Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Original gullmynt benyttet i Norge før 1874

En av de viktigste gullmyntene i Norge på 1600-tallet!

Nederlandsk handelsdukat 1586-1815

  • Original Nederlandsk handelsdukat
  • Viktigste gullmynten i Norge på 1600-tallet
  • En av de mest pålitelige myntslagene
Enkeltobjekt Utsolgt!

Den viktigste gullmynten i Norge på 1600-tallet!

Nederlandske gulldukater ble de viktigste gullmyntene i Skandinavia på 1600- og dels 1700-tallet. Nederlendernes internasjonale handel strakte seg også nordover mot det dansk-norske riket. I Danmark ble det utgitt dukater allerede i 1564, altså et par tiår før nederlenderne preget sin første dukat. Til tross for dette ble nederlandske dukater mer utbredt enn de dansk norske dukatene. Årsaken til dette var ganske enkelt at det ikke ble preget tilstrekkelig med gullmynt i det dansk-norske kongeriket før 1750-årene.

Viktig gullmynt fra den nederlandske storhetestiden
Den første nederlandske dukaten ble utgitt i 1586 og videreført gjennom hele den Nederlandenes storhetstiden på 1600- og 1700-tallet. Handelsdukatene ble hele tiden preget med stabil vekt og gullinnhold. De fikk rykte som ett av mest pålitelige myntslagene blant europeiske, amerikanske og asiatiske kjøpmenn, fyrster og stater på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Nederlandske gulldukater sikret tilgang til markeder verden over.

I Nord-Europa var det bare engelskmenn som utga gullmynt i like omfattende skala som nederlandene. Handelsoverskudd trakk gull til nederlandske myntverksteder. Gullmynt som igjen skapte forrang for nederlandske handelsmenn på de syv hav. Flere steder ble det etablert nederlandske handelsstasjoner: New York var opprinnelig en slik nederlandsk handelsstasjon under navnet New Amsterdam. Henry Hudson oppdaget Manhattan som ledd i en nederlandsk ekspedisjon i 1609. Noen år senere kjøpte guvernør Peter Minuit Manhattan fra lokale indianere for 60 guilders. En pris som ifølge International Institute for Social History i Amsterdam tilsvarte verdien av € 678 i 2006.

"Samhold gjør sterk – Holland"
Budskapet på baksiden av disse dukatene lyder ”Samhold gjør sterk – Holland”. Det avspeiler den nederlandske ånden som kom til uttrykk i kunst, litteratur, karteografi, skipsbygging og finans på 1600- og 1700-tallet.

Hva er en dukat?
Dukater ble første gang preget i Venezia i 1284; ducatus på latin og dukat på hollandsk, dansk, svensk og norsk. Dukater var hovedmynt i gull i det dansk-norske kongeriket siden kong Frederik II preget den første i 1564. De skandinaviske dukatutmyntingene var lenge sporadiske og begrenset i omfang. Den hollandske handelsdukaten ble introdusert i 1586 og preget i store opplag med stabil vekt, lødighet og motiv på 1600- og 1700-tallet.

Pålydende:
Dukat
Årstall:
1586-1809
Myntsted:
Utrecht, Gelderland, Holland, West Friesland, Zeeland og Overijssel
Vekt:
3,5 gram
Diameter:
Ca. 22 mm
Metall:
Gull 986/1000
Kvalitet:
God samlerkvalitet
Utgivelsesland:
Det Forenede Nederland

Den viktigste gullmynten i Norge på 1600-tallet!

Nederlandske gulldukater ble de viktigste gullmyntene i Skandinavia på 1600- og dels 1700-tallet. Nederlendernes internasjonale handel strakte seg også nordover mot det dansk-norske riket. I Danmark ble det utgitt dukater allerede i 1564, altså et par tiår før nederlenderne preget sin første dukat. Til tross for dette ble nederlandske dukater mer utbredt enn de dansk norske dukatene. Årsaken til dette var ganske enkelt at det ikke ble preget tilstrekkelig med gullmynt i det dansk-norske kongeriket før 1750-årene.

Viktig gullmynt fra den nederlandske storhetestiden
Den første nederlandske dukaten ble utgitt i 1586 og videreført gjennom hele den Nederlandenes storhetstiden på 1600- og 1700-tallet. Handelsdukatene ble hele tiden preget med stabil vekt og gullinnhold. De fikk rykte som ett av mest pålitelige myntslagene blant europeiske, amerikanske og asiatiske kjøpmenn, fyrster og stater på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Nederlandske gulldukater sikret tilgang til markeder verden over.

I Nord-Europa var det bare engelskmenn som utga gullmynt i like omfattende skala som nederlandene. Handelsoverskudd trakk gull til nederlandske myntverksteder. Gullmynt som igjen skapte forrang for nederlandske handelsmenn på de syv hav. Flere steder ble det etablert nederlandske handelsstasjoner: New York var opprinnelig en slik nederlandsk handelsstasjon under navnet New Amsterdam. Henry Hudson oppdaget Manhattan som ledd i en nederlandsk ekspedisjon i 1609. Noen år senere kjøpte guvernør Peter Minuit Manhattan fra lokale indianere for 60 guilders. En pris som ifølge International Institute for Social History i Amsterdam tilsvarte verdien av € 678 i 2006.

"Samhold gjør sterk – Holland"
Budskapet på baksiden av disse dukatene lyder ”Samhold gjør sterk – Holland”. Det avspeiler den nederlandske ånden som kom til uttrykk i kunst, litteratur, karteografi, skipsbygging og finans på 1600- og 1700-tallet.

Hva er en dukat?
Dukater ble første gang preget i Venezia i 1284; ducatus på latin og dukat på hollandsk, dansk, svensk og norsk. Dukater var hovedmynt i gull i det dansk-norske kongeriket siden kong Frederik II preget den første i 1564. De skandinaviske dukatutmyntingene var lenge sporadiske og begrenset i omfang. Den hollandske handelsdukaten ble introdusert i 1586 og preget i store opplag med stabil vekt, lødighet og motiv på 1600- og 1700-tallet.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
Dukat
Årstall:
1586-1809
Myntsted:
Utrecht, Gelderland, Holland, West Friesland, Zeeland og Overijssel
Vekt:
3,5 gram
Diameter:
Ca. 22 mm
Metall:
Gull 986/1000
Kvalitet:
God samlerkvalitet
Utgivelsesland:
Det Forenede Nederland