*Illustrasjonsblide, viser en av myntene vi har inne

En gullmynt fra gullets storhetstid - Parti på 6 tilgjengelig i dag!

På den Kungliga myntet i Stockholm tas en nyslått gullmynt varsomt ut av pressen og sjekkes for feil og mangler. Den skinnende mynten inneholder eksakt 8,06 gram rent gull, som fastsatt i Den skandinaviske Myntunion. Den bærer selvsagt kongens portrett, med omskriften "Kong Oscar II - Sveriges och Norges koung" samt årstallet 1875. Når mynten snus ser man dens pålydende 20 kronor, riksvåpenet og kongsmottoet "Brödrafolkens väl". En sjekk med lupe viser at til og med det lille myntmerket med Sankt Erik er riktig ned til minste detalj.

Idet gullmynten godkjennes, blir den en del av kongeriket Sverige og Norges dyrebare gullbeholdning. Dette er nemlig i gullstandardens tid, der gull betyr alt og landets rikdom og velstand er uløselig knyttet til gullreserver. Sammen med andre nyslåtte gullmynter blir "vår" nye gullmynt trygt forvart, trolig i et av kongerikets sikreste hvelv. 

Bestill nå og se frem til:

  • En original gullmynt fra 1875 - utgitt av den Kungliga Myntet i Stockholm
  • Gullmynt med kongeportrett av Oscar II
  • 147 år gammel historisk mynt - preget i 90% gull
  • Preget et år etter at Norge gikk inn i den skandinaviske myntunion
  • Leveres med tilbehør for oppbevaring og presentasjon

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kan vi tilby 3 rentefrie rater à 2.983,33 kr.

En sjelden mulighet

Gullmynter fra 1800-tallet blir stadig vanskeligere å finne - særlig i tilnærmet feilfri kvalitet. Det skandinaviske markedet har nærmest blitt støvsugd for gode eksemplarer, for ikke å snakke om større partier. Det var derfor med stor glede vi nylig fikk tilgang til et parti med 20-kroner i gull - alle i tilnærmet samme stand som de de ble tatt ut av pregepressen i 1875

Derfor kan vi i dag tilby deg muligheten til å sikre deg DIN egen historiske 20-kroner fra 1875 - 147 år etter den ble godkjent av en kresen fagmann på den Kungliga Myntet. 

Vanskelig gullmynt 

Gullmynter fra 1800-tallet blir stadig vanskligere å finne - særlig i god samlekvalitet. Både det Norske og Skandinaviske markedet har nærmest blitt støvsugd for gode eksemplarer. Det er derfor med stor glede at vi i dag kan tilby et eksemplar av denne historiske gullmynten fra 1875.

Gullmynter - Atskillig mer avgjørende rolle en i dag

I unionstiden spilte gullmynter en atskillig mer avgjørende rolle enn i dag - den gang var gullmynter den sikreste måten å oppbevare verdier på; både for banker, instiusjoner og
privatpersoner. Opplagene var derfor langt høyere enn for moderne gullmynter. I Sverige ble det utgitt hele 3,4 millioner gullmynter i perioden 1873-1905, mens det tilsvarende
antallet i Norge var like i underkant av 1 million. Mange av disse er i ettertid smeltet ned.

Den skandinaviske myntunionen

Oscar II førte i 1873 Sverige inn i den Skandinaviske myntunionen med gullstandard og krone- og øresystem. Dette ble den største myntreformen i moderne svensk historie, og i oktober 1875 sluttet også Det Norske Storting seg til myntunionen. Dermed hadde Skandinavia fått et effektivt og moderne myntvesen basert på gullstandarden. Gull- og sølvmyntene skulle være lovlig betalingsmiddel i Skandinavia uten hensyn til hvor de var preget.

Bestill ditt eksemplar av den praktfulle, gullmynten i dag.

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 Kroner
Årstall:
1875
Metall:
90% Gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g
Advers:
Kongeportrett av Oscar II med omskriften «Kong Oscar II - Sveriges och Norges konung»
Revers:
Pålydende 20-kronor, riksvåpenet og kongsmottoet «Brödrafolkens Väl»
Utgivelsesland:
Sverige
Konge:
Oscar II
Myntsted:
Kungliga Myntet i Stockholm