*Illustrasjonsblide, viser en av myntene vi har inne

Viktig for en representativ myntsamling

Svensk gull kom ofte i norske lommer på grunn av den skandinaviske myntunion. Derfor er skandinaviske mynter viktige for å få en representativ myntsamling fra tiden vi var i union med sverige. 

Bestill nå og se frem til:

  • En original gullmynt fra 1899 - utgitt av den Kungliga Myntet i Stockholm
  • Gullmynt med kongeportrett av Oscar II
  • Historisk mynt - preget i 90% gull
  • Leveres med historisk informasjon, ekthetsertifikat og tilpasset skrin

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig.

En av de største motsetningene i norsk mynthistorie er at vi fikk gullmynter først da den økonomiske utviklingen gikk nedover. De kom først i 1873 under Oscar II, og varte ut unionen. Samtidig gikk de nedover allerede på 1880-tallet. Da var svensk gull godt å ha.

Gullmynter - Atskillig mer avgjørende rolle en i dag

I unionstiden spilte gullmynter en atskillig mer avgjørende rolle enn i dag - den gang var gullmynter den sikreste måten å oppbevare verdier på; både for banker, instiusjoner og
privatpersoner. Opplagene var derfor langt høyere enn for moderne gullmynter. I Sverige ble det utgitt hele 3,4 millioner gullmynter i perioden 1873-1905, mens det tilsvarende
antallet i Norge var like i underkant av 1 million. Mange av disse er i ettertid smeltet ned.

Andre av tre kongeportretter

Kongeportrettene på 20 kronor gullmyntene finnes i tre utgaver; det første 1873–1876, det andre 1876–1899 og det tredje og siste 1900–1902.

Kongeportrettet som pryder gullmyntene under 1880-årene må regnes som hovedportrettet, der den 57 år gamle monarken er presentert i moden utgave. Det sies at kongekronen på myntene er sett fra siden da kroneringen er rett eller tilnærmet rett. Den lille avrundingen som ses på kronringen antyder at kronen er sett skrått nedenfra.

Gullmynt fra gullets storhetstid - Ettertraktet 

På 1800-tallet vokste de store valutaene frem og gullstandarden skrev historien om en ny økonomisk verdensorden. 1800-tallet kan uten tvil kalles ”Det gylne
århundre”, og selv om gull alltid har hatt en sentral rolle i menneskets historie har det aldri spilt en større rolle enn da. Originalmynter fra 1800-tallet
og tidlig 1900 tallet, gullmyntenes århundre, er ettertraktede i Norge og verden for øvrig.

«Broderfolkenes vel»

Det var i Oscar IIs regjeringstid at det norske myntsystemet ble lagt om fra speciedaler og skillinger til kroner og ører. Danmark og Sverige sluttet seg allerede
i 1873 til «Den skandinaviske myntunion», men i Norge sa Stortinget i første omgang nei til å bli med. Først etter en liten periode med dobbeltvalører, ble Norge
med i den skandinaviske myntunionen fra 16. oktober 1875. Oscar II var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905. Hans forsonlige holdning i 1905 bidro til å
avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene. Kongen var alltid nøye med å tale norsk i Norge og med nordmenn, og han etterlevde
Grunnlovens krav om å oppholde seg i Norge en tid hvert år.

Les mer om den skandinaviske myntunion på bloggen vår her»

https://samlerhuset.blog/historien-om-den-skandinaviske-myntunion/

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 Kroner
Årstall:
1899
Metall:
90% Gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g
Land:
Sverige
Konge:
Oscar II
Myntsted:
Stockholm