Tyskerne rykket inn i Oslo idag

Krigsminnesett med hele 10 originalmynter fra 2. verdenskrig - inkludert 3 norske okkupasjonsmynter

I 2020 markeres 75-årsjubileet for frigjøringen. Allerede nå utgis den nye samlingen “Verden i Krig” - 200 år med verden i krig fortalt med originalmynter. Nå har du en sjelden mulighet til å bli en av de første til å skaffe deg et enestående krigsminnesett med 10 historiske originalmynter fra 2. verdenskrig, hvorav 3 mynter er norske okkupasjonsmynter.

10 ORIGINALMYNTER FRA 2. VERDENSKRIG

Myntsettet, som formidler historien om 2. verdens- krig og utmyntingen i krigsårene, omfatter 10 originale krigs- og okkupasjonsmynter fra Tysk-land, USA, Sovjetunionen, Frankrike, England og Norge. Blant de ettertraktede originalmyntene er tre norske okkupasjonsmynter og tre nazimynter fra Hitler-Tyskland.

NORSKE OKKUPASJONSMYNTER

De tre norske okkupasjonsmyntene, som sirkulerte fra 1941 – 1945, er preget i krisemetallet sink etter direktiv fra den tyske okkupasjonsmakten, som trengte kobbernikkel og kobber til rustningsindustrien. Det ble også preget småmynt i jern.

NAZI-REGIMETS EGNE MYNTER

Den tyske delen av settet omfatter to sølvmynter og en okkupasjonsmynt i krisemetall. Nazifiseringen av tyske mynter begynte allerede i 1936, da hakekorset første gang ble benyttet på mynt. Dette forhatte symbolet skulle bli et av varemerkene for tyske mynter gjennom hele nazitiden.

SØLVMYNTER FRA ENGLAND, USA OG SOVJETUNIONEN

Mens de fl este land som ble okkupert av tyskerne ble pålagt å prege mynter i krisemetaller, som jern, sink og aluminium, fortsatte frie allierte som England og USA å prege mynter i sølv og kobber som før. Den franske mynten i settet er derimot en okkupasjonmynt i aluminium, som ble benyttet i de syd-østre deler av Frankrike. Russland er representert med en sølvmynt fra 1924 – en mynt som sirkulerte i krigsherjede Sovjet under den 2. verdenskrig.

Er du rask kan du sikre deg alt dette for kun 990 kroner:

  • 10 originalmynter fra 2. verdenskrig, hvorav 5 i sølv!
  • 3 norske okkupasjonsmynter i krisemetall
  • Utfyllende krigs- og mynthistorie fra 2. verdenskrig
  • Et tøft myntskrin i tre for oppbevaring av myntene og praktisk samleperm senere i samlingen
  • Ditt individuelt nummererte eierbevis samt ekthetssertifikater til hver forsendelse
  • Innleder den unike samlingen “Verden i Krig” - 200 år med verden i krig fortalt med originalmynter
”Verden i Krig - 200 år med verden i krig fortalt med originalmynter”

Krigsminnesettet fra 2. verdenskrig innleder samlingen 200 år med verden i krig fortalt med originalmynter” Du vil blant annet få sjansen til å sikre deg ettertraktede originalmynter med tilknytning til Den Amerikanske Borgerkrigen, 1.verdenskrig, Den kalde krigen med flere.

”Verden i krig” er en unik samling originalmynter fra verdens mest kjente kriger de siste 200 årene og illustrerer på fascinerende vis det tette båndet mellom krig og penger, og hvordan kriger har påvirket pengenes utforming.

Da franskekongen Ludvig XII i 1499 spurte sin nærmeste rådgiver hva som skulle til for å innta Milano, var svaret; penger, penger og atter penger! Det samme skal Napoleon ha svart da han ble spurt hva han trengte for å vinne i krig. Allerede i antikken var krig blitt levevei for mange menn. Bare en ting kunne mane leiesoldater til å risikere liv og lemmer på slagfeltet; penger! Myntene var også propagandaverktøy for store krigsherrer som ville skryte av sine seire.

ET HISTORIEVERK AV DE SJELDNE!

Samtidig som du samler originalmynter tilknyttet 200 år med verden i krig, får du muligheten til å bygge opp et omfattende historieverk med spennende og lærerik dokumentasjon. Sammen med hvert krigsminnesett, vil du få mynthistoriske beskrivelser og ekthetssertifikat til hver mynt. Du vil også motta fyldige historiekort, som oppsummerer den aktuelle krigen og presenterer en sentral statsmann eller krigsherre.