Utgitt rett før Norge gikk inn i den skandinaviske myntunion

i 1873, snaue 2 år etter utgivelsen av denne 2-skillingen, gikk Sverige og Danmark over til en felles myntunion. To år senere, etter intense diskusjoner, kom Norge med og vi gikk over til kroner og ører. Dermed var en 360 år lang tradisjon med skilling over! Heldigvis ble et nær 750 år gammelt kjennetegn på norsk mynt stående, selve riksvåpenet! 

Det norske riksvåpenet, som spiller en sentral rolle i 2-skillingens motiv, ble utformet under Eirik Magnussons tid. Magnusson var norsk konge fra 1280 og frem til 1299. Riksløven er kjent på både mynter og seglbilder fra 1280-årene, og har spilt en sentral rolle i nordmenns liv siden.

Bestill nå og se frem til: 

  • Norges aller siste 2-skilling!
  • 2-skilling preget ved Den Kongelige mynt på Kongsberg
  • Uforpliktende innledning til samlingen "Norske skillingsmynter"
  • Et tidsvitne om en komplisert myntreform - Sett fra Norges Banks side

Det kan virke smått underlig i ettertid, at Norges Bank valgte å utgi mynter med en valør som kun få år senere ikke lenger var i bruk, men sånn var det. Den store usikkerheten om når Norge skulle gå over fra skilling til ører satte nok Norges Bank i en kinkig situasjon og resultatet ble å prege 2-skillingsmynter i 1870 og 1871. 2-skillingen er den eneste utgitt under Carl XV og siden utgivelsen av denne 2-skillingen hadde det ikke blitt utgitt noen norsk mynt med valør 2-skilling siden 1834!

Lang tradisjon

2-skillingen du nå kan innlemme i samlingen har holdt den i dag nær 750 år gammel tradisjonen i live, symbolet har overlevd skifte fra skilling til øre og krone, fra union til selvstendighet, to verdenskriger og mye mye mer. Riksvåpenet er som kjent fremdeles å finne på norsk mynt, vår siste utgitte 5-krone har hele 5 riksvåpen i motivet!

Tidsvitne om en komplisert myntreform

2-skilling var en hyppig brukt valør på 1800-tallet og var helt nødvendig for å skyte fart på den industrielle revolusjon, men fordi man ikke viste hvor lenge skillingen kom til å være i bruk valgte Norges bank å kun prege litt over 2 milioner 2-skilling mynter i 1871. Norges Bank vegret seg nok for å slå flere mynter allerede før 1870 årene, da det var usikkerhet rundt når Norge skulle gå inn i den skandinaviske myntunion. Dette er sannsynligvis årsaken til at så godt som ingen ubrukte 2-skillinger fra 1871 har overlevd. Ingen ubrukte skillinger ble liggende når knappheten var stor, og nesten ingen overlevde til fremtidens samlere i perfekt usirkulert kvalitet.   

Omstridt konge med få myntutgivelser 

Kong Carl XV kom med mange tvilsomme utspill og forslag gjennom sine 13 år på tronen, men myntene hans var det sjelden noen strid om. Kong Carl XV utgav ikke så mange mynter i løpet av sin regentperiode. Grunnen til dette var at det allerede fantes en del mynter fra Oscar I i sirkulasjon for enkelte valører. Til gjengjeld ble myntene preget i relativt store mengder, og derfor kan man fortsatt finne noen av disse i forbløffende god kvalitet.

Bestill ditt eksemplar nå om du ønsker å samle norske skillingsmynter fulle av historie! Vi har et begrenset antall 2-skillingsmynter tilgjengelig i dag.

Norske skillingsmynter – et spennende samleområde
For mange norske samlere representerer den første skilllingsmynten de får tak i, starten på en genuin interesse for skillingsmynter. Skillingsmyntene er ikke bare interessante som samleobjekter i seg selv – de er også tidsvitner fra en spennende tid i vår historie: en tid preget av industriell revolusjon, mektige europeiske imperier og et Norge i union.

Samle en bit Norgeshistorie til overkommelig pris!
Å samle på skilling er ytterst fascinerende. Skillingsmynter ble utgitt over en periode på omlag 350 år. Det er utgitt mange spennende skillingstyper til overraskende overkommelige priser, gitt alder og sjeldenhet, fra valøren 1/2 skilling til 24 skilling under ulike konger i danske- og svensketiden.

Norske skillinger i god samlekvalitet
Samlerhuset kvalitetssikrer alle mynter, og de er uten unntak i god samlekvalitet. God samlekvalitet vil si at mynten har vært i sirkulasjon og bærer naturlige preg av tidens tann, men hoveddetaljer er tydelige og mynten er full identifiserbar. Samlerhuset vil alltid strebe etter å levere best mulig kvalitet av tilgjengelige mynter som er representativ for sin type.

Begynn å samle skillingsmynter nå – uten forpliktelser
Hvis du sikrer deg vår siste 2-skilling, får du samtidig tilgang til samlingen «Norske Skillingsmynter» - med utvalgte historiske originalmynter fra 1600-tallet fram til innføringen av Den skandinaviske myntunion. Myntene sendes deg til fri vurdering når de måtte bli tilgjengelige, men aldri oftere enn ca en gang pr måned. Du har ingen form for kjøpsforpliktelse, og du har alltid full returrett i 30 dager. Du kan samle én mynt eller flere mynter – valget er ditt. Enklere enn dette blir det ikke å samle på norske originalmynter fra skillingens tid!

Mine Samlerhuset-fordeler
Salgs- og leveringsbetingelser

1. Jeg kan sikre meg Norges siste 2-skilling fra 1870-71 for kun 349 kroner. Samlerhuset dekker frakt. Tilgangen er begrenset, og jeg er innforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge. Mynten er i god samlekvalitet. 

2. Jeg trenger ikke å betale noen nå, men mottar mynten sammen med faktura med 14 dagers forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Mynten sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3. Når jeg sikrer meg Norges siste 2-skilling innleder jeg en samling med øvrige ettertraktede, historiske norske skillinger utgitt fra midten av 1600-tallet frem til innføringen av Den skandinaviske myntunion. Dette betyr at jeg får tilsendt en ny skillingsmynt om lag en gang per måned, eller noe sjeldnere alt etter tilgjengelighet. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

4. De etterfølgende myntene i samlingen sendes meg til dagsaktuelle priser + frakt 49,95 kr.

5. Bestiller jeg Norges siste 2-skilling via Samlerhusets nettsider kan jeg som regel velge betalingsmåte; VIPPS eller faktura. Ved betaling med VIPPS blir jeg belastes når varene sendes. Velger jeg å betale med VIPPS for et samleobjekt som innleder en samling, vil jeg motta faktura med videre leveranser i samlingen. Velger jeg faktura, vil faktura følge med i forsendelsen, med 14 dagers betalingsfrist. Jeg kan derfor bestille myntsettet hjem, ta den i nærmere øyesyn og studere håndverket før jeg i fred og ro bestemmer meg for om jeg vil samle videre. Myntsettet sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

6. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring av norske skillingsmynter. Normal pris for myntskrinet er 450 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette.

7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og betaler returportoen selv om jeg ønsker å returnere.  Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.

8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.

9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdistigning er ingen garanti for fremtidig verdistigning.

Spesifikasjoner
Pålydende:
2 skilling
Utgivelsesår:
1870 - 1871
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
14,5 mm
Vekt:
1,5 gram
Utgivelsesland:
Norge
Konge:
Carl XV
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg