Original gulldukat fra 1700-tallet

Over 250 år originalmynt i gull - fra det dansk/norske kongeriket!

Gulldukat fra Frederik V - Utgitt i perioden 1757-65

Gulldukat fra Frederik V - Utgitt i perioden 1757-65

  • Utgitt under Kong Frederik V
  • Over 250 år gammel gullmynt
  • Brukt som soldatlønn under sjuårskrigen
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris: 9 950 kr

Hovedmynt i det dansk-norske riket

Det ble ikke preget gullmynt på norsk jord mellom 1697 og 1874, likevel er gulldukatene utgitt av Kong Frederik V å regnes som hovedmynten i det dansk-norske kongeriket og var gyldig betalingsmiddel også etter 1814. Frederik V utmerket seg som 1700-tallets store utgiver av gulldukater, ingen dansk-norsk monark utga like mange gulldukater i løpet den 400 år lange unionsperioden som Frederik V. En av grunnene til dette var Sjuårskrigen som brøt ut, samt det spente forholdet Danmark-Norge hadde til Russland. Hæren måtte derfor holdes parat, og til dette trengte Danmark-Norge store mengder gullmynter.  

I dag kan du bli eier av en ekte gulldukat utgitt i perioden 1757-65! Kanskje har gulldukaten du mottar vært med på å holde Danmark-Norge trygt? Gullmynten er utgitt under Sjuårskrigen (1756-63) og preget i 21 karat gull.

Vær rask om du ønsker en:

★ Original gulldukat utgitt i perioden 1757-65
★ Gulldukat preget under syvårskrigen
★ Hovedmynt fra det dansk-norske riket
En av få gullmynter med portrett av den dansk-norske kongen

Forsøkte å holde seg nøytrale

Krigene ute i Europa fikk store følger for pengeforholdene i Danmark-Norge. Under syvårskrigen 1756-63 var flere av Europas store makter innblandet. Danmark-Norge ville holde seg utenfor maktkampen, men nøytraliteten måtte verges. Prøyssen var en hovedaktør i krigen og Fredrik V bestemte at norske styrker skulle ta del i nøytralitetsvernet ved sørgrensen av det dansk-norske riket. Den første norske avdelingene ble sendt til Holstein i 1758. Til sammen ble det sendt 12.000 norske soldater, det var dessverre kun en fjerdedel av hele den norske styrken som returnerte sommeren 1763. Da de norske troppene mottok soldatlønn ble deler betalt i dansk-norske kurantdukater, de samme dukatene du i dag kan sikre deg. 

Mangler i selv velbesatte samlinger

Gullmynten du i dag kan sikre deg er svert sjelden og mangler i selv velbesatte gullmyntsamlinger. På grunn av myntens alder og tilgjengelighet har vi kun fått tak i ett begrenset antall mynter. Vi ser oss derfor nødt til å sette en begrensning på én mynt per samler. Reserver allerede nå for å sikre deg denne gulldukaten!
 

Pris:9 950 kr
Pålydende:
1 dukat
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
87,5 % gull
Diameter:
20,7 mm
Vekt:
3,49 gr
Utgivelsesland:
København
Årstall:
1757-1765

Hovedmynt i det dansk-norske riket

Det ble ikke preget gullmynt på norsk jord mellom 1697 og 1874, likevel er gulldukatene utgitt av Kong Frederik V å regnes som hovedmynten i det dansk-norske kongeriket og var gyldig betalingsmiddel også etter 1814. Frederik V utmerket seg som 1700-tallets store utgiver av gulldukater, ingen dansk-norsk monark utga like mange gulldukater i løpet den 400 år lange unionsperioden som Frederik V. En av grunnene til dette var Sjuårskrigen som brøt ut, samt det spente forholdet Danmark-Norge hadde til Russland. Hæren måtte derfor holdes parat, og til dette trengte Danmark-Norge store mengder gullmynter.  

I dag kan du bli eier av en ekte gulldukat utgitt i perioden 1757-65! Kanskje har gulldukaten du mottar vært med på å holde Danmark-Norge trygt? Gullmynten er utgitt under Sjuårskrigen (1756-63) og preget i 21 karat gull.

Vær rask om du ønsker en:

★ Original gulldukat utgitt i perioden 1757-65
★ Gulldukat preget under syvårskrigen
★ Hovedmynt fra det dansk-norske riket
En av få gullmynter med portrett av den dansk-norske kongen

Forsøkte å holde seg nøytrale

Krigene ute i Europa fikk store følger for pengeforholdene i Danmark-Norge. Under syvårskrigen 1756-63 var flere av Europas store makter innblandet. Danmark-Norge ville holde seg utenfor maktkampen, men nøytraliteten måtte verges. Prøyssen var en hovedaktør i krigen og Fredrik V bestemte at norske styrker skulle ta del i nøytralitetsvernet ved sørgrensen av det dansk-norske riket. Den første norske avdelingene ble sendt til Holstein i 1758. Til sammen ble det sendt 12.000 norske soldater, det var dessverre kun en fjerdedel av hele den norske styrken som returnerte sommeren 1763. Da de norske troppene mottok soldatlønn ble deler betalt i dansk-norske kurantdukater, de samme dukatene du i dag kan sikre deg. 

Mangler i selv velbesatte samlinger

Gullmynten du i dag kan sikre deg er svert sjelden og mangler i selv velbesatte gullmyntsamlinger. På grunn av myntens alder og tilgjengelighet har vi kun fått tak i ett begrenset antall mynter. Vi ser oss derfor nødt til å sette en begrensning på én mynt per samler. Reserver allerede nå for å sikre deg denne gulldukaten!
 

Pris:9 950 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
1 dukat
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
87,5 % gull
Diameter:
20,7 mm
Vekt:
3,49 gr
Utgivelsesland:
København
Årstall:
1757-1765