Kong Christian VII myntsett - Original mynter fra den Dansk-Norske Kongen

Kong Christian VII, som var Danmark-Norges konge fra 1766 – 1808, var dansketidens nest siste monark. Han er mest kjent for sin sinnssykdom og sitt skandaløse liv og har gått over i historien som en av de mest udugelige og tragiske skikkelsene i den dansk-norske kongerekken. I løpet av sin 42 år lange regjeringstid besøkte han ikke landet vårt en eneste gang. Han etterlot seg imidlertid en stor og variert samling med vakre Mynter, og det historiske myntsettet er et godt eksempel på dette. 

Kun 3 sett igjen! Sikre deg settet, og gled deg til: 

  • 1/3 speciedaler i sølv - En av få Ch. VII mynter med kongeportrett
  • 1/5 speciedaler i sølv - Svært sjelden norsk myntvalør
  • Christian VIIs lengendariske brennevinskilling
  • Samtlige mynter er preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg

1/3 speciedaler 1795 – 1803

Denne sjeldne valøren som tilsvarer en verdi mellom 24 skilling og ½ speciedaler har på adversen et flott portrett av Kong Christian VII omgitt av kongens tittel; CHRISTIANUS VII D G DAN NORV VAND GOTH REX (Christian VII, Danskenes, nordmennenes, vendernes og goternes konge). Reversen viser myntens pålydende, i den nedrebue myntens pregeår med Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten, samt Myntmesterens sine initialer. I sentrum har myntgravøren plassert et kronet, tredelt riksvåpen. Den norske løve med Olav den helliges martyrøks sees øverst til høyre i våpenet.

1/ 5 speciedaler 1795-1803

Christian VIIs 1/5 speciedaler ble preget i kun 8 årganger og tilsvarte omtrent 24 skilling. Myntens advers har et stort motiv av Kongens monogram, omgitt av kongens tittel.  Myntens pålydende er 4 rigsdaler courant, men myntens sølvinnhold tilsvarer at mynten er en 1/5 speciedaler og det er slik mynten står oppført i katalogene. Under myntens pålydende, Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten av myntens pregeår. Myntmesterens initialer i nedrebue.

Den legendariske 1 skillingen fra 1771

Kobberskillingen 1771 ble preget på tre forskjellige steder: Altona, København og Kongsberg. Antallet preget i København og Altona var betraktelig høyere enn antallet som ble preget i Kongsberg. Det er kun ørsmå detaljer på mynten som skiller de tre pregestedene fra hverandre. Mynten du kan sikre deg har dermed sin opprinnelse fra et av de tre historiske myntverkene.

Christian VII var et kuet barn, som utviklet seg til å bli en drukkenbolt og hensynsløs tyrann. Statssaker interesserte ham lite, det var først tyskeren Struensee, senere stemoren og hennes sønn, arveprins Frederik, som hadde makten fram til 1784. Det pussige er, at mens den alkoholiserte kongen ravet fra vertshus til vertshus i København, så ble det satt inn tiltak for å bedre edruskap på den norske landsbygda.

Forordningen som kom i 1757 var i realiteten Norges første brennevinslov. I pietismens navn ble all omsetning og hjemmeproduksjon av brennevin forbudt. Unntatt i byene. Skjenkeløyve kunne man få bare dersom det var langt til nærmeste by, og da skjenking bare til ferdafolk, ikke til bønder og fastboende. Tanken var vel at kornet skulle brukes til mer fornuftige ting. Lensmennene fikk det travelt med å beslaglegge brennevinskjeler. Bare i Akershus ble 5.657 brennevinskjeler i kobber beslaglagt i løpet av et par år.    

Her lukter vi eneveldets dobbeltmoral. Det var begrenset med kobber som måtte sendes fra norske kobberverk til myntverket på Kongsberg. Beslaglagte brennevinskjeler gjorde nytten! Ikke rart det ble lønnsomt å produsere skillingene i kobber. Så mynten du nå har mottatt, var kanskje, for et kvart tusen år siden, en del av kobberkjelen til en uheldig og ulykkelig hjemmebrenner på Toten – eller i Selbu…