Historisk førsteutgave i gull - 20 kroner fra 1873

Denne 20 kronen i gull er den første utgaven preget etter opprettelsen av den skandinaviske myntunion og var gangbar i både Norge, Sverige og Danmark. Førsteutgaver som denne er ettertraktet av våre samlere og det er svært sjeldent vi har slike mynter tilgjengelig over tid, vi anbefaler derfor rask bestilling. 

Bestill nå og se frem til:

  • Historisk førsteutgave preget i «gullets år» 1873
  • Utgitt under Kong Christian IX – farfaren til Kong Haakon VII
  • 90 % gull - over 8 gram ren gullvekt

Europas svigerfar

Kong Christian IX, var konge av Danmark 1863 - 1906. Det var gjennom hans giftemål med sin kusine Louise av Hessen-Kassel, som gjorde at han ble arvtager av Danmarks krone og opphøyet til tronarving og besteg tronen 1863. Han hadde 6 barn, og det er på grunn av at hans barn giftet seg inn i de europeiske fyrstehus, så blir Christian IX kalt "Europas svigerfar".

Advers side av førsteutgaven bærer et høyrevendt portrett av Christian IX, med omskrift: CHRISTIAN IX - KONGE AF DANMARK -1873 CS. Revers side viser sittende kvinnelig representasjon av Danmark (Mor Danmark), med septer i høyre hånd og skjold i venstre, delfin (representerer sjøfart), hveteaks (representerer overflod og landbruk). 

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner
Utgivelsesår:
1873
Kvalitet:
Usirkulert med små hånteringsmerker
Metall:
90% gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g