5 kroner 2. utgave fra 1937, i beste kvalitet - Usirkulert!

Denne seddelen er en av de mest kjente seddlene vi har hatt gjennom tidene, både på grunn av den lange levetide, og på grunn av antallet sedler produsert. Totalt er 5-kronen fra vår andre seddelrekke utgitt i 203 millioner eksemplarer, trykket i løpet av 43 år. Da denne seddelen først utkom i 1901 tilsvarte den nærmest en månedslønn for en gjennomsnittlig tjenestepike på landet. 

Den påfallende endringen fra seddelserie 1 til seddelserie 2 er at kong Oscar er skiftet ut med norske helter. Serien kom i 1901, på et tidspunkt da nasjonalismen bygde seg stadig sterke i Norge og ønsket om selvstendighet fra Sverige sto sterkt. Valget av nordmenn til å pryde disse sedlene er uten tvil et sterkt stikk til Sverige. Man kunne ha valgt ukontroversielle personer som Henrik Ibsen eller Bjørnstjerne Bjørnson, men valget falt i stedet på Wilhelm Frimann Koren Christie og Tordenskiold.

Det sier noen om kong Oscar IIs fleksible holdning til Norge at det var mulig for oss å avbilde disse to «Sverige-døderne» på sedlene våre.

Forsiden av seddelen har avbildet Wilhelm Christie. Christie er kanskje ikke like kjent for alle, han var en av heltene fra Eidsvollsforsamlingen i 1814. Christie var den som hadde ansvaret for å lede forhandlingene med svenskene. Han var en glimrende forhandler, og han er tillagt mye av æren for at Norge ikke ble underlagt Sverige i ett og alt fra 1814, men bevarte en betydelig selvstendighet innad i unionen. Vi fikk som kjent bl.a. beholde vår egen grunnlov. Christie er en gjenganger på denne seddelutgave.

Bakside av denne seddelen har en knute kjent om olavsrosen i midten av seddelen. Olavsrosen har ofte blitt brukt i norsk folkekunst og representerer et vern mot fristelse. Navnet olavsrose stammer fra en islandsk trolldomsbok fra 1600-tallet. I den islandske trolldomboken blir rosen knyttet til Olav den hellige, derav navnet.

Wilhelm Christie og Olavrosen er to av flere symboler som understreket den stadig sterkere nasjonalismen som blomstret i løpet av denne tidsperioden.

Vi har kun 4 stykk sedler tilgjengelig, så her gjelder det å være rask!

- Skulle det være utsolgt, så kan du kontakte vår hyggelige kundeservice og snakke med dem, og si at du er interessert i liknende sedler, så kna de hjelpe deg med å se om vi har noen andre fantastiske sedler!


Spesifikasjoner
Utgivelsesland:
Norge
Pålydende:
5 kroner
Utgivelsesår:
1937
Farge:
Advers: Mørkegrønt til blgrønt trykk på lysebrun bakgrunn Revers: Blått trykk
Gravør:
Bradbury, Wilkinson og Co. Ltd., London
Advers:
Portrett av Wilhelm Frimann Koren Christie. Signatur Norges Banks hovedkasserer.
Revers:
Olavrose, Norsk vikingkonge og kronet riksvåpen
Vannmerke:
Uten vannmerke
Format:
127 x 72 millimeter
Signatur:
Meldahl Nielsen