Griegseddelen, som opprinnelig var et prøvetrykk for å teste ulike sikkerhetsdetaljer på nye norske sedler, var aldri ment for offentligheten.

Under Norges Bank Seddeltrykkeri sin familiedag i 1995, ble de usirkulerte sedlene imidlertid delt ut til besøkende. Da fadesen ble oppdaget, oppfordret Norges Bank alle til å returnere den omgående. De fleste ble levert tilbake og makulert, men noen ytterst få fant veien til norske samlere.

Når du betrakter seddelen, vil du blant annet legge merke til at den er trykt på vannmerket papir, akkurat som en vanlig norsk seddel. Du vil også fi nne at mange andre sikkerhetsdetaljer inngår, og du vil oppdage at Griegs portrett er sett forfra på denne “hemmelige” utgaven, mens han ser til venstre på den offi sielle 500-kronen som ble utgitt med hans portrett i perioden 1991-2000.

Mange samlere har oppdaget at eldre norske sedler er rariteter, og de representerer en nostalgisk verdi for de fleste. Norges Bank har ført en meget moderat utgivelses-politikk, så det å samle norske sedler er et overkommelig og oversiktlig samleområde. Sedler har imidlertid kort levetid på grunn av den slitasje de utsettes for fra første dag, og tilgangen på eldre norske sedler er derfor naturlig begrenset i god kvalitet. 

Norske sedler er trykket ved Norges Banks Seddeltrykkeri, i meget høy kvalitet, og de vakre motivene illustrerer historien og samfunnsutviklingen i landet vårt. Seddelen leveres på en informativ albumside som gir deg historien bak seddelen og dens motiv. Seddelen leveres montert i en spesialprodusert lomme som forhindrer gulning og slitasje, og sikrer derfor best mulig oppbevaring.