Augustus fikk preget en mynt for å legge vekt på at Gaius og Lucius, hans seneste adoptivsønner - og biologiske barnebarn - skulle følge etter ham som keisere. Det skjedde aldri, de to guttene døde raskt etter at mynten ble preget, muligens ved stemoren Livias hånd.

Kanskje mer kjent er historien om en gutt som ble født da denne mynten ble preget. Langt ute i Betlehem, en viktig jødisk by, men relativt perifer for romerne, ble Jesus født. I denne tiden var de unge guttene i toga, drakten til senatorene, mye viktigere enn at en gutt ble født. I ettertid er ting drastisk forandret til det motsatte. Nå er Jesus en av de viktigste figurene i historien, mens Gaius og Lucius er en fotnote i romersk historie,

Kjøper du denne mynten, sikrer du deg en viktig del av historien!

Du kan sikre deg:

  • Over 2000 år gammel sølvmynt
  • Mynt brukt som propaganda under keiser Augustus
  • Utgitt rundt Jesus fødsel
  • Tenk så mange som har rørt denne mynten gjennom tidene

Måtte sikre arverekken

Etter at Julius Caesar selv ble utnevnt til gud, ble adoptivsønnen Octavian nært knyttet til gudene. Han var selv opptatt av at han ikke var en gud selv, men heller en yppersteprest, Pontifex Maximus.  Likevel var han ikke fremmed for å flørte med det guddommelige. Han fikk tittelen Augustus, som betyr et sted mellom "æret" og "hellig". I tillegg hadde han tittelen "Cæsar Divi Filius", som betyr "Sønnen til guden Cæsar". 

Augustus hadde selv ingen sønn, og dermed ingen naturlig arving. Han hadde imidlertid en datter, Julia. Hun fikk flere barn selv. Så fort de to første, Gaius (20 f.Kr.) og Lucius (17. f.Kr), ble født, adopterte Augustus sønnene som sine egne. 

Det var en god grunn til at Augustus adopterte sine egne barnebarn; han måtte sikre arverekkefølgen til keisertronen. Roma var en republikk til adoptivfaren Julius Cæsar utnevnte seg selv til livstidsdiktator. Dette ble Cæsar mektig upopulær for, og han ble til slutt drept ved det provisoriske Senatet. Augustus visste derfor at det var stor fare for at keiserdømmet kunne falle etter ham, og Roma ville gå tilbake til å bli en skinnrepublikk der de rike bestemte alt. 

Augustus måtte derfor bygge opp sine adoptivsønner som viktige og mektige skikkelser og seg selv som enda mer dominerende. Malerier, skulpturer og mynter var i stor grad del av propagandaen på denne tiden. Denne mynten var en viktig del av propagandaen. 

Som et apropos, selv om de to var klare for de viktige oppgavene som voksne, ble de aldri voksne selv. Begge døde av sykdom i respektive 2 og 4 e. Kr. Det gikk rykter om at det var Livia Drusilla, Augustus' kone og moren til Tiberius fra et tidligere ekteskap, som sto bak. Tiberius endte opp som keiser etter Augustus.

Motivet på mynten

Adversen på bildet viser en ung Augustus. Det at Augustus var mellom 60 og 65 da myntene ble preget, er uvesentlig her. For folk flest framsto han som ung og viril. På omskriften står det, om alt er leselig, CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Dette betyr "Keiser Augustus, sønn av en gud, fedrelandets far". Her smører han tykt på for å få frem poenget om sin egen fortreffelighet, men uten helt å utnevne seg selv til gud.

Reversen har bilde av Gaius og Lucius med skjold og spyd. De to har fullført sin militærutdannelse, og dermed er voksne menn. De er kledd i toga, noe som også er viktig symbolsk. Begge opptrådte som 14-åringer i Senatet, noe som var uhørt tidlig. Symbolet er klart, de to guttene har blitt til menn. I tillegg har reversen en simpulum, en offerskje, og en lituus, en slags krigstrompet. Omsrkiften AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT betyr altså "Sønner av Augustus, utpekte konsuler og først blant de unge. Romerne hadde ikke bokstavene J eller U, så det siste ordet er egentlig JUVENT, som vi kjenner fra organisasjonen Juvente eller fotballaget Juventus.

Det er usikkert hvor denne mynten er blitt preget. Et vanlig sted å mynte var i Lyon. I så fall kan denne mynten ha gått fra legionær til galler til helvetier og tilbake igjen mellom folkeslagene i Europa. Eller kanskje den er blitt med på handelsturer til Egypt eller Antiokia, fulgt en handelsmann til Jerusalem og blitt med en soldat tilbake til Roma?

Spesifikasjoner
Keiser:
Augustus
Motiv:
Portrett av Gaius & Lucius Cæsar
Land:
Romerriket
Årstall:
2.f.Kr. - 4 e.Kr.
Pålydende:
1 denar
Metall:
Sølv
Kvalitet:
Sirkulert
Diameter:
Ca. 19 mm

Augustus så behovet for en komplett overhaling av det økonomiske systemet. Skattebeholdningen i Roma og de andre byene ble knyttet sammen, og hele Romerriket fikk en sammenhengende økonomi. I tillegg bestemte Augustus seg for å rydde opp i selve myntene.

I og med seieren over sine fiender, kunne Augustus sikre at mynter bare ble utgitt fra en myntmester, ham selv. I tillegg bestemte han seg for å fjerne sølvet i mynter med lavere verdi en denarius. De ble stort sett erstattet av orikalkum-messing (sersertier og dupondier) og as og  quadran av kobber. Nettopp det at han sparte på sølvet til bare de store myntene var med på å holde sølvinnholdet høyt. I tillegg kan det ha spilt en viktig rolle i å holde sølvmynter i sirkulasjon i lang tid.

Augustus fortsatte trenden som ble startet av Julius Cæsar i Cæsars siste leveår med å ha portrett av seg selv på myntene. Stort sett hele tiden var han avbildet som ung, fram til han døde som 75-åring.