Gullmyntsett fra russertidens Finland

10 og 20 markkaa fra Tsar Nikolai II

Tsar Nicolai II 10 og 20 markkaa

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Da Finland kom under russisk overherredømme i 1809, etter nærmere 700 år som del av det svenske kongeriket, fikk landet flere rettigheter og større frihet enn det hadde hatt under svenskene. De finske gullmyntene dokumenterer en meget spesiell mynthistorisk begivenhet; om hvordan et lite land under en mektig stormakts styre fikk benytte en egen myntenhet og et eget nasjonalt myntsystem. Den finske markkaa ble innført i 1860, og i 1877 erstattet Finland det russiske myntsystemet med den internasjonale gullstandarden.

De to gullmyntene, som begge er preget i perioden 1878 – 1913, ble utgitt i en tid da Finland fortsatt var under russisk overherredømme, men på vei mot full uavhengighet, som ble oppnådd i 1917. Myntene er de første finske gullmynter som ble preget, etter at Finland, på grunn av vaklende økonomi, gikk bort fra det russiske myntsystemet i 1877 og gikk over til internasjonal gullstandard, hvor finske mark fikk samme verdi som franske franc.

Gullmyntene er preget etter russisk forbilde, i en tid da det ikke var vanlig med keiserportrett på russiske mynter. Advers side avspeiler den politiske situasjonen Finland befant seg i som storfyrstdømme under Russland, med den russiske dobbeltørn i kombinasjon med den finske løve. Gullmyntene er preget ved Finlands eget myntverk i Helsinki, som ble etablert i 1864.

Følgende Tsarer har preget og utgitt markkaa;
Alexander II (1855 – 1881)
- de første gullmyntene pålydene 10 og 20 markkaa. Utgivelsesperiode:10 markkaa 1878, 1879, 1881 og 20 markkaa 1878, 1879, 1880
Alexander III (1881 – 1894)
- utgitt av en tsar som døde alt for tidlig. Utgivelsesperiode: 10 markkaa 1882 og 20 markkaa 1891 
Nikolai II (1894 – 1917)
- utgitt av Russlands siste tsar. Utgivelsesperiode: 10 markkaa 1904, 1905, 1913 og 20 markkaa 1903, 1904, 1910, 1911, 1912, 1913

Samlerhuset har klart å skaffe kun 6 sett av 10 og 20 markkaa fra Tsar Nikolai II, bestill ditt gullmyntsett i dag!

Da Finland kom under russisk overherredømme i 1809, etter nærmere 700 år som del av det svenske kongeriket, fikk landet flere rettigheter og større frihet enn det hadde hatt under svenskene. De finske gullmyntene dokumenterer en meget spesiell mynthistorisk begivenhet; om hvordan et lite land under en mektig stormakts styre fikk benytte en egen myntenhet og et eget nasjonalt myntsystem. Den finske markkaa ble innført i 1860, og i 1877 erstattet Finland det russiske myntsystemet med den internasjonale gullstandarden.

De to gullmyntene, som begge er preget i perioden 1878 – 1913, ble utgitt i en tid da Finland fortsatt var under russisk overherredømme, men på vei mot full uavhengighet, som ble oppnådd i 1917. Myntene er de første finske gullmynter som ble preget, etter at Finland, på grunn av vaklende økonomi, gikk bort fra det russiske myntsystemet i 1877 og gikk over til internasjonal gullstandard, hvor finske mark fikk samme verdi som franske franc.

Gullmyntene er preget etter russisk forbilde, i en tid da det ikke var vanlig med keiserportrett på russiske mynter. Advers side avspeiler den politiske situasjonen Finland befant seg i som storfyrstdømme under Russland, med den russiske dobbeltørn i kombinasjon med den finske løve. Gullmyntene er preget ved Finlands eget myntverk i Helsinki, som ble etablert i 1864.

Følgende Tsarer har preget og utgitt markkaa;
Alexander II (1855 – 1881)
- de første gullmyntene pålydene 10 og 20 markkaa. Utgivelsesperiode:10 markkaa 1878, 1879, 1881 og 20 markkaa 1878, 1879, 1880
Alexander III (1881 – 1894)
- utgitt av en tsar som døde alt for tidlig. Utgivelsesperiode: 10 markkaa 1882 og 20 markkaa 1891 
Nikolai II (1894 – 1917)
- utgitt av Russlands siste tsar. Utgivelsesperiode: 10 markkaa 1904, 1905, 1913 og 20 markkaa 1903, 1904, 1910, 1911, 1912, 1913

Samlerhuset har klart å skaffe kun 6 sett av 10 og 20 markkaa fra Tsar Nikolai II, bestill ditt gullmyntsett i dag!

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.