Tanken om en europeisk myntunion ble langt fra født med euroen, slik mange kanskje tror.

Allerede i 1850- og 1860-årene etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. På grunn av urolighetene i Europa så de skandinaviske landene det best å gå sammen om å utarbeide et eget myntsystem. Overgangen til krone- og øremynt var nemmelig ingen enkel affære her til lands.

Første steg på veien mot kroner og øre
Men selv om skepsisen til innføring av nye mynter var stor, ble det satt i gang utmynting av gullmynter med dobbeltvalører i så tidlig som i 1874. En speciedaler gull ble delt i fire kroner eller 120 skilling. På myntene ble både speciedaler/skilling- og kroner/øre-verdien angitt. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. Hvis man følte at man trengte å gjøre en rask omregning for å se hva et beløp tilsvarte i gode gamle skilling og daler kunne man jo bare ta en titt på myntene: Der sto det! Konvensjonen der retningslinjene for Den skandinaviske myntunionen ble gitt fastsatte at tyvekroner og tikroner i gull skulle utmyntes i henholdsvis 124 og 248 stykker på ett kg fint gull. Gullmyntenes finhet var 90 prosent Au, og stykkvekten regulert deretter. Bakgrunnen for myntutgivelser pålydende dobbeltvalører i speciedalere og kroner lå i praktiske hensyn. På denne måten ble overgangen mer glidende, og alle kunne forholde seg til det nye myntsystemet gjennom å regne i gamle og kjente enheter i overgangsfasen. Utgivelser av dobbeltvalører ble bare preget i 1874 og 1875.

Norge med i unionen
Fra den 16. oktober 1875 sluttet Norge seg til Den skandinaviske myntunion. Første paragraf i den nye pengeloven lyder slik:
«Grundlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pængeenheden skal være Krone som deles i 100 Øre.»
Myntunionen innebar faste vekslingskurser mellom medlemslandenes valutaer, samt at hver av de tre valutaene var gyldig betalingsmiddel i alle tre land. Både mynter og sedler var konverterbare til gull i henhold til en gullmyntfot på 0,403 gram gull per krone.

Vi har kun 8 gullmynter tilgjengelig, så her gjelder det å gjøre bestillingen sin i dag!

 

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner / 5 speciedaler
Årstall:
1875
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
90 % gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 gr
Advers:
Kong Oscar II
Revers:
Riksvåpenet
Utgivelsesland:
Norge