En spesiell og viktig dato å minnes

Da Kong Haakon VII gikk i land på Honnørbrygga i Oslo den 7. juni 1945, var det etter fem lange år i eksil. Sammen med resten av kongefamilien ble han møtt med et jublende folkehav. Under 2. verdenskrig sto kongen som et viktig og samlende symbol på norsk motstandskamp. I år feirer vi Frigjøringens 75-årsjubileum, og i en tid hvor det blir færre og færre tidsvitner, er det viktigere enn noensinne å holde minnet i hevd: Vi må aldri glemme!

Bli med å hedre Kongens hjemkomst

Våren 2020 ble ikke som noen kunne forestille seg. Ikke siden krigens dager har det norske folk vært underlagt like strenge restriksjoner. Det som skulle bli en storslått feiring av Frigjøringens 75-årsjubileum ble delvis avlyst og utsatt. Desto mer kjært for mange er derfor samleobjektene som markerer den viktige hendelsen Frigjøringen var, og dets 75-årsjubileum i 2020.

I anledning av 75-årsjubileet for Kongens hjemkomst utgis minnesettet «Kongens hjemkomst - 7. juni 1945» som hedrer kongefamilien som et samlende symbol for den norske motstandskampen, og forteller historien om deres lange ferd hjem til et fritt Norge. Minnemedaljen i minnesettet er i 99,9% rent sølv og proof kvalitet og er preget nøyaktig på dagen 75 år etter Kongens hjemkomst i 1945. Minnesettene har et opplag på kun 450 individuelt nummererte sett.

Minnesettet, med minnemedaljen preget på dagen søndag 7. juni 2020, formidler historien om kongefamilien under krigen og den lange veien hjem til et fritt Norge. Kongefamilien var og er et viktig og samlende symbol på norsk motstand under 2. verdenskrig. 

Innholdet i minnesettet

I tillegg til minnemedaljen i 99,9% rent sølv, preget på dagen 7. juni 2020, inneholder minnesettet en norsk 1-krone som var i sirkulasjon etter 2. verdenskrig og preget hos Den Kongelige Mynt. Minnesettet inkluderer også originale mynter fra land som kongen og kongefamilien reiste gjennom og/eller befant seg i under 2. verdenskrig: Storbritannia (Skottland), USA og Sverige.

Det forseglede minnesettet leveres i et vakkert myntskrin med et ekthetssertifikat som garanterer for ekthet, sølvinnhold og kvalitet, samt et informativt historiehefte. Heftet forteller historien om Kongens og kongefamiliens ferd hjem til et fritt og selvstendig Norge.

Minnesettet «Kongens hjemkomst - 7. juni 1945» utgis i kun 450 individuelt nummererte eksemplarer, og er et verdig minne om Kongens og kongefamiliens ferd hjem til et fritt Norge.

Spesifikasjoner
Norge:
Minnemedalje preget på dagen i proof kvalitet og 99,9% rent sølv
Norge:
1 krone kobbernikkel 1951
Storbritannia:
1 skotsk shilling sølv 1940-1945
USA:
1/2 dollar sølv 1942
Sverige:
1 krona sølv 1940