Original husmannspenge i tre fra Rakkestad! Spar 65% Kun 2 tilgjengelig!

En norsk mynt-kuriositet av de sjeldne!

Husmannspenge fra Rakkestad

Husmannspenge fra Rakkestad

Samlerhuset har nå gleden av å kunne tilby et norsk myntsett av de sjeldne. Nå kan du bli eier av en original husmannspenge i tre fra storbonden Jon Krosby i Rakkestad i Østfold.  En svært sjelden "trepenge" fra midten av 1800-tallet som først nå nylig har vakt oppmerksomhet fra numismatikere. Sammen med den orignale trepengen motar du Kong Oscar I eneste 12 skilling fra perioden 1845-1856, en flott sølvmynt som sirkulerte i samme periode som husmannspengen. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Pris før: 5 500 kr
Pris Nå: 1 990 kr

SPAR 3.510 kroner!

Et myntsett av de sjeldne!

Husmannspengesettet som inneholder en original trepenge med tosidig preg fra Rakkestad i Østfold og en original 12 skilling i sølv fra perioden 1845 - 1856. Vi har aldri tidligere hatt mulighet til å tilby et slikt sett,trepengene er sjeldne og det er ikke sikkert vi har mulighet til å kunne tilby husmannspenger igjen. 

Storbondens egen «valuta»
Praksisen rundt leie og arbeid varierte rundt omkring i landet. På Østlandet hadde husmannen normalt ubegrenset arbeidsplikt hos bonden, med en lønn som ble fastsatt etter skikk og bruk i bygda. På Vestlandet utførte man stort sett pliktarbeid til leieavgiften var betalt. Med husmannspengene fikk husmennene betalt med storbondens egen «valuta», en penge som kunne brukes til å handle mat og lignende fra den samme gården der de arbeidet. Husmannspengene er laget i tre og finnes i to varianter. den ene varianten har et ensidig preg, og tilsvarte en dagslønn for en vinterdagsjobb, mens den andre har et tosidig preg og tilsvarte dagslønn for en sommerdagsjobb.. Den norske sommerdagen har tross alt flere arbeidstimer… En tosidig husmannspenge tilsvarte en 8-skilling, mens en ensidig skulle tilsvare 6 skilling. Det er pengen med tosidig preg som inngår i dette settet.

 

Original Husmannspenge fra Rakkestad
I 1855 var det mer enn 67.500 husmannsplasser i Norge, men det var bare på fire gårder i Rakkestad i Østfold at slike husmannspenger ble benyttet. «Myntene» ble i utgangspunktet laget av hardt trevirke, men kom også senere som metallpoletter. En av storbondene fra Rakkestad som utga slike husmannspenger, var Jon Krosby. Han ble født i 1806 og overtok familiegården i 1834. Her drev han frem til han døde 43 år gammel i 1849. Krosby var i tillegg til å være gårdbruker også ordfører i Rakkestad kommune fra 1844-45.

Uvanlig norsk valutta
Trepengene fra Rakkestad har initialene JK brent inn i seg, og kan dermed stedfestes til Jon Krosbys gård. Noe nærmere tidfesting enn de 15 årene han drev gården har ikke vært mulig å finne. JKpengene i tre er sannsynligvis de første husmannspengene som ble laget, en uvanlig valuta som ikke har vært så godt kjent i norsk numismatisk historie.

Settet inneholder og Kong Oscar I eneste 12 skilling i sølv!
Det flotte settet inneholder også en original 12 skilling som var i sirkulasjon da din husmannspenge var i bruk på gården til Jon Krosby. Denne ettertraktede mynten var unionstidens første 12 skilling og den eneste 12-skillingsvarianten som ble preget under Kong Oscar!

Bestill ditt sett i dag!
Dette er allerførste gang samlerhuset har hatt mulighet til å tilby originale husmannspenger i tre. Det er ikke sikkert vi får tak i lignende mynter i igjen. Vi anbefaler deg derfor å bestille dit eksemplar snarest hvis du ønsker å ble eier av en helt spesiell norsk mynt-kuriositet.

