Spesifikasjoner
Pålydende:
Halvdollar
Sølvinnhold:
90 %
Utgivelsesår:
1925
Opplag:
86.594
Vekt:
12,5 gram
Diameter:
30,6