Unik bunadsspenne med originale speciedaler fra 1700-tallet!

Unik beltespenne laget av en dansk og en svært sjelden norsk Christian VII speciedaler

Myntssmykke / Beltespenne 1 spd 1793 NO / 1 sp 1788 DK

Myntssmykke / Beltespenne 1 spd 1793 NO / 1 sp 1788 DK

Dette er en uvanlig og morsom kuriositet som består av en dansk og en norsk speciedaler fra 1700-tallet, som er satt sammen slik at det danner en beltespenne. Det er sjeldent vi kommer over like flotte beltespenner og vi kan garantere deg at det er svært få som har en tilsvarende beltespenne på sin bunad.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Før: 9 800 kr
Nå: 5 800 kr

I gamledager ble store flotte mynter brukt til mer enn handel, men også til utsmykning av festdrakter og bunader. Slike beltespenner preget motebildet på 1800-tallet og vi antar at beltespennen ble laget en gang i denne tidsperioden.


Laget av en sjelden norsk speciedaler
Den danske speciedaleren er en typisk speciedaler fra sin samtid, men den norske speciedaleren er den meget sjeldne «Gianelli» speciedaleren utgitt i 1793 av Christian VII. Denne speciedaleren er svært ettertraktet da myntens stempler er skåret av Peter Leonard Gianelli.  Vanligvis koster «Gianelli» speciedaleren fra 50.000 kroner og opp, men siden denne er loddet på ene siden (for å danne beltespennen) kan vi kun selge den for en brøkdel av vanlig pris, tiltros for at myntenes hoved detaljer er svært godt bevart.

Solid håndverk
Beltespennen er laget for hånd og er svært solid. Vi antar at den er laget av en svært fingernem sveiser eller smed, da det er svært godt stykke håndverk som ligger bak utførelsen av spennen.


Speciedaler fra skandale-kongen Christian VII
Kong Christian VII ante vel knapt om sine norske mynter fra Kongsberg. Enevoldskongen interesserte seg i det hele tatt fint lite for statens affærer. Nye speciedaler fra Mynten var neppe noe unntak. Den slags delegerte han nok til Skattkammerkollegiet eller Rentekammeret. Verken kongen eller hans unge dronning, engelske Caroline Mathilde besøkte noensinne sitt ”tvillingrike” i nord. Dette til tross for kong Christians 42 år på tronen.

Før:9 800 kr
Nå:5 800 kr

I gamledager ble store flotte mynter brukt til mer enn handel, men også til utsmykning av festdrakter og bunader. Slike beltespenner preget motebildet på 1800-tallet og vi antar at beltespennen ble laget en gang i denne tidsperioden.


Laget av en sjelden norsk speciedaler
Den danske speciedaleren er en typisk speciedaler fra sin samtid, men den norske speciedaleren er den meget sjeldne «Gianelli» speciedaleren utgitt i 1793 av Christian VII. Denne speciedaleren er svært ettertraktet da myntens stempler er skåret av Peter Leonard Gianelli.  Vanligvis koster «Gianelli» speciedaleren fra 50.000 kroner og opp, men siden denne er loddet på ene siden (for å danne beltespennen) kan vi kun selge den for en brøkdel av vanlig pris, tiltros for at myntenes hoved detaljer er svært godt bevart.

Solid håndverk
Beltespennen er laget for hånd og er svært solid. Vi antar at den er laget av en svært fingernem sveiser eller smed, da det er svært godt stykke håndverk som ligger bak utførelsen av spennen.


Speciedaler fra skandale-kongen Christian VII
Kong Christian VII ante vel knapt om sine norske mynter fra Kongsberg. Enevoldskongen interesserte seg i det hele tatt fint lite for statens affærer. Nye speciedaler fra Mynten var neppe noe unntak. Den slags delegerte han nok til Skattkammerkollegiet eller Rentekammeret. Verken kongen eller hans unge dronning, engelske Caroline Mathilde besøkte noensinne sitt ”tvillingrike” i nord. Dette til tross for kong Christians 42 år på tronen.

Før:9 800 kr
Nå:5 800 kr