Han kjempet for frihet og gjorde en uvurderlig innsats for fedrelandet under 2. verdenskrig. Gunnar Sønsteby er ikke bare Norges, men også vestens, høyeste dekorerte borger, og den første og eneste med utmerkelsen 'krigskorset med tre sverd'. Nå er "Kjakan" også hedret med en flott minnemedalje preget i rettferdig og sporbart gull. Kun 25 eksemplarer tilgjengelig! 

Dette kan du sikre deg:

  • Frihetsforkjemperen "Kjakan" på historisk gullmedalje
  • Preget i sporbart og rettferdig gull
  • Opplag på lave 250 eksemplarer - nå kun 25 tilgjengelig!
  • Leveres i spesiallaget skrin med ekthetsgaranti

Gull å være stolt av
Om lag 90 % av verdens gullgravere arbeider i dag i småskalagruver der arbeidsforholdene og – vilkårene er variable og ofte uholdbare. I tillegg kan mange av disse utgjøre en alvorlig trussel mot miljøet. Gjennom å benytte Fairmined-sertifisert rettferdig gull vil man bidra til å sikre arbeidsforhold og det globale miljøet. Det er derfor med stolthet å meddele at minnemedaljen som hedrer frihetskjemperen Gunnar Sønsteby er preget i 99,9% sportbart og rettferdig gull fra Fairmined-sertifiserte småskalagruver. Vi har sett gjennom vårt samarbeid med alliansen for ansvarlig gullutvinning (ARM) at arbeidet nytter, og er stolte av å støtte organisasjonen Fairmineds arbeid for rettferdig gruvedrift og gullutvinning.


Vi må aldri glemme!
Den siste tiden dedikerte Gunnar Sønsteby livet sitt til å hjelpe, støtte, informere og påvirke. Gjennom mange år reiste han land og strand rundt og holdt mer enn 1800 foredrag for skoleelever og andre tilhørere. For dem av oss som er så heldige å ha hørt ham tale, kan det skrives under på at det aldri var kjedelig når «Kjakan» formidlet sitt budskap om sine egne krigsopplevelser, og kampen om samfunnets grunnverdier. Med et levende engasjement evnet han å holde liv i historiene og mantraet «Vi må ikke glemme!». Minnemedaljen «Frihetskjemperen Gunnar Sønsteby 100 år» er utgitt for å hylle en hedersmann på 100-årsdagen for hans fødsel, og vil stå som et evig minne over en av vår tids viktigste bidragsytere til et fritt demokratisk Norge. 

Les mer om sporbart og rettferdig gull her

Spesifikasjoner
Kvalitet:
Proof
Metall:
99,99% rettferdig og sporbart gull
Diameter:
25 mm
Vekt:
7,77 gram
Utgivelsesår:
2018
Opplag:
Kun 250 nummererte utgaver på verdensbasis