De 'originale' olympiske lekene

De Olympiske leker skal ha startet i Olympia for å hylle gudekongen Zevs i år 776 f.Kr. Siden da skal de ha foregått hvert fjerde år med presisjon. Vi kjenner ikke til at det noen gang ble noen opphold, noe som betyr at da denne mynten ble preget, i år 356 f. Kr, var det de hundredeogfemte lekene som ble arrangert. 

Denne unike mynten er preget for å feire Kong Filip II av Makedonias flere seirer i ride-konkurranser under De Olympiske leker. Makedonere av kongelig slekt fikk lov til å delta i antikkens greske idrettsleker, og de lyktes, flere ganger, svært godt. 

Du kan nå sikre deg:

  • En av verdens første OL-mynter
  • En over 2300 år gammel mynt - preget 356 år f. Kr.
  • Preget til ære for Kong Filip II - far til Alexander den store
  • Kun 31 mynter tilgjengelig i dag!

Kong Filip II - far til Alexander den store

Fra å være et ubetydelig land i ytterkanten av den greske verden ble Makedonia under Filips IIs regjeringstid en betydningsfull stormakt. Han bygget viktige allianser, blant annet gjennom smarte ekteskapelige forbindelser, han hadde diplomatisk talent og politisk teft og ikke minst militære ferdigheter.

I den greske verden ble Filip IIs hær regnet som den største og aller beste. Historien forteller at samme dag som Filip II kunne feire en av sine olympiske seire fikk han også nyheten om at hans mektige hær hadde overvunnet de beryktede illyrerne i et av hans tallrike felttog.

Selv om Filip II, som hadde omdømme som sin tids dyktigste feltherre, gjorde Makedonia til Balkanhalvøyas rikeste og mektigste stat, er det likevel som far til erobreren Alexander den store han er mest kjent i historien.

Motiv av Apollon - Gud for lyset og solen

Bronsemyntens forside bærer en byste av Apollon, som var en av de mest betydningsfulle olympiske guder, og som blant annet er Gud for lyset og solen. På bronsemyntens bakside vises en rytter til hest som illustrasjon på den ærerike begivenheten og seieren.

Spesifikasjoner
Pregested:
Makedonia
Diameter:
ca. 20 mm
Utgivelsesår:
356 f .Kr.
Vekt:
ca. 6 g
Pålydende:
[1 AE]
Metall:
Bronse
Kvalitet:
Pen samlerkvalitet