Illustrasjonsbilde, viser en av myntene vi har inne*

Norges første 20 kroner / 5 speciedaler!

Den første 20 kronen / 5 speciedaleren som ble utstedt i Norge, ble preget 1874. Siden Norge ikke offisielt hadde blitt med i Den skandinaviske myntunionen på dette tidspunktet, viste mynten valøren som både 20 kroner og 5 speciedaler. To år senere, i 1876, hadde det gamle systemet med skilling og speciedaler blitt fullstendig erstattet av det nye krone-/øresystemet. Gullmynten som i dag kan bli din var den høyeste valøren med dobbeltvalør. Norske gullmynter fra 1874 er svært ettertraktet, og vi er glade over at vi nå kan fremby noen få slike gullmyter for salg. 

Du kan nå sikre deg: 

  • Norges første dobbeltvalør med 20 kroner / 5 speciedaler
  • Historisk norsk gullmynt - preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • En av få gullmynter utgitt med krone og speciedaler valør

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig

Tanken om en europeisk myntunion ble langt fra født med euroen, slik mange kanskje tror

Allerede i 1850- og 1860-årene etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. På grunn av urolighetene i Europa så de skandinaviske landene det best å gå sammen om å utarbeide et eget myntsystem. Overgangen til krone- og øremynt var nemmelig ingen enkel affære her til lands.

Slutten av 1800-tallet markerte toppen av den klassiske gullstandardperioden hvor nasjonale valutaer ble basert på gull. Norge, Sverige og Danmark gikk sammen i Den skandinaviske myntunionen, hvor myntene kunne brukes fritt uavhengig av hvor de var preget og utgitt.

Oscar II - «Broderfolkenes vel»

Det var i Oscar IIs regjeringstid at det norske myntsystemet ble lagt om fra speciedaler og skillinger til kroner og ører. Danmark og Sverige sluttet seg allerede i 1873 til «Den skandinaviske myntunion», men i Norge sa Stortinget i første omgang nei til å bli med. Først etter en liten periode med dobbeltvalører, ble Norge med i den skandinaviske myntunionen fra 16. oktober 1875. Oscar II var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905. Hans forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene. Kongen var alltid nøye med å tale norsk i Norge og med nordmenn, og han etterlevde Grunnlovens krav om å oppholde seg i Norge en tid hvert år.

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner / 5 speciedaler
Årstall:
1874
Metall:
90% gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g
Utgivelsesland:
Norge
Konge:
Oscar II
Myntverk:
Den Kongelige Mynt