Norges første 1 mark
- utgitt av kong Christian IV

Denne 1 marken ble slått etter forordning fra kong Christian IV i Christiania. Designet ble hentet fra myntverkene i Glückstadt og København, og ble slått i forbindelse med kongens harme over at svenskene brøt freden ved inntreden i Jylland i 1643-44. Svaret på intredelsen ble å ta i bruk leiesoldater som kunne forsvare riket mot de fremrykkende svenskene. For å tjene penger raskt valgte Christian IV å utstede norges første 1 markmynt som skulle brukes til betaling av blant annet leiesoldater.

Bestill i dag og se frem til:

♔ Norges første 1 mark!
En norsk krigsmynt - Preget i Christiania
♔ Kong Christian IV første norske 1 mark
♔ En sølvmynt som var med på å stoppe det svenske fremrykket i 1643!

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig.

Når "Riket, manglet penger" kunne det i gamle dager være fristende for den berørte myntherre å tjene litt raske penger ved å utstede underlødig sølvmynt. Anledningene var mange og i desember 1643 av Torstenssonskrigen, hvor kong Christian IV raskt måtte skaffe seg midler til betaling av leiesoldater, lot Christian IV sin kongekrone pantsette, i Hamburg, og beordret sølvmøbler fra Frederiksborg Slott nedsmeltet for å skaffe sølv til å prege sølvmynter, så viktig var det å kunne betale leiesoldatene!   

Vakker og interessant sølvmynt 

1 marken er både vakker og interessant. Sølvmynten er preget i perioden 1644-1647 og er den første norske 1 marken utgitt av kong Christian IV. Mynten går i dag under tilnavnet hebreermark, grunnet myntens helt spesielle inskripsjon, יהוה.

Ikke bare er denne mynten i seg selv interessant, men også den dansk-norske historien den er en del av - nokså fjern og uvirkelig fra vår egen. I den lange rekken av dansk-norske unionskonger er Christian IV blant dem som har markert seg sterkest i vår historie.

Sammen med sølvmynten mottar du historisk dokumentasjon, som forteller historien rundt mynten, kongen og myntverkene hvor mynten ble preget. Det å samle på norske mark blir dermed en god måte å lære mer om norsk unionshistorie fra 1644 frem til 1736. En periode på knappe 92 år, hvor Norge ble styrt av hele fem forskjellige dansk-norske unionskonger, som påvirket Norges historie på både godt og vondt.

Norskpreget krigsmynt

1 marken ble slått etter forordning fra kong Christian IV i Christiania. Designet ble hentet fra myntverkene i Glückstadt og København, og ble slått i forbindelse med kongens harme over at svenskene brøt freden ved inntreden i Jylland i 1643-44. Svaret på intredelsen ble å ta i bruk leiesoldater som kunne forsvare riket mot de fremrykkende svenskene. For å tjene penger raskt valgte Christian IV å utstede underlødige sølvmynter som skulle brukes til betaling av blant annet leiesoldater.  

Når "Riket, manglet penger" kunne det i gamle dager være fristende for den berørte myntherre å tjene litt raske penger ved å utstede underlødig sølvmynt. Anledningene var mange og i desember 1643 av Torstenssonskrigen, hvor Kongen raskt måtte skaffe seg midler til betaling av leiesoldater, lot Christian IV sin kongekrone pantsette og beordret sølvmøbler fra Frederiksborg Slott nedsmeltet for å skaffe sølv til underlødige sølvmynter. 

Hebraisk og latin 

Betegnelsen hebreermynter henviser til myntenes baksideinnskrift, som er en blanding av hebraisk (Jehova) og latin (IUSTUS IUDEX) og det lyder: Gud er en rettferdig Dommer (Salmene 7,12). Ønsker du å lese mer om Kong Chrisitan IVs spennende historie anbefaler vi deg å bestille raskt. i den vedlagte dokumentasjonen.

Som fast samler av norske mark vil du gjennom Samlerhuset motta en rekke kostnadsfrie samlerfordeler slik at du kan få maksimalt glede av dine norske mark mynter. Du vil motta ekthetssertifikater sammen med hver markmynt. Du samler dermed trygt da vi med dette garanterer disse storslåtte myntenes ekthet.

For deg som samler flere norske markmynter

For å ytterligere øke din samleopplevelse tilbyr vi også et flott album til oppbevaring av ekthetssertifikatene og den historiske dokumentasjonen samt et eksklusivt myntskrin. Myntskrinet er helt nyutviklet og spesialdesignet for norske markmynter. Skrinet er i edeltre og gir god beskyttelse av sølvmyntene, og fungerer også som en stilfull ramme når du skal vise frem din samling. Albumet og treskrinet gis deg som er lojal kunde helt uten ekstra kostnad. 

Spesifikasjoner
Pålydende:
1 mark
Utgivelsesår:
1644 - 1647
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
sølv
Diameter:
27 mm
Vekt:
5,56 gram
Utgivelsesland:
Norge
Myntverk:
Christiania