En legendarisk skillingsmynt med en unik historie. Spar 250 kr ved å bestille i dag!

Historien skal ha det til at denne myteomspunnede og ettertraktede skillingen kan ha blitt laget av omsmeltede brennevinskjeler. Dette under en finanskrise på 1700-tallet, der sølvmangelen gjorde at Kong Christian VII måtte lete etter et annet metall og prege mynter med. "Tilfeldigvis" ble det akkurat da innført forbud mot privat alkoholproduksjon, og følgelig ble det mange tomme brennevinskjeler i kobber til overs som ble inndratt av staten. Kanskje ble disse 1-skillingsmyntene med kobber som myntmetall preget av nettopp brennevinskjeler?

Den legendariske kobbermynten kan bli din for KUN 249 kroner, fraktfritt tilsendt - du sparer da 250 kr! (ord. pris 450 kr + 49,95 kr i frakt).

✓ Original skillingsmynt preget for inntil 250 år siden!
Den første kobbermynten preget under Kong Christian VII
✓ Raritet som kanskje er preget med feil årstall.
✓ Innleder uforpliktende samlingen "Norske Skillingsmynter"

Preget med feil årstall?

Brennevinsskillingen er svært uvanlig på flere måter. Årstallet på brennevinsskillingen, 1771, er nemlig et av de store mysteriene i dansk-norsk mynthistorie. 1771 var første året for produksjon av mynter fra de beslaglagte kobberkjelene. Det underlige var imidlertid at da produksjonen av mynten fortsatte i 1772, valgte man å beholde årstallet 1771 på myntene. Det samme skjedde det året, og året etter det igjen. I nesten femten år holdt man på å prege mynter med årstall 1771.  

Brennevinsskillingen er en unik og ettertraktet skilling, og vi opplever ofte høy etterspørsel etter denne. Vi har begrenset med antall tilgjengelig, så bestill allerede nå dersom dette er en mynt du ønsker deg! Ordrene prioriteres i rekkefølgen de mottas i.


Historien om den legendariske "brennevinsskillingen":
- Da et samfunnsproblem ble til klingende mynt!


På 1770 tallet befant Danmark-Norge seg i en økonomisk krise. Den alvorlige mangelen på sølv gjorde at kong Christian VII måtte se seg om etter andre metaller å lage mynter av. Men med en tom statskasse, var det i utgangspunktet ikke noe budsjett for slikt. Da var det kongen kom på en god idé. Landet var jo fylt med store kobberkjeler, som ble brukt til hjemmebrentproduksjon!
 

Myntkrise for Kong Christian VII

På slutten av 1700-tallet var det Christian VII som regjerte Norge. Christian VIIs tid som konge var ingen god periode for kongeriket. Hovedinntektskilden, kongens sølvgruver på Kongsberg, hadde sørget for enorme overskudd i over hundre år. Men i løpet av få år var situasjonen i ferd med å endre seg, og mengden sølv som ble utvunnet sank drastisk. Nedgangen i sølvutvinningen på Kongsberg førte til to kriser på en gang. For det første ble kongens og statsmaktens finanser alvorlig svekket. For det andre begynte det å oppstå en akutt mangel på mynter, noe som fikk alvorlige konsekvenser for landets handel og vandel.


Skulle brennevin løse krisen?

Den alvorlige mangelen på sølv gjorde at kongen måtte se seg om etter andre metaller å lage mynter av. Datidens alternativ var kobber, men kongen hadde ingen kobbergruver. Det var da kongen kom på en gode idé. Landet var jo fylt med store kobberkjeler, som ble brukt til hjemmebrentproduksjon. Dette representerte en betydelig mengde kobber, og disse kjelene kunne vel komme til nytte!

Fyll og alkoholisme var et betydelig samfunnsproblem. Kongens idé gikk ut på å forby privat alkoholproduksjon og beslaglegge kobberkjelene. Kobberet fra kjelene kunne han så smelte om og bruke til myntproduksjon. Til tross for at kongen selv drakk som en svamp, beordret han politiet til å bøtelegge hjemmebrenning og til å inndra alle brennevinskjeler. Christian VII har ikke fått noe godt ettermæle, men i myntpolitikken var han ikke så dum! Sjelden har vel en mynt kommet til på en mer kreativ måte!


Christian VIIs årstallsforfalskning

Den underlige historien om brennevinsskillingen stoppet imidlertid ikke her. Brennevinsskillingen er uvanlig på flere måter. 1771 var første året for produksjon av den legendariske 1-skillingen. Det underlige var imidlertid at når produksjonen av mynten fortsatte i 1772, valgte man å beholde årstallet 1771. Det samme skjedde året etter det igjen. I nesten femten år holdt man faktisk på å prege mynter med årstall 1771.

