Da Det Statlige Franske Myntverket besluttet å prege sin aller første gullmynt i Fairmined-sertifisert gull, ble de pionerer innen myntbransjen. Her hjemme har Det Norske Myntverket allerede preget både Nobels Fredsprismedalje og verdens første minnemedalje i Fairmined-gull, men hittil har ingen mynt blitt preget i Fairmined-sertifisert, sporbart rettferdig gull. Det du i dag kan innlemme i din samling er med andre ord intet mindre enn en verdensnyhet: Den franske 50 Euro gullmynten er verdens aller første mynt preget i Rettferdig gull.

Førsteutgaver er alltid ettertraktet blant samlere, og opplaget på 600 eksemplarer ble raskt utsolgt. Mynten er preget 99,9 % rent sporbart Fairmined-sertifiksert gull og høyeste pregekvalitet proof. Tidligere er blant annet Nobels Fredsprismedaljen og den karakteristiske gullpalmen fra filmfestivalen i Cannes blitt produsert i Fairmined-gull, så den franske 50 Euro gullmynten er i godt selskap.

Rettferdig gull er etisk gull
90 % av verden gullgravere arbeider i småskalagruver med varierende og ofte uholdbare arbeidsforhold. Prosjektet Fairmined gull, eller på norsk Rettferdig gull, setter søkelyset på gullgruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning, der en sertifisering bedrer vilkårene betydelige for de som arbeider der så vel som for samfunnet rundt. Myntindustrien står årlig for rundt 6 % av verdens totale etterspørsel etter gull. Når Det Statlige Franske Myntverket nå har tatt initiativ til verdens første gullmynt i Fairmined-gull, er dette et stort skritt for de mange småskalagruvene i mange fattige samfunn i Latin-Amerika, Afrika og Sydøst-Asia. Rettferdig gull er etisk gull og fremtidens gull!

100 år siden freden etter første verdenskrig
Denne nye Fairmined-gullmynten bærer motiv som hedrer 100 år siden freden etter første verdenskrig i 1918. Frankrike var en av de allierte som kjempet mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og etter hvert Det osmanske riket i det som er ansett som en av de dødeligste konflikter i nyere tid. Ny teknologi ble tatt i bruk, samtidig som man fortsatt kjempet mann mot mann i de mange skyttergravene. Flere steder i Frankrike ser man fremdeles spor av den blodige krigen som varte fra 1914 til 1918. 

Myntens advers side viser en gryende sol, soldater som legger ned våpnene, fredsduer og valmuen. Under bokstavene RF for Republic France står det skrevet Fairmined med små bokstaver. Reversen viser en soldat som slipper en fredsdue fra hendene og valøren 50 Euro. Mynten leveres i original forpakning og med ekthetssertifikat fra Det Statlige Franske Myntverket Monnaie de Paris.

Spesifikasjoner
Pålydende:
50 Euro
Utgivelsesår:
2018
Utgivelsesdato:
14. mai 2018
Kvalitet:
Proof
Metall:
99,99% rettferdig og sporbart gull
Diameter:
22 mm
Vekt:
7,78
Opplag:
600
Utgivelsesland:
Frankrike