Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796

Utgave 3 i serien "Kilder til numismatik og pengehistorie" av Michael Märcher

Embedsbreve til Møntmesteren Kongsberg

Embedsbreve til Møntmesteren Kongsberg

En enestående kilde til livet og virksomheten ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg på slutten av 1700-tallet. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Pris: 200 kr

Boken er nummer tre i en serie som omfatter korrespondansen til myntmester Branth på Kongsberg i en spennende periode hvor Napoleonskriger raste på kontinentet og industrialiseringen skjøt fart. Bokens forord er skrevet av professor Svein H. Gullbekk ved Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi på Universitetet i Oslo. 

Pris:200 kr
Forfatter:
Michael Märcher
utgivelsesår:
2017
språk:
dansk / norsk
Forlag:
Numismatik & pengehistorie

Boken er nummer tre i en serie som omfatter korrespondansen til myntmester Branth på Kongsberg i en spennende periode hvor Napoleonskriger raste på kontinentet og industrialiseringen skjøt fart. Bokens forord er skrevet av professor Svein H. Gullbekk ved Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi på Universitetet i Oslo. 

Pris:200 kr
Spesifikasjoner
Forfatter:
Michael Märcher
utgivelsesår:
2017
språk:
dansk / norsk
Forlag:
Numismatik & pengehistorie