Mynthistorikere mener at kongen rett og slett skjulte hvor mange kobbermynter som ble preget. Han fordekte dette ved at alle mynter hadde årstall 1771. Da kobberet fra brennevinskjelene gikk slutt ble det importert kobber. Mynthistorikere har i de senere år kommet frem til at de fleste 1-skillingene ble preget på kobber fra Sverige og Tyskland ved myntverkene i Slesvig-Holstein, København og på Kongsberg. Man kan ikke fastslå hvilke av skillingene som er preget på beslaglagt kobber, men mynten blir ikke noe mindre legendarisk av den grunn. Mynten går fortsatt under tilnavnet “brennevinsskillingen” og er i dag et spennende tidsvitne fra Norge på slutten av 1700-tallet med forbudstid og økonomisk krise under Kong Christian VII.


Husk! Den legendariske skillingen kan nå bli din til kun 249 kroner, fraktfritt. Vår ordinærpris pris for mynten er 450 kroner + 49,95 kroner i frakt: totalt 499,95 kroner. Er du rask og benytter deg av dette tilbudet i dag sparer du hele 250,95 kroner!

Spesifikasjoner
Pålydende:
1 skilling
Preget med årstall:
1771
Konge:
Christian VII
Metall:
Kobber
Diameter:
26 - 30 mm
Vekt:
11,69 gram
Kvalitet:
God Samlekvalitet
Myntverk::
København (DK), Altona (DK) og Den Kongelige Mynt på Kongsberg (NO)

Historiske skillingsmynter

Den legendariske 1-skillingen fra 1771 innleder helt uforpliktende samlingen "Norske Skillingsmynter". Å samle på skilling er ytterst fascinerende. Skillingsmynter ble utgitt over en periode på omlag 350 år. Det er utgitt et stort antall skillingsmynter fra valøren 1/2 skilling til 24 skilling under ulike konger i danske- og svensketiden.

Samlingen "Norske Skillingsmynter" består av alle skillings-typene som er utgitt fra Kong Christian IV til Kong Oscar II. Siden noen mynter er svært sjeldne og meget vanskelig å få tak i, vil det kunne være en meget lang ventetid på disse, men vi vil gjøre alt vi kan for å gi deg en komplett samling med alle typer skilling.


Samle en bit Norgeshistorie til overkommelig pris

Mange av skillingsmyntene er rimelige selv om tilgjengeligheten ikke er så stor og du får her muligheten til å fordype deg i en ny og fascinerende verden. Vi ønsker å formidle kunnskap om datidens konger, myntsystemer og mynter, og derigjennom om en viktig del av Norges historie.

Norske Skillinger i god samlekvaltet

Samlerhuset kvalitetssikrer alle mynter, og de er uten unntak i god samlekvalitet. God samlekvalitet vil si at mynten har vært i sirkulasjon og bærer naturlige preg av tidens tann, men hoveddetaljer er tydelige og mynten er full identifiserbar. Samlerhuset vil alltid strebe etter å levere best mulig kvalitet av tilgjengelige mynter som er representativ for sin type. 

Sikre deg den legendariske 1-skillingen fra 1771 til 249 kroner nå - Samlerhuset byr på frakt!

 

 1. Jeg kan sikre meg den legendariske "brennevinsskillingen" fra 1771 for kun 249 kroner fraktfritt tilsendt. Samlerhusets ordinære pris for mynten er 450 kroner + 49,95 kroner frakt totalt 499,95 kroner. Ved å benytte meg av dette tilbudet sparer jeg 250,95 kroner!  Tilgangen er begrenset, og jeg er innforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.
   
 2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar mynten sammen med faktura med 14 dagers forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Mynten sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.
   
 3. Når jeg sikrer meg "brennevinsskillingen" innleder jeg uforpliktende en samling med øvrige ettertraktede, historiske norske skillinger utgitt fra midten av 1600-tallet frem til innføringen av Den skandinaviske myntunion. Dette betyr at jeg får tilsendt en ny skillingsmynt om lag en gang per måned, eller noe sjeldnere alt etter tilgjengelighet.  Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.
   
 4. De etterfølgende myntene i samlingen sendes meg til dagsaktuelle priser + frakt  og forsikring for mynten på 49,95 kroner.
   
 5. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring av norske skillingsmynter. Normal pris for myntskrinet er 450 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette.
   
 6. Bestiller jeg den legendariske 1 skillingen fra 1771 via Samlerhusets nettsider kan jeg som regel velge betalingsmåte; kort eller faktura. Kortet belastes når varene sendes. Velger jeg å betale med kort for et samleobjekt som innleder en samling, vil videre myntleveranser i samlingen medfølge faktura. Bestiller jeg via telefon, epost eller bestillingskupong, vil faktura følge med i forsendelsen, med 14 dagers betalingsfrist.
   
 7. Jeg har alltid 30 dager returrett mot betaling av returporto og jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.
   
 8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.
   
 9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdistigning er ingen garanti for fremtidig verdistigning.