20-kronen i gull med Oscar II som myntherre ble svært populær. Den ble første gang preget i 1876, bare ett år etter at Stortinget omsider hadde ratifisert loven om skandinavisk myntunion. 20-kronen kom i ytterligere seks år; 1877, 1878, 1879, 1883, 1886 og 1902. Til tross for sin popularitet ble det preget lave og moderate antall av mynten. Tjue kroner, eller 5 speciedaler etter gammelmåten”, var mange penger i 1870-årene. Det var ikke behov for særlig store mengder av slik mynt, mente Norges Bank.

Noen av de nevnte myntårgangene ble produsert i 108.500 og 138.700 eksemplarer, som i seg selv er et lavt antall. 1883-utgaven ble slått i bare 35.900 eksemplarer, men så regnes den også som den sjeldneste kronemynten i norsk mynthistorie. Bare et fåtall, ca 40-50, er på private hender. Kanskje finnes det noen i Norges Banks gullbeholdning, men om det er tilfelle, så er det gitt klare signaler om at slike mynter ikke vil komme på det åpne marked.

Den mynten du nå kan bli eier av, er en meget god nummer to hva lavt opplag og sjeldenhet angår. Opprinnelig forlot 38.200 eksemplarer Den Kongelige Mynt på Kongsberg. Ingen vet hvor mange som befinner seg på private hender i dag.

Ganske tidlig i kong Oscars regjeringstid skjedde omleggingen til et nytt myntsystem i Skandinavia. Overgangen fra speciedaler til kroner skjedde i to faser, noe som gjør at numismatikere gjerne deler inn kong Oscars utmyntning i tre perioder; sølvspecien (før omleggingen), gullspecien og til sist gullkronen. Samtidig med innføringen av et nytt myntsystem, kroner og øre, og et nymotens desimalsystem, ble også gullmyntstandard innført. Gull, ikke sølv, skulle nå være statens edelmetall. Ei krone i Danmark, Sverige og Norge skulle ha samme verdi, og kunne brukes over landegrensene. Det drøyde et par år med å innføre myntunionen i Norge, og i disse årene fikk vi en overgangsfase. Da fikk fem mynter, derav to i gull, doble valørangivelser. Så, etter 1875 kom siste fase, med 11 mynter i kroner og øre.

Du gis muligheten til å fått tettet et vanskelig hull i din samling og kanskje legge på plass Norges nest sjeldneste 20 krone gullmynt!

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner
Årstall:
1877
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
90 % Gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 gram
Opplag:
38200
Advers:
Kongens hode, med navn og tittel i teksten omkring. Nederst står kongens valgspråk, ”Broderfolkenes vel”.
Revers:
Det norske riksvåpenet i midten, en kronet løve som hever Hellig-Olavs martyrøks. Riksvåpenet er omgitt av en laurbærkrans. Verdiangivelsen står øverst, mens utmyntningsformelen står nederst, på begge sider av årstallet: ”124 Stk 1 kil f.G.
Utgivelsesland:
Norge