Samlerhuset har klart og skaffe til veie et parti av den norske klassikeren - “Blåtiern” - i usirkulert samlerkvalitet. Du gis nå mulighet til å sikre deg “Blåtiern” til gunstig velkomstpris.

For velkomstprisen 79 kroner får du;


 Blåtiern – Norges siste 10-kroneseddel fra perioden 1972-1982
 Seddelen i beste samlekvalitet - Usirkulert
• En norsk seddelklassiker
• Informative og historiske albumsider om seddelen
• Innleder samlingen ”Norske Sedler”
• Kostnadsfritt album (verdi 250 kr) i løpet av samleperioden

 
Helt siden Norges sedler gikk over til kroner og ører i 1877 har 10-kroneseddelen alltid hatt gul farge. Men da 5-kroneseddelen ble erstattet med mynt ble 10 kroner den laveste seddelvaløren, og fargen skiftet etter hvert fra gul til blå. Fra 70-tallet har samlere derfor skilt mellom «Gultier’n» og «Blåtier’n». Begge disse sedlene er svært populære blant samlere, og det er nå Blåtiern du kan sikre deg i usirkulert kvalitet. Stor interesse for sedler
Gjennom Samlerhusets samling ”Norske Sedler” kan du bli nærmere kjent med norsk seddelhistorie. Samlingen inneholder sedler brukt i Norge fra 1901 og frem til våre dager. Norske sedler er et spennende samleområde i sterk vekst. Fordi det har gått lang tid mellom hver ny seddelrekke fra Norges Bank er omfanget på en slik samling ganske begrenset. Sikrer du deg «Gultier’n» til kun 99 kr innleder du samtidig samlingen «Norske Sedler». Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid. 
 
Ønsker du å eie en norsk klassiker - så anbefaler vi å benytte anledningen nå!

Spesifikasjoner
Pålydende:
10 kroner
Utgivelsesår:
1972-1984
Kvalitet:
God samlekvalitet
Farge:
Blå
Format:
124 x 66 millimeter
Signatur:
Knut Løkke-Sørensen (advers), Henry Welde (revers)
Utgivelsesland:
Norge

Norske sedler i historisk perspektiv
Norske sedler blir mer og mer populære, og stadig flere samlere kommer til. Det blir stadig vanskeligere å få tak i sedler som for bare noen år siden ble oppfattet som vanlige. Årsaken er nok at få har lagt til side sedler med høyt pålydende til samlerformål da de gikk ut av bruk, slik at tilgangen er begrenset. Hvis du sikrer deg “Gultiern” innleder du Samlerhusets samling «Norske sedler». Denne inneholder sedler brukt i Norge fra og med forrige århundreskifte. Det går lang tid mellom hver gang Norges Bank skifter ut seddelrekken vår, så en slik samling er ikke så omfattende som man skulle tro, og fortsatt relativt overkommelig i pris. Med om lag en måneds mellomrom får du tilsendt en ny norsk seddel til fritt gjennomsyn. Du har alltid 30 dager returrett, og du samler kun så lenge du selv vil. Du har ingen minstekjøpsforpliktelse og ingen bindingstid.

Informative albumsider og kostnadsfritt album
Hvis du er som meg er du er ikke bare opptatt av selve seddelen, men også av historien bak de forskjellige utgivelsene. Alle sedlene i samlingen leveres på en informativ albumside,hvor du kan fordype deg i hver enkelt seddel. I løpet av samleperioden mottar du uten ekstra kostnad et vakkert album for elegant oppbevaring og presentasjon av sedler. Vår normal pris for albumet er 225 kr, men du får det helt kostnadsfritt.

1.    Jeg kan sikre meg den norske klassikeren blåtiern utgitt i perioden 1972-1984 til velkomstpris 79 kr. Seddelen er i beste samlekvalitet - Usirkulert.

2.    Bestiller jeg blåtiern via Samlerhusets nettsider kan jeg som regel velge betalingsmåte; kort eller faktura. Kortet belastes når varene sendes ut fra oss. Velger jeg å betale med kort for et samleobjekt som innleder en samling, vil jeg motta faktura med videre leveranser i samlingen. Bestiller jeg via telefon eller epost vil faktura følge med i forsendelsen, med 14 dagers betalingsfrist.

3.    Sikrer jeg meg seddelen innledes samtidig samlingen "Norske sedler". Som fast samler får jeg tilsendt en ny seddel om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i alle norske sedler, men jeg har garanti for at jeg blant de første i køen når Samlerhuset får inn attraktive sedler. Det er ingen bindingstid og ingen minste kjøpsforpliktelse.

4.    Prisen for de ulike sedlene i samlingen varierer i pris avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Frakt og ekspedisjon tilkommer med 49,95 kr.

5.    I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et praktisk album for elegant oppbevaring av sedlene. Vår normalpris for albumet er 225 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette. Albumsider medfølger også kostnadsfritt.

6.    Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg betaler selv returporto om jeg velger å returnere en forsendelse. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven.

7.    Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter.

8.    Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, sedler og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.