennom Samlerhusets samling ”Norske Sedler” kan du bli nærmere kjent med norsk seddelhistorie. Samlingen inneholder sedler brukt i Norge fra 1901 og frem til våre dager. Norske sedler er et spennende samleområde i sterk vekst. Fordi det har gått lang tid mellom hver ny seddelrekke fra Norges Bank er omfanget på en slik samling ganske begrenset. Sikrer du deg ombyttingsseddelen til kun 499 kr innleder du samtidig samlingen «Norske Sedler». Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid. 
 
Ønsker du å eie en norsk klassiker - så anbefaler vi å benytte anledningen nå!

Spesifikasjoner
Pålydende:
10-krone
Utgivelsesår:
1945-1953
Kvalitet:
God samlekvalitet
Advers:
Til venstre vignett med kronet riksvåpen
Revers:
Vignett med tallet “10” i sentrum
Vannmerke:
Hvitt sortfibret papir uten vannmerke
Format:
127 x 72 millimeter
Signatur:
Norges Banks hovedkasserer. I perioden 1945-1946 var dette Gerhard Meldahl Nielsen, i perioden 1946-1953 Erik Thorp

Norske sedler i historisk perspektiv
Norske sedler blir mer og mer populære, og stadig flere samlere kommer til. Det blir stadig vanskeligere å få tak i sedler som for bare noen år siden ble oppfattet som vanlige. Årsaken er nok at få har lagt til side sedler med høyt pålydende til samlerformål da de gikk ut av bruk, slik at tilgangen er begrenset. Hvis du sikrer deg “uslingen” innleder du Samlerhusets samling «Norske sedler». Denne inneholder sedler brukt i Norge fra og med forrige århundreskifte. Det går lang tid mellom hver gang Norges Bank skifter ut seddelrekken vår, så en slik samling er ikke så omfattende som man skulle tro, og fortsatt relativt overkommelig i pris. Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid.

Informative albumsider og kostnadsfritt album
Hvis du er som meg er du er ikke bare opptatt av selve seddelen, men også av historien bak de forskjellige utgivelsene. Alle sedlene i samlingen leveres på en informativ albumside,hvor du kan fordype deg i hver enkelt seddel. I løpet av samleperioden mottar du uten ekstra kostnad et vakkert album for elegant oppbevaring og presentasjon av sedler. Vår normal pris for albumet er 225 kr, men du får det helt kostnadsfritt.

1.    Jeg kan sikre meg 10-krone seddelen utgitt i perioden 1945-1953 for kun 499 kr. Seddelen er i god samlekvalitet.

2.    Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar seddelen sammen med faktura med 14 dagers forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Seddelen sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3.    Sikrer jeg meg seddelen innledes samtidig samlingen "Norske sedler".

4.    Som fast samler får jeg tilsendt en ny seddel om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i alle norske sedler, men jeg har garanti for at jeg blant de første i køen når Samlerhuset får inn attraktive sedler. Det er ingen bindingstid og ingen minste kjøpsforpliktelse.

5.    Prisen for de ulike sedlene i samlingen varierer i pris avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Frakt og ekspedisjon tilkommer med 69,95 kr.

6.    I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et praktisk album for elegant oppbevaring av sedlene. Vår normalpris for albumet er 225 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette. Albumsider medfølger også kostnadsfritt.

7.    Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg betaler selv returporto om jeg velger å returnere en forsendelse. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.

8.    Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter.

9.    Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, sedler og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.