Enorm interesse
«Preget på dagen»-jubileumssett har vært populær hos samlere, så dersom du ønsker å sikre deg ditt nummererte eksemplar, bør du gjøre din bestilling i dag! Mange har allerede sikret seg sitt sett, og med det rekordlave opplaget på kun 600 individuelt nummererte prestisjesett nærmer vi oss snart utsolgt.

Det Norske Myntvekret preget rekordlave 600 jubileumsmedaljer 21. september 
Denne «preget på dagen»-medaljen har vært planlagt i lang tid, og ingenting har vært overlatt  til tilfeldighetene. Alle de 600 jubileumsmedaljene ble preget på jubileumsdagen 21. september 2017 og myntmester Kjell Wessel var godt fornøyd med at de klarte alle 600 innen 24 timers fristen. Jubileumssett nr 1 inngår i Det Norske Myntverkets samling. 

Jubileumsmedalje i 99,9 % rent sølv belagt med 24 karat gull
Den virkelige godbiten i jubileumssettet ”Tronskiftet 60 år” er «Tronskiftemedaljen 60 år» i rent 99,9 % sølv belagt med 24 karat gull. 1957 var første tronskiftet i nyere tid. Kong Olav var en mann i ”sin beste alder” godt moden for oppgavene han var født til å utføre. De to enkemennene hadde i mange år klart seg alene i de kongelige pliktene og Kong Olav tok opp tråden med å føre kongehuset videre i Kong Haakons ånd. I utformingen av medaljen er det lagt vekt på å framstille de to i verdig monarkisk portrett. Den aldrende Kong Haakon, mager og asketisk, og Kong Olav som sterk og verdig arvtaker. Sølvmedaljen er i 99,9 % rent sølv og belagt med 24 karat gull. Jubileumsmedaljen har en diameter på hele 38,61 millimeter. Takket være det store formatet kommer detaljene i motivet godt til sin rett.

Kong Haakon VIIs siste mynter 1957 – Kong Olav Vs første mynter 1958
Jubileumssettet består, foruten for ”Tronskiftemedaljen 60 år” i rent sølv belagt med 24 karat gull, også av Kong Haakon VIIs syv siste mynter preget i 1957 og Kong Olav Vs syv første mynter preget i 1958, alle 14 myntene er i god samle kvalitet. I tillegg inneholder settet minnemynten 25-kroner 1970, i usirkulert kvalitet. Sølvmynten er Norges eneste minnemynt med dobbeltportrett av Kong Haakon VII og Kong Olav V.

«Preget på dagen» jubileumssett svært raskt utsolgt
Det Norske Myntverket har gitt ut lignende “preget på dagen”-sett tidligere, det siste var til 80-års dagen til H.M. Kong Harald V. Ellers har det blitt utgitt i forbindelse med 25-årsjubileet for signingen og ved tronskiftet, 200-årsjubileet for Norges Grunnlov og 100-årsdagen for Unionsoppløsningen fra Sverige – men aldri i et så lavt opplag! Alle de tidligere jubileumssettene har vært raskt utsolgt, og vi ser at interessen for også dette jubileumssettet er stor!

Vær rask og reserver ditt nummererte jubileumssett ”Tronskiftet 60 år”.

Spesifikasjoner

Tronskiftemedaljen 60 år
Metall:                  99,9% sølv            
Forgylling:            24 karat gull                    
Diameter:              38,61 mm             
Vekt:                     20 gr                     
Kvalitet:                Proof                      
Motiv advers: Portrett av Kong Haakon VII og Kong Olav V
Motiv revers: Kunstnerisk gjengivelse av kongekronen. Tekst i nederkant: KONGERIKET NORGE
Kunstner advers: Ingrid Austlid Rise
Kunstner revers: Joaquin Jimenez

 

1 kroner 1957
Metall:                 Kobbernikkel                                                                 
Diameter:            25 mm                     
Vekt:                    7 gr                         
Kvalitet:               God samlekvalitet   
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 omskrift: HAAKON DEN SJUENDE NORGES KONGE samt pregestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Kronet riksvåpen, årstall og valør

        

50 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel                
Diameter:       22 mm                    
Vekt:               4,8 gr                     
Kvalitet:          God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7, omskrift: HAAKON VII NORGES KONGE, samt pregestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Kronet riksvåpen, årstall og valør
                     
                        

25 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        17 mm
Vekt:                2,4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

10 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        16 mm
Vekt:                1,5 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

5 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        27 mm
Vekt:                8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIsm kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

2 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        21 mm
Vekt:                4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        16 mm
Vekt:                2 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 krone 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        26 mm
Vekt:                7 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V, omskrift: OLAV·V·R
Motiv revers: Valør, årstall, hest i sprang mot venstre

 

50 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        23 mm
Vekt:                4,8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V
Motiv revers: Valør, årstall, springende elghund mot høyre, og pregestempel hammer og bergsjern

 

25 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        17 mm
Vekt:                2,4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett Kong Olav V
Motiv revers: Valør, årstall, kjøttmeis og pregestempel hammer og bergsjern

 

10 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        15 mm
Vekt:                1,5 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Valør, årstall, bie mot venstre, og pregestempel hammer og bergsjern

 

5 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        28 mm
Vekt:                8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V, omskrift: OLAV·V·R
Motiv revers: Valør, årstall norsk elg og pregestempel hammer og bergsjern

 

2 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        21 mm
Vekt:                4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Årstall, orrhane mot høyre og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        16 mm
Vekt:                2 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Valør, årstall, ekorn mot venstre, holder kongle mellom labbene og pregestempel hammer og bergsjern

 

25 kroner 1970
Metall:             87,5% sølv        
Diameter:        39 mm
Vekt:                29 gr
Kvalitet:           Usirkulert
Motiv advers: Dobbelportrett av Norges to konger: Haakon VII og hans sønn Olav V. Omskrift: HAAKON
VII·OLAV V·ALT FOR NORGE, samt regestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Valør, årstall, V-tegnet, Kong Haakons monogram og teksten: ”FRIGJØRINGEN 8. mai 1945”