Den komplette dyremyntserien
Under sin 34 år lange regjeringstid utga Kong Olav V to myntserier; den første fra 1958 til 1973 og den andre fra 1974 til 1991. Han introduserte både 5 krone og 10 krone som skillemynt. Av hans to myntrekker er det kanskje dyremyntserien som er mest populær i dag, til tross for kraftig diskusjon da den ble introdusert i 1958. Nå har de populære myntene fått nytt liv; de er belagt med rent gull og delvis belagt med rhodium-platina

  • Norges vakreste myntrekke
  • Belagt med 24 karat gull og det sjeldne metallet rhodium-platina
  • 7 mynter presentert i innlegg som du kan plassere i skrinet du allerde har mottatt i samlingen "Norges myntrekke med gull og platina" med tilhørende sertifikat
  • Settet kan bli ditt for 2.490 kr, fraktfritt
  • Del opp i 2 rater á 1.245 kr ved å ringe 0 25 50 eller sende en e-post til kundeservice@samlerhuset.no

De 7 myntene er presentert i et innlegg som du kan plassere i skrinet du allerde har mottatt i samlingen "Norges myntrekke med gull og platina".


En kontroversiell myntserie
Under Håkon Håkonssons tid (1217-1263) ble norsk mynt forsynt med forskjellige eksotiske dyr; griff, basilisk og løve. Løven ble først introdusert som riksvåpen i 1280-årene. Foruten riksløven forsvant eksotiske dyreslag fra den norske mynthistorien. Med kong Olav Vs myntrekke introdusert i 1958 ble imidlertid norske dyreslag hovedmotiv på myntene; 1 øre (ekorn), 2 øre (tiur), 5 øre (elg), 10 øre (bie), 25 øre (meis), 50 øre (elghund) og 1 krone (hest).


I debatten som fulgte på Stortinget ble dyremyntserien gjenstand for kritikk. At riksløven ikke lenger var å finne på norsk mynt var et alvorlig ankepunkt. Daværende finansminister Trygve Bratteli mente imidlertid at myntene var de vakreste man hadde sett i Norge på femti år. Finansdepartementet var beslutningsinstans. Etter kong Haakon VIIs død 21. september 1957 hadde Riksarkivets heraldiker Hallvard Trætteberg, Kunstindustrimuseets direktør Thor B. Kielland og Myntkabinettets bestyrer Carsten Svarstad lagt frem plan for heraldiske og numismatiske retningslinjer for preg på norske mynter. Prøvemynter til en ny myntserie ble utarbeidet av Øivind Hansen, myntgravør ved Den Kongelig Mynt på Kongsberg. Prøvemyntene og planarbeidet til de sakkyndige ble ikke lagt til grunn for dyremyntserien. Professor og billedhugger Per Palle Storm ved Kunst og håndverkskolen i Oslo 1947-1980 kom til å stå sentralt i utformingen av kong Olav Vs første myntrekke, den såkalte dyreserien. Som billedhugger er Per Palle Storm kjent for sine dyreskulpturer, slik som på myntene. Han arbeidet i en naturalistisk stil og har laget seks av skulpturene som står foran Rådhuset i Oslo.

Spesifikasjoner
Antall:
7 mynter
Valører:
1 øre, 2 øre, 5 øre, 10 øre, 25 øre, 50 øre, 1 krone
Utgivelsesår:
1958-1973
Metall:
Myntmetall, belagt med rent gull og rhodium-platina
Kunstner:
Per Palle Storm
Utgivelsesland:
Norge