20 kroner / 5 speciedaler

Da Norge besluttet å gå over fra daler og skilling til kroner og ører ble det besluttet at én daler skulle være lik 4 kroner. Mynter skulle bli utgitt i valører fra 1 øre til 20 kr. Småvalørene fra 1 til 5 øre skulle utgis i bronse, valørene fra 10 øre til 2 krone skulle utgis i sølv og toppvalørene 10 kr og 20 kr skulle preges i gull.

Fordi noen av myntene utkom før den formelle overgangsdatoen inntraff ble det besluttet at mynter skulle utgis med såkalte dobbeltvalør. Den høyeste valøren på 20 kr  fikk dermed dobbeltvaløren 20 kr/5 daler, og tilsvarende for de andre myntene. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. Hvis man følte at man trengte å gjøre en rask omregning for å se hva et beløp tilsvarte i gode gamle skilling og daler kunne man jo bare ta en titt på myntene: Der sto det!

For norske samlere fremstår de første gullmyntene i valørene 10 og 20 kr som høydepunkter i enhver samling. Myntene dukker opp fra tid til annen, og vi er derfor glad at vi i dag kan tilby noen få gullmynter fra det ettertraktede årstall 1875.

Sikre deg Norges første gullmynttypen med kronevalør;

  • Mynten markerer den historiske endringen av Norges pengesystem
  • Dobbeltvaløren representerer overgangen fra speciedaler til kroner og øre
  • Den første gullmynttypen med portrett av kong Oscar II
  • Kun 8 gullmynter tilgjengelig!

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater kan du enkelt gjøre det ved bestilling. Skulle du ha spørsmål kontakt med vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig.

Den skandinaviske myntunion

Allerede i 1850- og 1860-årene etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. På grunn av uroligheter i Europa, besluttet de skandinaviske landene å gå sammen om å utvikle et felles myntsystem. Overgangen til krone- og øremynt var nemelig ingen enkel affære her til lands.

Fra den 16. oktober 1875 sluttet Norge seg til Den skandinaviske myntunion. Første paragraf i den nye pengeloven lyder slik: «Grundlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pængeenheden skal være Krone som deles i 100 Øre.»
Myntunionen innebar faste vekslingskurser mellom medlemslandenes valutaer, samt at hver av de tre valutaene var gyldig betalingsmiddel i alle tre land. Både mynter og sedler var konverterbare til gull i henhold til en gullmyntfot på 0,403 gram gull per krone.

Dette er en meget ettertraktet dobbeltvalør blant norske myntsamlere - vi har kun 8 gullmynter tilgjengelig, sikre deg ditt eksemplar i dag!

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner / 5 speciedaler
Årstall:
1875
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
90 % gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 gr
Advers:
Kong Oscar II
Revers:
Riksvåpenet
Utgivelsesland:
Norge