Wilhelm Christie og Tordenskjold - Norske helter  

Den påfallende endringen fra seddelserie 1 til seddelserie 2 er at Kong Oscar er skiftet ut med Norske helter. Serien kom i 1901, på et tidspunkt da nasjonalismen bygde seg stadig sterkere i Norge og ønsket om selvstendighet fra Sverige sto sterkt. 

En glimrende forhandler

Seddelens advers side har avbildet Wilhelm Christie. Christie er kanskje ikke like kjent for alle, han var en av heltene fra Eidsvollsforsamlingen i 1814. Christie var den som hadde ansvaret for å lede forhandlingene med svenskene. Han var en glimrende forhandler, og han er tillagt mye av æren for at Norge ikke ble underlagt Sverige i ett og alt fra 1814, men bevarte en betydelig selvstendighet innad i unionen. Vi fikk som kjent blant annet beholde vår egen grunnlov. Christie er en gjenganger på denne seddelutgave. 

Stakk av med hele den svenske krigsflåten

Tordenskiold tok som kjent skikkelig innersvingen på kong Karl XII da den store svenske krigerkongen angrep Norge i 1716. Svenskekongen ville erobre Norge fra Danmark for å få kontroll over den norske skipsfarten og sølvgruvene på Kongsberg. Da kongen og hans menn angrep Fredrikshald Festning ved Halden så Tordenskiold sitt snitt til å stikke av med hele den svenske krigsflåten, som hadde ankret opp i nærheten. Røvertoktet i Dynekilen var et alvorlig slag for svenskene og et kupp for Tordenskiold og Norge.
Tordenskiold og Christie er kanskje de to nordmennene som har gitt oss de største seirene over Sverige og som har bidratt mest til norsk uavhengighet fra svenskene.

Uten Tordenskiold og Christie kunne vi hatt svensk som skriftspråk i dag og flagg i blått og gult.

Nå kan du sikre deg en krigsseddel fra krigens dager!

 • 10-kroneseddele fra årene 1940 til 1944
 • Norges første «helnorske» 10-kroneseddel
 • Kun 395 kr (fraktfritt tilsendt)
 • Begrensning på en seddel per person
 • Innleder samlingen Norske sedler

Spesifikasjoner
Pålydende:
10 kroner
Utgivelsperiode:
1901-1945
Kunstner/gravør:
Oluf Wold-Torne/Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., London
Advers:
Mørkfiolett trykk på lysebrun bakgrunn. Portrett av stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie til venstre og admiral Peter Wessel Tordenskiold til høyre.
Revers:
Gulbrunt trykk. Til venstre en stilisert vikingkonge, til høyre det kronede riksvåpenet. En såkalt Olavsrose i midten.
Vannmerke:
Papir uten vannmerke
Format:
127 x 72 millimeter
Signatur:
Norges Banks hovedkasserer 1935-1944 Gerhard Meldahl Nielsen

Norske sedler i historisk perspektiv
Norske sedler blir mer og mer populære, og stadig flere samlere kommer til. Det blir stadig vanskeligere å få tak i sedler som for bare noen år siden ble oppfattet som vanlige. Årsaken er nok at få har lagt til side sedler til samlerformål da de gikk ut av bruk, slik at tilgangen er begrenset. Hvis du sikrer deg 10 kroner 2. utgave innleder du Samlerhusets samling «Norske sedler». Denne inneholder sedler brukt i Norge fra og med forrige århundreskifte. Det går lang tid mellom hver gang Norges Bank skifter ut seddelrekken vår, så en slik samling er ikke så omfattende som man skulle tro. Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid.

Informative albumsider og kostnadsfritt album
Du er kanskje ikke bare opptatt av selve seddelen, men også av historien bak de forskjellige utgivelsene. Alle sedlene i samlingen leveres på en informativ albumside, hvor du kan fordype deg i hver enkelt seddel. I løpet av samleperioden mottar du uten ekstra kostnad et vakkert album for elegant oppbevaring og presentasjon av sedler. Vår normal pris for albumet er 225 kr, men du får det helt kostnadsfritt.

 1. Jeg kan sikre meg 10 krone 2. utgave fra krigen for kun 395 kr. 
 2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar seddelen sammen med faktura med 14 dagers forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Seddelen sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.
 3. Sikrer jeg meg seddelen innledes samtidig samlingen "Norske sedler".
 4. Som fast samler får jeg tilsendt en ny seddel om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i alle norske sedler, men jeg har garanti for at jeg blant de første i køen når Samlerhuset får inn attraktive sedler. Det er ingen bindingstid og ingen minste kjøpsforpliktelse.
 5. Prisen for de ulike sedlene i samlingen varierer i pris avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Frakt og ekspedisjon tilkommer med 39,95 kr.
 6. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et praktisk album for elegant oppbevaring av sedlene. Vår normalpris for albumet er 225 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette. Albumsider medfølger også kostnadsfritt.
 7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg betaler selv returporto om jeg velger å returnere en forsendelse. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.
 8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter.
 9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, sedler og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.