Historisk sisteutgave 

1-skillingen vi nå kan tilby er Norges aller siste 1-skillingsmynt. Da mynten ble preget på Den Kongelige Mynt i 1870 var det ingen som ante at dette skulle bli vår siste skillingsmynt! Valget om å tre inn i den skandinaviske myntunionen kun 5 år etter pregningen gjør disse 1-skillingsmyntene til de siste skillingsmyntene i Norsk historie!  

Bestill og se frem til å motta: 

 • Norges siste 1-skilling - over 150 år gammel
 • Kong Carl XV eneste 1-skillingmynt 
 • Introduksjon til samlingen Norske skillingsmynter - Helt uforpliktende 
 • Preget ved Den Kongelige Mynt

Om du ønsker å samle historiske mynter fra tiden før Den skandinaviske myntunion anbefaler vi samlingen Norske skillingsmynter. 

Underlig valg av pregeår

Det kan virke smått underlig at Norge og kong Carl XV valgte å utgi skillingsmynter kun to år før Den skandinaviske myntunionen var et faktum. Danmark, Norge og Sverige skulle over til kroner og øre, og det betydde slutten for de gamle skillingsmyntene som hadde vært gjeldene i over 350 år. Kanskje er det ikke så underlig at man valgte å prege skillingsmynter i 1870, for mellom 1834 og 1870 ble det ikke utmyntet en eneste 1-skilling.

Skillingsmynter var svært viktige for datidens nordmenn og mangelen som oppsto mellom 1834 og 1870 kan ha vært avgjørende for at akkurat denne 1-skillingen ble preget. Hvorfor man valgte å vente hele 36 år med å prege nye 1-skillingsmynter kan vi kun spekulere i.  

Ugitt under Kong Carl XV - omstridt konge med få myntutgivelser

Kong Carl XV hadde store ønsker og planer om å styre både Norge og Sverige etter eget hode, men hverken norske eller svenske regjeringer ønsket i særlig grad å følge kongens vilje. Han var imidlertid begavet og hadde et vinnende og folkelig vesen som gjorde han populær i vide kretser. 

Kong Carl XV kom med mange tvilsomme utspill og forslag gjennom sine 13 år på tronen, men myntene hans var det sjelden noen strid om. Kong Carl XV gav ikke ut så mange mynter i løpet av sin regentperiode. Til gjengjeld ble myntene preget i relativt store mengder, og derfor kan man fortsatt finne eksemplarer i forbløffende god kvalitet fra Carl XV’s regentperiode!

Vi har et begrenset antall sisteutgaver tilgjengelig og anbefaler at du griper muligheten nå!

Historiske skillingsmynter
Norges siste 1-skilling fra 1870 innleder helt uforpliktende samlingen "Norske Skillingsmynter". Å samle på skilling er ytterst fascinerende. Skillingsmynter ble utgitt over en periode på omlag 350 år. Det er utgitt et stort antall skillingsmynter fra valøren 1/2 skilling til 24 skilling under ulike konger i danske- og svensketiden.

Samlingen "Norske Skillingsmynter" består av alle skillings-typene som er utgitt fra Kong Christian IV til Kong Oscar II. Siden noen mynter er svært sjeldne og meget vanskelig å få tak i, vil det kunne være en meget lang ventetid på disse, men vi vil gjøre alt vi kan for å gi deg en komplett samling med alle typer skilling.

Samle en bit Norgeshistorie til overkommelig pris!
Mange av skillingsmyntene er rimelige selv om tilgjengeligheten ikke er så stor og du får her muligheten til å fordype deg i en ny og fascinerende verden. Vi ønsker å formidle kunnskap om datidens konger, myntsystemer og mynter, og derigjennom om en viktig del av Norges historie.Norske Skillinger i god samlekvaltet

Samlerhuset kvalitetssikrer alle mynter, og de er uten unntak i god samlekvalitet. God samlekvalitet vil si at mynten har vært i sirkulasjon og bærer naturlige preg av tidens tann, men hoveddetaljer er tydelige og mynten er full identifiserbar. Samlerhuset vil alltid strebe etter å levere best mulig kvalitet av tilgjengelige mynter som er representativ for sin type. Norges siste halvskilling er utgitt under kong Carl XV, brødrefolkenes regent fra 1857 og konge fra 1859 fram til sin død i 1872. Carl var den første av Bernadotte-slekten som var født i Sverige (i 1826). Han var høy og mørk, og med sitt kraftige, svarte helskjegg og brystet fullt av ordener stemte alt med datidens illusjoner om skjønnhet, manndom og mot.

Sikre deg Norges siste 1-skilling til kun 249 kroner nå!

 1. Jeg kan sikre meg Norges siste 1 -skilling fra 1870 for kun 249 kroner frakt kr 49 tilkommer. Tilgangen er begrenset, og jeg er innforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.
   
 2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar mynten sammen med faktura med 14 dager forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Mynten sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.
   
 3. Når jeg sikrer meg Norges siste 1-skilling innleder jeg uforpliktende en samling med øvrige ettertraktede, historiske norske skillinger utgitt fra midten av 1600-tallet frem til innføringen av Den skandinaviske myntunion. Dette betyr at jeg får tilsendt en ny skillingsmynt om lag en gang per måned, eller noe sjeldnere alt etter tilgjengelighet.  Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse. 
   
 4. De etterfølgende myntene i samlingen sendes meg til dagsaktuelle priser + frakt  og forsikring for mynten på kroner 69.
   
 5. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring av norske skillingsmynter. Normal pris for myntskrinet er 450 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette. 

 6. Bestiller jeg Norges siste 1 skilling via Samlerhusets nettsider kan jeg som regel velge betalingsmåte; kort eller faktura. Kortet belastes når varene sendes. Velger jeg å betale med kort for et samleobjekt som innleder en samling, vil videre leveranser i samlingen belastes samme kort. Bestiller jeg via telefon, epost eller bestillingskupong, vil faktura følge med i forsendelsen, med 14 dagers betalingsfrist.
   
 7. Jeg har alltid 30 dager returrett, mot at jeg selv dekker returporto. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.
   
 8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.
   
 9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdistigning er ingen garanti for fremtidig verdistigning.
Spesifikasjoner
Pålydende:
1-skilling
Årstall:
1870
Kvalitet:
God Samlekvalitet
Metall:
kobber
Diameter:
22 mm
Vekt:
5,85 gram
Utgivelsesland:
Norge
Konge:
Carl XV
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg