Spesifikasjoner
Pålydende:
Halvdollar
Sølvinnhold:
90%
Utgivelsesår:
1921
Opplag:
59.038
Vekt:
12,5 gram
Diameter:
30,6
Advers:
William Bibb og Thomas Kilby
Revers:
Den amerikanske ørnen