Magasinet Mynt & Historie utgave 1 2018

Mynt & Historie utgave 1 2018

Samlerhuset utgir magasinet Mynt & Historie. Et magasin for samlerglade om samlerglede. Nå kan du sikre deg tilgang til myntnyheter og spennende historie!

Introduksjonspris for magasinet er kun 79 kroner, som innleder uforpliktende abonnement på magasinet Mynt & Historie som kommer ut ca. fire ganger i året. Abonnementspris er kun 79 kroner per utgave.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Mynter, medaljer og andre samleobjekter er en spennende måte å lese og forstå historien på. Det er ikke mye annet som er like håndfaste og varige tidsvitner på tidligere samfunn og sivilisasjoner, kongedømmer og historiske tider som en gammel originalmynt!

Hver dag formidler og bevarer vi historie gjennom samleobjektene og tilleggsmateriellet vi tilbyr. For å kunne dykke enda dypere inn i historien, har vi derfor utviklet magasinet Mynt & Historie. Her tar vi historiefortellingen ett skritt videre, og gir deg aktuelle og spennende historiske beretninger og nyheter fra myntenes og historiens verden.

I denne utgaven av Mynt & Historie kan du lese om blant annet:
• Da vi fikk besøk av Therese Johaug - og overrakte henne en OL-gullmedalje
• Den nye doktoren i numismatikk og arkeologi som snakker om middelaldermynter og hva som er så spennende med å studere mynter
• Det betimelige spørsmålet om hvorfor det ikke er laget minnemynter siden 2014
• Myntenes utvikling i den senere tid, med farger og tredimensjonale effekter
• Verdens første mynt i rettferdig Fairmined gull
• Den norske tradisjonen med 17.-mai-medaljer
• Den store flukten fra den tyske konsentrasjonsleiren
• Speciedalere fra historien
• Myntinteresserte og numismatikere forteller om sine favorittmynter
• Hvilke mynter kan skjule seg under havbunnen i Hafrsfjord?
• Kompensasjon for arbeidsuhell på danske myntsteder
• 200 år siden Karl Johan ble norsk konge

Vi er opptatt av det gode samarbeidet med Foreningen Funn i Hafrsfjord. I den anledning har vi sett på hva som kan dukke opp dersom foreningen skulle være så heldige å finne mynter på havbunnen. Hafrsfjord i 872 var et viktig knutepunkt, og det var mye handel der. Derfor kan det godt hende at det er mynter å finne. Men hvor kommer myntene fra? Er det østerlendske mynter fra Bysants og Levanten eller vestlige mynter fra England eller Frankrike? Vi dykker dypere i historien.

Blant de faglig sterke gjesteskribentene denne gangen, har vi fortsatt stø hjelp fra professor i numismatikk ved Kulturhistorisk museum Svein Harald Gullbekk. I tillegg har vi igjen fått museumskurator ved Nationalmuseet i København Michael Märcher i tillegg til numismatiker og historiker Kjetil Kvist og historiker og forfatter Robert Pearson. Perarson har skrevet om den norske gulltransporten fra Norge i april 1940, og denne gangen forteller han om den dramatiske flukten hele 76 menn gjennomførte i 1944, de de prøvde å komme seg vekk fra Stalag Luft-konsentrasjonsleiren.

Minnemynter er en lang tradisjon, som på verdensbasis er nesten like gammel som myntene selv. I Norge har vi hatt minnemynter siden minst Frederik IIIs tid. Men hva skjer med denne tradisjonen? Det er ikke laget minnemynter siden 2014, og utvalget som ble satt ned for å se på minnemynter ser ut til å være forbigått av Norges Bank. Hvorfor gir ikke Norges Bank ut flere minnemynter? Vi har pratet med dem for å få en forklaring.

Mynt & Historie satte kursen støtt innom Verdens myntmesse i Berlin for å se på hva som har kommet og å prate med representanter for de store myntverkene. Vi er nysgjerrige på hvor utviklingen på mynter er på vei, og vi har fått mange interessante syn fra Sør-Afrika, Frankrike og Canada, i tillegg til flere andre viktige myntutviklere. De er alle positive til rettferdig gull og til en utvikling der mynter kan se helt annerledes ut enn de vi er vant til å bruke i detaljhandel.

