Den 8.juli 2016 kunne vi markere 300-årsjubileet for Peter Wessel Tordenskiolds triumf mot svenskene i Slaget ved Dynekilen i 1716. I den anldening er det historiske myntbrevet "Slaget om Dynekilen", som kan bli ditt for 495 kroner (fraktfritt tilsendt). Dette historiske myntbrevet innledere en samling med totalt ni myntbrev, der hvert myntbrev inneholder en original krigsdaler utgitt for å finansiere den svenske krigerkongen Karl XIIs krig mot Norge.

 

Er du rask kan du sikre deg:

 • Myntbrevet "Slaget ved Dynekilen" med en 300 år gammel original krigsdaler
 • Spesialdesignet frimerke for anledningen, stemplet på 300-årsdagen for slaget i 1716
 • Praktisk samlealbum medfølger
 • Ny samling med totalt ni myntbrev som omhandler historien rundt det dramatiske året 1716 - da Sverige gikk til krig mot Norge - og tapte!
 • Inneholder originale krigsdaler knyttet til historien og spesialdesignede frimerker
 • Nyskrevet historisk dokumentasjon følger med hvert myntbrev
 • Myntbrevene tilsendt til fritt gjennomsyn, uten minstekjøpsforpliktelse, bindingstid eller andre forpliktelser. Du har alltid 30 dager returrett!

Et ekte tidsvitne fra Sveriges angrep på Norge 
- myntbrev med original krigsmynt fra Karl XII

Den store nordiske krigen var en kostbar affære og stadige nederlag på flere fronter for Sverige førte til en bunnskrapt svensk statskasse. Da man i 1715 bestemte seg for å rette fokus mot Norge, visste man at det ville påløpe nye store krigsutgifter. For å finansiere Norgesfeltstoget ble det derfor besluttet å utgi svenske dalermynter i kobber.

Bestemmelsen om angrepet på Norge og finansieringen av den, betød at alle svensker måtte levere inn sølvmyntene de var i besittelse av. Som motytelse fikk de en kobbermynt med påskriften ”sølvmynt”, og det edle metallet ble brukt til å betale for krigen. Når krigen så var vunnet, og sølvgruvene i Norge var på svenske hender, var planen at kongen skulle tilbakebetale folket ved at de leverte inn kobbermynter og fikk igjen i sølv. Slik gikk det ikke. Svenskene tapte mot Norge både i 1716 og to år senere i 1718 da svenskekongen Karl XII ble skutt og drept.

De svenske krigsdalerne i kobber er blant de mest kjente av skandinaviske myntutgivelser. Ingen annen mynt kan knyttes like sterkt til finansieringen av krig. Utmyntningen av krigsdalerne og den manglende tilbakebetalingen, førte til kraftig inflasjon og statskonkurs. 

Myntnavn Kronan Publica Fide Wett och Wapen Flink och Färdig Jupiter Saturnus Phoebus Mars Mercurius
Utgivelsesland Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige
Utgivelsesår 1715 1716 1717 1718 1718 1718 1718 1718 1718
Pålydende 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM 1 daler SM
Metall Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber
Diameter 22,8-23,3mm 23mm     23,4-23,9mm 23,4-23,9mm 23,4-23,9mm 23,4-23,9mm 23,4-23,9mm 23,4-23,9mm 23,4-23,9mm
Vekt 3,6 g 7,2 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g
Opplag 2.189.000 3.808.600 9.059.000 7.368.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000

 

Det første historiske myntbrevet inneholder den første krigsdaleren som ble utgitt av Karl XII i 1715, og  innleder vår nye samlingen ”Den store Nordiske krig 1716-2016”, som består av i alt ni myntbrev. Hvert myntbrev ledsages av utfyllende historiekort. 

Sikre deg ditt eksemplar i dag!

 

 

Samlingen, som er den eneste i sitt slag, markerer 300-årsdagen for Peter Wessel Tordenskiolds triumf i Slaget ved Dynekilen.

Bestiller du myntbrevet "Slaget om Dynekilen" innleder du samtidig samlingen "Den store Nordiske krig 1716-2016". Gjennom de ni historiske myntbrevene sikrer du deg en ni originale krigsdaler i kobber. Forsiden på krigsdalerne er preget med innskriften 1 DALER S.M, som betyr "1 daler silvermynt". Baksiden er preget med hvert sitt motiv. Hvert myntbrev prydes av et spesialdesignet frimerke, der motivet er tegnet for hånd. De ni myntbrevene er stemplet av Posten med datoer knyttet opp til temaene hvert myntbrev omhandler.  

Alt dette sikrer du deg gjennom samlingen "Den store Nordiske krig 1716-2016":

 • Totalt ni jubileumsmyntbrev
 • Eierbevis som bekrefter din eierrett til samlingen
 • Nyskrevede historiekort til hvert myntbrev
 • Spesialdesignet album til samlingen (vår normal pris 200 kr)

Til myntbrevene i samlingen mottar du, helt uten ekstra kostnad, et samlealbum (vår normal pris er 200 kr), albumsider der du kan plassere dine myntbrev, utfyllende historisk dokumentasjon og med ekthetssertifikat som dokumenterer ekthet og kvalitet. Prisen for myntbrevene i samlingen er  960 kr + 39,95 kr i frakt. 

MERK! Vær rask for å sikre deg ditt eksemplar!

 

 

1. Jeg kan sikre meg det historiske myntbrevet “Slaget om Dynekilen”, i samlingen med myntbrev som utgis i anledning 300-årsjubileet for det første Norgesfelttoget i Den store nordiske krigen, for 495 kr. Samlerhuset dekker frakt og ekspedisjon. Myntbrevet som markerer at det er 300 år siden Tordenskiold overvant den svenske hæren i Slaget om Dynekilen, inneholder en original nøddaler utstedt i 1715 av Kong Karl XII til finansieringen av krigen mot Norge. Tilgangen er begrenset og ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.

2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar myntbrevet ”Slaget om Dynekilen” sammen med faktura med 14 dagers forfall. Jeg kan derfor bestille myntbrevet hjem, ta det i nærmere øyesyn og studere detaljene før jeg i fred og ro bestemmer meg for om jeg vil samle på det. Myntbrevet sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3. Dersom jeg sikrer meg det historiske myntbrevet, innleder jeg samtidig uforpliktende samlingen «Den store nordiske krig 1716-2016» og de åtte resterende myntbrevene i samlingen. Dette betyr at jeg får tilsendt et nytt myntbrev om lag en gang per måned. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

4. Prisen for de etterfølgende jubileumsmyntbrevene i samlingen er 960 kr + 39,95 kr i frakt og ekspedisjon.

5. Samlerhuset dekker frakt og ekspedisjon for mitt første historiske myntbrev som gis ut i anledning 300-årsjubileet for da Tordenskiold overvant den svenske hæren i Slaget om Dynekilen. Dersom jeg ønsker å fortsette å samle tilkommer frakt og ekspedisjon på 39,95 kr på mine videre jubileumsmyntbrev.

6. Med mitt første historiske myntbrev i samlingen mottar jeg uten ekstra kostnad et spesialdesignet album (vår normalpris er 200 kr) for trygg oppbevaring av myntbrevene og historiekort som medfølger.

7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og betaler selv porto ved retur. Jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser eller endre forsendelsesintervall tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettloven. Det er ingen bindingstid.

8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forhold, for ektheten av alle våre samleobjekter.

9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til myntbrevene og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at myntbrevene eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.