Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

Vi skaper samlerglede

Samlerhusets formål er å skape samlerglede og fornøyde samlere gjennom spennende samleobjekter. Lite levendegjør historier om nasjonale og internasjonale begivenheter, jubileer, historiske øyeblikk, konger, keisere og verdenshistorie som mynter og medaljer gjør det. Som historieformidlere er vi opptatt av å bevare historiske minner og beretninger. Vi erfarer at historieinteresserte gjerne dyrker sin interesse ved å tilegne seg autentiske samleobjekt - fra eldre tider, såvel som objekter som dokumenterer samtid. Samlerhuset tilbyr mer enn bare det enkelte samleobjektet. Med tilhørende historisk dokumentasjon, gjerne ført i penn av landets fagmiljøer, tilbyr vi en verden av kultur og historie - noe for enhver smak. I løpet av 20 år i Norge har over 500.000 nordmenn handlet samleobjekter hos Samlerhuset.

Internasjonal suksess

Etter stor suksess i Norge og Norden ble Samlerhuset Group etablert i 2001, da med hovedkontor i Amsterdam i Nederland. Samlerhuset er i dag representert i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Storbritannia, Irland, Belgia og Kina og omsatte for over 1 milliard kroner i 2013. Ved utgangen av året hadde konsernet 330 ansatte fordelt på 14 land.

"World Money Fair" - årlig internasjonal myntmesse

I månedsskiftet januar/februar hvert år møtes nasjonalbanker, myntverk og mynthandlere fra hele verden i Berlin på den årlige myntmessen "World Money Fair". Samlerhuset er en av initiativtakerne og eierne bak denne messen som anses som den viktigste møteplassen i den internasjonale myntindustrien.

Stolt eier av Det Norske Myntverket

Det Norske Myntverket på Kongsberg ble opprettet under navnet Den Kongelige Mynt tilbake i 1686 og er dermed Norges nest eldste bedrift etter Ulefos Jernverk. I 2001 ble myntverket skilt ut som eget aksjeselskap med Norges Bank som eneeier, og i 2003 solgte banken alle sine aksjer til Samlerhuset og Det statlige finske myntverket. I forbindelse med salget ble det inngått en langsiktig rammeavtale om produksjonen av all norsk sirkulasjons-, jubileums- og minnemynt. I 2015 kjøpte Samlerhuset aksjeandelen til Det statlige finske myntverket, og eier nå Det Norske Myntverket i sin helhet.

Preging av norsk mynt har vært lokalisert på samme sted siden Det Norske Myntverket ble opprettet i 2003, og myntverket produserer den dag i dag all norsk mynt. Som bevis på dette finner vi det tradisjonelle gruvemerket med korslagt hammer og bergsjern som myntmerke på alle norske mynter. Som en av kjøperne av det tradisjonsrike myntverket er vi stolte av å ha bidratt til å opprettholde produksjonen av norsk mynt i Norge!

Donasjoner, bidrag og samarbeid

Som historieformidlere er vi i Samlerhuset opptatte av å bevare historiske minner og beretninger. Vi ser det som vårt samfunnsansvar å kunne være en aktør som bidrar til dette i form av ulike donasjoner, bidrag og samarbeid med ulike donasjoner. Opp gjennom årene har Samlerhuset samarbeidet med mange større organisasjoner, museer og fagmiljøer, gitt donasjoner til organisasjoner og foreninger, samt gitt betydelige bidrag til andre samfunnsformål.

"Vi må ikke glemme!"

Historie generelt, og 2. verdenskrig spesielt, er for mange viktige drivere for samling. Mange tusener av mennesker bruker samling aktivt for å holde minnet om den norske motstandskampen under 2. verdenskrig levende. Interessen er stor for samleobjekter som forteller og gjenforteller historiene om noen av de mest avgjørende årene i vår moderne historie. Varige samleobjekter som mynter og medaljer bidrar til at disse historiene holdes levende og kan deles med både unge og gamle, og med generasjonene som kommer. 

Som formidler av historiene om Norges motstandskamp var det naturlig for oss i Samlerhuset å takke ja til å finansiere statuen av motstandsmannen Max Manus. 7. juni 2011 fikk han endelig sin egen statue i bronse på Akershus Festning i Oslo. Vi er svært stolte av å ha finansiert statuen og av å ha bidratt med den høytidelige avdukningsseremonien.

Det var mange som bidro til Norges motstandskamp under 2. verdenskrig, og mange har ikke fått den heder og ære de fortjener. Med den bakgrunnen ble det i november 2013, i et samarbeid mellom Samlerhuset og Oslo kommune, avduket et krigsminnemerke til ære for motstandsheltene i Pelle-gruppa på Aker Brygge i Oslo. Samlerhuset bidro til finansieringen av monumentet som ble avduket i en seremoni i Oslo Rådhus med nærmere 1000 mennesker til stede, blant dem kronprinsregenten og representanter fra det offisielle Norge.

 

Historien om krigsseilerne er et mørkt kapittel i norsk historie. Langt over 30.000 nordmenn kjempet til sjøs under den norske handelsflåten under 2. verdenskrig, men fikk alt annet enn heder og ære da freden kom i 1945. Samlerhuset ønsker derfor å bidra med innsamlingen av beretningene om disse krigsseilerne i et nasjonalt krigsseilerregister i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og sjøhistorie.no.