Aleksander den stores rike strakk seg helt sør til Egypt og helt øst til Pakistan. Han brukte terreng og taktikk til alt det var verd, og greide å bekjempe mange fiender. Likevel er det ikke hans militære egenskaper - om enn imponerende - som har hatt størst betydning.

Aleksander den store og hans arv var en bedre verden. Det var en arv startet av krig, men utviklet best gjennom fred og utvikling.

Bli eier av originale sølvmynter i god kvalitet fra Alexander den stores tid! Du får:

 • Mynter fra en avgjørende del av mynthistorien og verdenshistorien
 • Tidsvitner til en tid der gresk kunst og filosofi ble spredt til Europa og Midtøsten
 • Inntil 2300 år gamle sølvmynter!
 • Mynter som forteller hver sin spennende historie, fra gresk-buddhistisk filosofi til konger som kanskje ikke eksisterte!

Aleksander den store var en student av Aristoteles, og han satte alltid kunnskap høyt. Det var derfor viktig for ham å spre kunnskapen. Hans tanker om bystater, også inspirert av Hellas, medførte at han fikk bygget mange byer, og byplanleggingen var nøye. Her skulle alt tilrettelegges for en effektiv og fungerende by. Flesteparten av disse lå i dagens Iran og Afghanistan, og Aleksander gikk foran som et godt eksempel ved å blande gresk og lokal kultur. En av myntene i serien er for eksempel preget av Menander I Soter, som var en greker som var beskytter for buddhismen.

Etter at Aleksander den store døde, ble hans rike delt opp mellom fire generaler. To av dem oppkalte riket etter seg; Ptolemaios skapte Det ptolemaiske rike i Egypt, med Kypros og mye av dagens Israel og Palestina, mens Selevkos skapte Det selevkidkse rike bestående av dagens Iran, Irak, Syria, deler av Israel og Palestina, Kuwait og noe av Russland. De fire rikene besto mer eller mindre da de ble erobret av romerne. Etter at romerne oppdaget hellenistisk kultur, ble de så begeistret at de tok med seg det de så hjem. Senere het det i Roma at "vi beseiret dem, men de beseiret oss" siden gresk filosofi, litteratur, kunst, matlaging, religion og mye annet dominerte i Romerriket.

Spesifikasjoner

Aleksander den store innførte ikke mynter i landene - i det minste ikke alle - han underla seg. Han brakte derimot greske mynter og gresk myntpreging til disse landene, og de gikk over fra klumpete og klossete mynter til de flate og elegante som har tatt over. Disse myntene tok over og ble brukt både som betalingsmiddel og som propaganda.

Aleksander selv var den første som ble avbildet på en mynt. Før ham var det vanlig å avbilde guddommer. Da Aleksander selv levde, ble han aldri - offisielt - avbildet på myntene. Likevel var det liten tvil om at Herakles som ble avbildet på myntene liknet til forveksling på Aleksander. Først etter sin død ble Aleksander offisielt preget på mynter, til forveksling lik Herakles-portrettet.

Myntene i serien (alle er i sølv):
Merk! Reversmotivet er eksempler, og kan variere på myntene

 1. Sølvdrakme
  Keiser: Aleksander den store
  Land: Makedonia
  Årstall: 336-323 f.Kr.
  Vekt: 3,9 - 4,3 gram
  Diameter: 16-17,5 mm
  Motiv: Portrett av Herakles med løvehode/Zevs som holder en ørn
 2. Halvdrakme (hemi-drakme)
  Konge: Ukjent
  Land: Trakia  (dagens Bulgaria, Nord-Hellas og europeisk Tyrkia. Mynten kom fra Kersonesos - som er gresk for "halvøy".  Muligens Gallipoli)
  Årstall: 300-tallet f.Kr.
  Vekt: 2,2-2,5 gram
  Diameter:12,5-14 mm
  Motiv: Løvehode som snur seg bakover/Inndeling i fire med to diagonalt motsatte felter senket med forskjellige tegn (krabbe, fjær, småsten, sol, øgle med mer)
 3. Drakme
  Konge: Ukjent
  Land: Apollonia Pontika (nåværende Sozopol i Bulgaria), Trakia
  Årstall: 300-tallet f.Kr.
  Vekt: 2,6-2,8 gram
  Diameter: 13-14 mm
  Motiv: Medusa portrett/Varierende, inkludert anker, A og skalldyr
 4. Drakme
  Konge: Menander I Soter ("redderen")
  Land: Baktria (Nord-Afghanistan)
  Årstall: 155-130 f.Kr.
  Vekt: 2,2-2,5 gram
  Diameter: 15,8-17,5 mm
  Motiv: Portrett av Menander I Soter/Athene med omskrift på kharosthi-alfabetet
 5. Drakme
  Konge: Ukjent
  Land: Illyria (nord for Aleksander den stores rike - og alliert med Roma av frykt for offensive krefter)
  Årstall: 229-100 F.Kr.
  Vekt: 2,7-3,4 gram
  Diameter: 17,5-18,5 mm
  Motiv: Ku med kalv som dier. Skriften MENIΣKOΣ (myntpreger)/Mønster med omskrift på gresk.
 6. Drakme
  Konge: Ariarathes V Eusebes (Den fromme) Philopator ("faderelskende")
  Land: Kappadokia (Sørøst-Tyrkia)
  Årstall: 163-130 f.Kr.
  Vekt: 4-4,2 gram
  Diameter: 17,5-19 mm
  Motiv: Portrett av Arianthes V/Varierende
 7. Drakme
  Konge: Azes II
  Land: Indo-Skytia (Nåværende Pakistan)
  Årstall: 35 f.Kr. - 5 e.Kr.
  Vekt: 1,6-2,3 gram
  Diameter: 14,5-15,5 mm
  Motiv: Azes II til hest, gresk omskrift/Figur, omskrift på kharosthi-alfabetet
 8. Drakme
  Konge: Vologases III
  Land: Parthia (nåværende Iran)
  Årstall: 111-146 e.Kr.
  Vekt: 2,2-3,8 gram
  Diameter: 18,5-205 mm
  Motiv: Portrett av Vologases III/Bueskytter sittende