Gjennom 68 sider byr Mynt & Historie på litt mer av historien med utgangspunkt i mynter, medaljer og andre samleobjekter som autentiske tidsvitner og historiefortellere.

Mynter, medaljer og andre samleobjekter er en spennende måte å lese og forstå historien på. Det er ikke mye annet som er like håndfaste og varige tidsvitner på tidligere samfunn og sivilisasjoner, kongedømmer og historiske tider som en gammel originalmynt!

Hver dag formidler og bevarer vi historie gjennom samleobjektene og tilleggsmateriellet vi tilbyr. For å kunne dykke enda dypere inn i historien, har vi derfor utviklet magasinet Mynt & Historie. Her tar vi historiefortellingen ett skritt videre, og gir deg aktuelle og spennende historiske beretninger og nyheter fra myntenes og historiens verden.

I denne utgaven av Mynt & Historie kan du lese om blant annet:
• Da vi fikk besøk av Therese Johaug - og overrakte henne en OL-gullmedalje
• Den nye doktoren i numismatikk og arkeologi som snakker om middelaldermynter og hva som er så spennende med å studere mynter
• Det betimelige spørsmålet om hvorfor det ikke er laget minnemynter siden 2014
• Myntenes utvikling i den senere tid, med farger og tredimensjonale effekter
• Verdens første mynt i rettferdig Fairmined gull
• Den norske tradisjonen med 17.-mai-medaljer
• Den store flukten fra den tyske konsentrasjonsleiren
• Speciedalere fra historien
• Myntinteresserte og numismatikere forteller om sine favorittmynter
• Hvilke mynter kan skjule seg under havbunnen i Hafrsfjord?
• Kompensasjon for arbeidsuhell på danske myntsteder
• 200 år siden Karl Johan ble norsk konge

Vi er opptatt av det gode samarbeidet med Foreningen Funn i Hafrsfjord. I den anledning har vi sett på hva som kan dukke opp dersom foreningen skulle være så heldige å finne mynter på havbunnen. Hafrsfjord i 872 var et viktig knutepunkt, og det var mye handel der. Derfor kan det godt hende at det er mynter å finne. Men hvor kommer myntene fra? Er det østerlendske mynter fra Bysants og Levanten eller vestlige mynter fra England eller Frankrike? Vi dykker dypere i historien.

Blant de faglig sterke gjesteskribentene denne gangen, har vi fortsatt stø hjelp fra professor i numismatikk ved Kulturhistorisk museum Svein Harald Gullbekk. I tillegg har vi igjen fått museumskurator ved Nationalmuseet i København Michael Märcher i tillegg til numismatiker og historiker Kjetil Kvist og historiker og forfatter Robert Pearson. Perarson har skrevet om den norske gulltransporten fra Norge i april 1940, og denne gangen forteller han om den dramatiske flukten hele 76 menn gjennomførte i 1944, de de prøvde å komme seg vekk fra Stalag Luft-konsentrasjonsleiren.

Minnemynter er en lang tradisjon, som på verdensbasis er nesten like gammel som myntene selv. I Norge har vi hatt minnemynter siden minst Frederik IIIs tid. Men hva skjer med denne tradisjonen? Det er ikke laget minnemynter siden 2014, og utvalget som ble satt ned for å se på minnemynter ser ut til å være forbigått av Norges Bank. Hvorfor gir ikke Norges Bank ut flere minnemynter? Vi har pratet med dem for å få en forklaring.

Mynt & Historie satte kursen støtt innom Verdens myntmesse i Berlin for å se på hva som har kommet og å prate med representanter for de store myntverkene. Vi er nysgjerrige på hvor utviklingen på mynter er på vei, og vi har fått mange interessante syn fra Sør-Afrika, Frankrike og Canada, i tillegg til flere andre viktige myntutviklere. De er alle positive til rettferdig gull og til en utvikling der mynter kan se helt annerledes ut enn de vi er vant til å bruke i detaljhandel.

Gjennom 68 sider byr Mynt & Historie på litt mer av historien med utgangspunkt i mynter, medaljer og andre samleobjekter som autentiske tidsvitner og historiefortellere.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.