Oscar II 20 kroner / 5 speciedaler fra 1875 i gull

En historisk gullmynt med dobbeltvalør!

Norge Oscar II 20 kr/5 spd 1875 gull

Samlerhuset Kan nå tilby Oscar II 20 kroner/5 speciedaler fra 1875, en historisk norsk gullmynt preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

* Bildet er ikke av faktisk mynt, men kun ment som en illustrasjon.

Historisk gullmynt med dobbeltvalør!

Den første 20 krone gullmynten som ble utstedt i Norge, ble preget i to år i 1874–1875. Siden Norge ikke offisielt hadde blitt med i Den skandinaviske myntunionen på dette tidspunktet, viste mynten valøren som både 20 kroner og 5 speciedaler. Dette var den eneste 20 kronen som viste valøren i speciedaler, for da den andre 20 kronemynten ble utstedt i 1876, hadde det gamle systemet med skilling og speciedaler blitt fullstendig erstattet av det nye krone-/øresystemet. I tillegg til disse to 20 kronemyntene som ble utstedt under Oscar II, ble det preget en tredje 20 kronemynt i 1910 under Haakon VII.

Gullmynt fra gullets storhetstid
På 1800-tallet vokste de store valutaene frem og gullstandarden skrev historien om en ny økonomisk verdensorden. 1800-tallet kan uten tvil kalles ”Det gylne århundre”, og selv om gull alltid har hatt en sentral rolle i menneskets historie har det aldri spilt en større rolle enn da. Originalmynter fra 1800-tallet og tidlig 1900 tallet, gullmyntenes århundre, er ettertraktede i Norge og verden for øvrig.

Den skandinaviske myntunionen
Slutten av 1800-tallet markerte toppen av den klassiske gullstandardperioden hvor nasjonale valutaer ble basert på gull. Norge, Sverige og Danmark gikk sammen i Den skandinaviske myntunionen, hvor myntene kunne brukes fritt uavhengig av hvor de var preget og utgitt.

«Broderfolkenes vel»
Det var i Oscar IIs regjeringstid at det norske myntsystemet ble lagt om fra speciedaler og skillinger til kroner og ører. Danmark og Sverige sluttet seg allerede i 1873 til «Den skandinaviske myntunion», men i Norge sa Stortinget i første omgang nei til å bli med. Først etter en liten periode med dobbeltvalører, ble Norge med i den skandinaviske myntunionen fra 16. oktober 1875. Oscar II var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905. Hans forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene. Kongen var alltid nøye med å tale norsk i Norge og med nordmenn, og han etterlevde Grunnlovens krav om å oppholde seg i Norge en tid hvert år.

Pålydende:
20 kroner
Årstall:
1875
Metall:
90% gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g
Utgivelsesland:
Norge
Konge:
Oscar II
Myntverk:
Den Kongelige Mynt

* Bildet er ikke av faktisk mynt, men kun ment som en illustrasjon.

Historisk gullmynt med dobbeltvalør!

Den første 20 krone gullmynten som ble utstedt i Norge, ble preget i to år i 1874–1875. Siden Norge ikke offisielt hadde blitt med i Den skandinaviske myntunionen på dette tidspunktet, viste mynten valøren som både 20 kroner og 5 speciedaler. Dette var den eneste 20 kronen som viste valøren i speciedaler, for da den andre 20 kronemynten ble utstedt i 1876, hadde det gamle systemet med skilling og speciedaler blitt fullstendig erstattet av det nye krone-/øresystemet. I tillegg til disse to 20 kronemyntene som ble utstedt under Oscar II, ble det preget en tredje 20 kronemynt i 1910 under Haakon VII.

Gullmynt fra gullets storhetstid
På 1800-tallet vokste de store valutaene frem og gullstandarden skrev historien om en ny økonomisk verdensorden. 1800-tallet kan uten tvil kalles ”Det gylne århundre”, og selv om gull alltid har hatt en sentral rolle i menneskets historie har det aldri spilt en større rolle enn da. Originalmynter fra 1800-tallet og tidlig 1900 tallet, gullmyntenes århundre, er ettertraktede i Norge og verden for øvrig.

Den skandinaviske myntunionen
Slutten av 1800-tallet markerte toppen av den klassiske gullstandardperioden hvor nasjonale valutaer ble basert på gull. Norge, Sverige og Danmark gikk sammen i Den skandinaviske myntunionen, hvor myntene kunne brukes fritt uavhengig av hvor de var preget og utgitt.

«Broderfolkenes vel»
Det var i Oscar IIs regjeringstid at det norske myntsystemet ble lagt om fra speciedaler og skillinger til kroner og ører. Danmark og Sverige sluttet seg allerede i 1873 til «Den skandinaviske myntunion», men i Norge sa Stortinget i første omgang nei til å bli med. Først etter en liten periode med dobbeltvalører, ble Norge med i den skandinaviske myntunionen fra 16. oktober 1875. Oscar II var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905. Hans forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene. Kongen var alltid nøye med å tale norsk i Norge og med nordmenn, og han etterlevde Grunnlovens krav om å oppholde seg i Norge en tid hvert år.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner
Årstall:
1875
Metall:
90% gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 g
Utgivelsesland:
Norge
Konge:
Oscar II
Myntverk:
Den Kongelige Mynt