Første verdenskrig var krigen som forandret Europa fra krigshissende og aggressive til fredsfokuserte og samarbeidende. Den var krigen som drepte krigsromantikk, og den markerte et Europa som tok oppgjør med sin fortid. Nye land dukket opp, gamle regimer falt sammen, fattige fikk det bedre, kvinner fikk rettigheter og da Europa tok et skritt vekk fra en blodtørstig krig over til en lys framtid, om enn med store skygger fra Tyskland og Sovjetunionen.

Dette settet er en glimrende måte å sikre deg:

  • Tolv over hundre år gamle europeiske sølvmynter 
  • Tidsvitner fra verdenskrig, revolusjon, uavhengighet, sammenslåing og nederlag
  • Tolv vakre mynter fra slutten på tiden der man preget sølvmynter i Europa
  • En flott samling mynter fraktfritt sendt til deg!

Myntene i settet er preget enten rett før eller under første verdenskrig, og de var i sirkulasjon mens krigen foregikk. Flere av disse sølvmyntene kan ha befunnet seg i skyttergravene, handelsskipene eller de nymotens ubåtene eller tanksene under krigen! Kanskje var liraen (bilde) med de italienske alpetroppene eller marinen som invaderte Trieste. Kanskje var den tyske halvmarken med i Slaget ved Jylland, eller den russiske 20 kopek del av den russiske revolusjonen. Uansett historie, var de alle med på en tid der Europa slik vi kjenner det begynte å ta form, opp av askene til store, krigshissende og utdaterte keiserriker.

Spesifikasjoner
Østerrisk corona:
Diameter 22mm, vekt 5g, 0.8350 sølv
Bulgarsk lev:
Diameter 23mm, vekt 5g, 0.8350 sølv
Canadisk 10 cent:
Diameter 17.8mm, vekt 2.324g, 0.9250 sølv
Finland 25 pennia:
Diameter 16mm, vekt 1.2747g, 0.7500 sølv
Fransk 50 centimes:
Diameter 18.1mm, vekt 2.5g, 0.8350 sølv
Tysk halv mark:
Diameter 20mm, vekt 2.77g, 0.9000 sølv
Storbritania 6 pence:
Diameter 19.5, vekt 2.8276g, 0.9250 sølv
Ungarsk korona:
Diameter 22mm, vekt 5g. 0.8350 sølv
Italiensk 1 lira:
Diameter 27mm, vekt 5g, 0.8350 sølv
Russisk 20 kopek:
Diameter 22mm, vekt 3.5992g, 0.5000 sølv
Serbisk 50 para:
Diameter 21.8, vekt 2.5g, 0.0671 sølv
Amerikansk 10 cent :
Diameter 17.8, vekt 2.5g, 0.9000 sølv

Hvorfor ble det egentlig verdenskrig? En lang historie kort er at Tyskland ønsket å bli en kolonimakt, kolonimakten Storbritannia ikke likte konkurransen, Frankrike fortsatt var bittert over å ha tapt Alsace-Lorraine til Tyskland og Russland og Østerrike-Ungarn kranglet om kontroll på Balkan. Etter å ha provosert hverandre i lang tid, eksploderte det i først i Sarajevo, og så i resten av Europa. Dette var krigen, trodde alle, som ville få en slutt på alle kriger. Seieren over motstanderen skulle bli så total at man kunne sette dem på plass en gang for alltid.

Slik ble det ikke. I stedet ble denne mentaliteten om behov for kontroll over kolonier og militarisme selv satt på plass. Gamle storheter som Tsarriket Russland og Keiserriket Østerrike-Ungarn forsvant, nye land som Ungarn, Jugoslavia og Finland dukket opp. Mange folk fikk sitt land og sin frihet, mange brutale maktstrukturer ble avsluttet. 

Tyskland fikk en ilddåp. Etter dette kunne ingen lenger tvile på at de naturlig hørte til i Europa, men den drakoniske straffen Frankrike insisterte på gjorde også at Tyskland ble økonomisk ødelagt, og det banet vei for Adolf Hitlers grusomheter. Også Sovjetunionen, landet som ble til etter at Tsarriket Russland ble ødelagt innenfra, hadde grusomheter å vise til.

Likevel var denne krigen først og fremst en krig som gjorde krigen bedre for folk flest. Kvinner fikk stemmerett og kunne lettere ta del i arbeislivet. Da arbeidere viste seg som mer lojale til regjering enn til klassekampen, ble de også gitt bedre betingelser. Mange rettigheter ble gitt til arbeidere etter at de hadde overlevd skyttergravskrigen.

Disse myntene er tidsvitner til denne krigen og sannsynligvis til denne tiden etterpå. Settet er et lite stykke Europa.

 

Norge under første verdenskrig

  • Norge var nøytralt, og hadde som uuttalt utenrikspolitikk ikke å ha en utenrikspolitikk.
  • Handelsflåten leverte til både sentralmaktene (nikkel, kobber) og ententen (nitrat).
  • Storbritannia brukte kontroll over både Nordsjøen og Norges avhengighet av kull til å presse Norge til å være britiskvennlig nøytral.
  • Over 2000 nordmenn omkom på havet under første verdenskrig.
  • Varemangelen som kom som følge av krigen gjorde at prisene gikk drastisk opp.

Alle myntene i settet er sølvmynter som var i sirkulasjon når krigen sluttet. Du kan tenke deg hvor mange ganger de har skiftet hender i løpet av krigen. Handel og varer var en viktig del av Norges historie under første verdenskrig. Når norske krigsseilere var ute i Europa på handels reiser var dette noen av myntene som ble brukt. Ved å sikre deg dette første verdenskrig sølvmynt settet vil du eie en liten del av krigshistorie.