På grunn av tiltak både lokalt og nasjonalt, vil våre kontorer og vårt lager i Nordre Follo mulingens kunne bli noe forsinket i leveransen

 Samlerhusets kontorer og lager holder til I Nordre Follo, som er episenteret for spredningen av den engelske mutasjonen av Covid-19. Dette medfører at vi kan få forsinkelser i våre forsendelser.

 

 De siste dagene har det kommet en rekke tiltak både fra regjeringen og lokalt for Nordre Follo og de nærliggende kommunene. Disse nødvendige tiltakene er viktige å følge for å hindre større smittespredning. En bieffekt av dette er likevel at det legger noen restriksjoner på Samlerhusets kapasitet. Det betyr at vi ber våre kunder om å påregne noe forsinkelse i transaksjonen av bestilte objekter. Vi understreker at vi jobber så godt som mulig for at våre kunder skal få sine varer på en rask, men også forsvarlig, måte.

Det er viktig for oss å følger retningslinjene nøye, både for å ivareta våre ansatte og for å sikre gode og trykke forsendelser til og fra oss.