Sikre deg den nye 50 kroner «Utvær fyr» fra Norges Bank i usirkulert kvalitet for kun 50 kroner (+39 kr i frakt).

VEKSLE TIL DEG;

  • 50 kr for 50 kr (+39 kr i frakt)
  • Usirkulert kvalitet – rett fra Norges Bank
  • Norges sikreste seddelserie
  • 30 dager full returrett
  • Leveres omtrent i starten av November
  • Innleder samlingen Norske Sedler

NB: Teksten "specimen" og "ikke gyldig" er ikke en del av seddelen. Seddelen er en normal usirkulert 50 krone seddel.

Denne 50-kronen tilhører seddelrekke 8 etter at kronemyntfoten ble innført i Norge i 1877. De nye sedlene står for noe helt nytt i internasjonal seddeldesign. Kombinasjonen av det tilbakeskuende, ikoniske forsidemotivet som viser havets betydning for landet vårt, der personportrettene har blitt erstattet med maritime ikoner.​
 

«Havet som bringer oss ut i verden»

Hovedmotivet på 50-kroneseddelen tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune. Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet.

Sjømerker som Utvær fyr har lang historie i Norge. Første gang vi hører om et konkret norsk sjømerke er i sagatiden, da Floke Vilgerdson i 869 bygde en varde som senere er kjent som Ryvarden i Sveio kommune. Utvær var losstasjon alt fra 1770-årene.

Som ferdsels- og transportåre har sjøen vært av stor betydning for utvikling av økonomi og samfunnsliv i Norge. Skipsleden utgjør fortsatt en viktig del av transportnettet som binder landet vårt sammen. Langs hele norskekysten finner vi et finmasket nett av fyr og sjømerker.Stor interesse for sedler
Gjennom Samlerhusets samling ”Norske Sedler” kan du bli nærmere kjent med norsk seddelhistorie. Samlingen inneholder sedler brukt i Norge fra 1901 og frem til våre dager. Norske sedler er et spennende samleområde i sterk vekst. Fordi det har gått lang tid mellom hver ny seddelrekke fra Norges Bank er omfanget på en slik samling ganske begrenset. Sikrer du deg den nye 50 kronen 2018 innleder du samtidig samlingen «Norske Sedler». Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid. 

Informative albumsider og album - kostnadsfritt!
Sammen med hver seddel får du også historien bak de forskjellige utgivelsene. Alle sedlene i samlingen leveres på informative albumsider, hvor du kan fordype deg i hver enkelt seddel. I løpet av samleperioden mottar du uten ekstra kostnad et vakkert album for elegant oppbevaring og presentasjon av sedler. Vår normalpris for albumet er 225 kr, men du får det helt kostnadsfritt.

 

Spesifikasjoner
Pålydende:
50 kroner
Utgivelsesår:
2018
Kvalitet:
Usirkulert samlekvalitet
Advers:
Hovedmotivet tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune
Revers:
Et piksellert lyssignal fra et fyr og karlsvogna
Vannmerke:
Hodet av lundefuglen samt valørtallet. Innlagt en sikkerhetstråd i papiret.
Format:
126 x 70 millimeter
Signatur:
Sentralbanksjefen Øystein Olsen og leder for seddelprosjektet i Norges Bank, Trond Eklund

Norske sedler i historisk perspektiv
Norske sedler blir mer og mer populære, og stadig flere samlere kommer til. Det blir stadig vanskeligere å få tak i sedler som for bare noen år siden ble oppfattet som vanlige. Årsaken er nok at få har lagt til side sedler med høyt pålydende til samlerformål da de gikk ut av bruk, slik at tilgangen er begrenset. Hvis du sikrer deg den nye 50-kroneseddel innleder du Samlerhusets samling «Norske sedler». Denne inneholder sedler brukt i Norge fra og med forrige århundreskifte. Det går lang tid mellom hver gang Norges Bank skifter ut seddelrekken vår, så en slik samling er ikke så omfattende som man skulle tro, og fortsatt relativt overkommelig i pris. Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid.

Informative albumsider og kostnadsfritt album
Hvis du er som meg er du er ikke bare opptatt av selve seddelen, men også av historien bak de forskjellige utgivelsene. Alle sedlene i samlingen leveres på en informativ albumside,hvor du kan fordype deg i hver enkelt seddel. I løpet av samleperioden mottar du uten ekstra kostnad et vakkert album for elegant oppbevaring og presentasjon av sedler. Vår normal pris for albumet er 225 kr, men du får det helt kostnadsfritt.

1.    Jeg kan sikre meg den nye 50-krone seddelen for kun 50 kr (+ 39 kr i frakt). Seddelen er i beste samlekvalitet - usirkulert kvalitet.
2.    Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar seddelen sammen med faktura med 14 dagers forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Seddelen sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.
3.    Sikrer jeg meg seddelen innledes samtidig samlingen "Norske sedler".
4.    Som fast samler får jeg tilsendt en ny seddel om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i alle norske sedler, men jeg har garanti for at jeg blant de første i køen når Samlerhuset får inn attraktive sedler. Det er ingen bindingstid og ingen minste kjøpsforpliktelse.
5.    Prisen for de ulike sedlene i samlingen varierer i pris avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Frakt og ekspedisjon tilkommer med 49,95 kr.
6.    I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et praktisk album for elegant oppbevaring av sedlene. Vår normalpris for albumet er 225 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette. Albumsider medfølger også kostnadsfritt.
7.    Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg betaler selv returporto om jeg velger å returnere en forsendelse. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.
8.    Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter.
9.    Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, sedler og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.