Pris før:5 500 kr
Pris Nå:1 990 kr
Pålydende:
Trepenge: dobbeltsidig preg (= 8 skilling) og 12 skilling
Utgivelsesår:
Trepenge: 1839 - 1846.12 skilling: 1845 - 1856
Metall:
Tre og sølv
Kvalitet:
God Samlekvalitet
Myntsted::
Trepenge: Rakkestad. 12 skilling: Den Kongeligemynt på Kongsberg
Utgiver:
Trepenge: Jon Krosby 12 skilling: Kong Oscar I
Utgivelsesland:
Norge

SPAR 3.510 kroner!

Et myntsett av de sjeldne!

Husmannspengesettet som inneholder en original trepenge med tosidig preg fra Rakkestad i Østfold og en original 12 skilling i sølv fra perioden 1845 - 1856. Vi har aldri tidligere hatt mulighet til å tilby et slikt sett,trepengene er sjeldne og det er ikke sikkert vi har mulighet til å kunne tilby husmannspenger igjen. 

Storbondens egen «valuta»
Praksisen rundt leie og arbeid varierte rundt omkring i landet. På Østlandet hadde husmannen normalt ubegrenset arbeidsplikt hos bonden, med en lønn som ble fastsatt etter skikk og bruk i bygda. På Vestlandet utførte man stort sett pliktarbeid til leieavgiften var betalt. Med husmannspengene fikk husmennene betalt med storbondens egen «valuta», en penge som kunne brukes til å handle mat og lignende fra den samme gården der de arbeidet. Husmannspengene er laget i tre og finnes i to varianter. den ene varianten har et ensidig preg, og tilsvarte en dagslønn for en vinterdagsjobb, mens den andre har et tosidig preg og tilsvarte dagslønn for en sommerdagsjobb.. Den norske sommerdagen har tross alt flere arbeidstimer… En tosidig husmannspenge tilsvarte en 8-skilling, mens en ensidig skulle tilsvare 6 skilling. Det er pengen med tosidig preg som inngår i dette settet.

 

Original Husmannspenge fra Rakkestad
I 1855 var det mer enn 67.500 husmannsplasser i Norge, men det var bare på fire gårder i Rakkestad i Østfold at slike husmannspenger ble benyttet. «Myntene» ble i utgangspunktet laget av hardt trevirke, men kom også senere som metallpoletter. En av storbondene fra Rakkestad som utga slike husmannspenger, var Jon Krosby. Han ble født i 1806 og overtok familiegården i 1834. Her drev han frem til han døde 43 år gammel i 1849. Krosby var i tillegg til å være gårdbruker også ordfører i Rakkestad kommune fra 1844-45.

Uvanlig norsk valutta
Trepengene fra Rakkestad har initialene JK brent inn i seg, og kan dermed stedfestes til Jon Krosbys gård. Noe nærmere tidfesting enn de 15 årene han drev gården har ikke vært mulig å finne. JKpengene i tre er sannsynligvis de første husmannspengene som ble laget, en uvanlig valuta som ikke har vært så godt kjent i norsk numismatisk historie.

Settet inneholder og Kong Oscar I eneste 12 skilling i sølv!
Det flotte settet inneholder også en original 12 skilling som var i sirkulasjon da din husmannspenge var i bruk på gården til Jon Krosby. Denne ettertraktede mynten var unionstidens første 12 skilling og den eneste 12-skillingsvarianten som ble preget under Kong Oscar!

Bestill ditt sett i dag!
Dette er allerførste gang samlerhuset har hatt mulighet til å tilby originale husmannspenger i tre. Det er ikke sikkert vi får tak i lignende mynter i igjen. Vi anbefaler deg derfor å bestille dit eksemplar snarest hvis du ønsker å ble eier av en helt spesiell norsk mynt-kuriositet.

Pris før:5 500 kr
Pris Nå:1 990 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
Trepenge: dobbeltsidig preg (= 8 skilling) og 12 skilling
Utgivelsesår:
Trepenge: 1839 - 1846.12 skilling: 1845 - 1856
Metall:
Tre og sølv
Kvalitet:
God Samlekvalitet
Myntsted::
Trepenge: Rakkestad. 12 skilling: Den Kongeligemynt på Kongsberg
Utgiver:
Trepenge: Jon Krosby 12 skilling: Kong Oscar I
Utgivelsesland:
Norge