Spesialtilbud til deg som samler Kongehussettet!
Fyll opp samlemappen din;

Du gis nå muligheten til å komplettere Kongehussettet ditt med en nyhet fra Det Norske Myntverket - nyutgivelse av den originale bryllupsmedaljen til Kong Harald og Dronning Sonja fra 1968 i gull.

Det er en glede å introdusere den originale bryllupsmedaljen utgitt i 1968 i ny drakt. Du som har sikret deg minnemedaljer i Kongehussettet, gis nå muligheten til å eie nyutgivelsen fra Det Norske Myntverket i 9 karat gull. Du oppbevarer den i samlemappen sammen med gullbryllupsmedaljen og de andre minnemedaljene i Kongehussettet. Denne gullmedaljen er kronen på verket!

Sikre deg:

  • Gullmedalje til kongeparets gullbryllup
  • Kronen på verket i samlemappen din
  • Èn av kun 2018 eksemplarer 
  • Gullmedalje preget i høyeste pregekvalitet - proof
  • Utgitt av Det Norske Myntverket
  • Komplett Kongehussett


Unngå et tomt hull i samlemappen
Nyutgivelsen av bryllupsmedaljen til Harald og Sonja 1968-2018 i gull, er virkelig kronen på verket i samlemappen "Gullbrullup - Hans Majestet Kong Harald V og Hennes Majestet Dronning Sonja - 1968-2018". Du kan i dag bestille gullmedaljen fra Det Norske Myntverket til kr 4.950 fritt levert. Du kan også betale i 3 rentefrie avdrag à 1650 kr om du ønsker. Prestisjeutgaven som skal oppbevares i samlemappen din!

Da Harald og Sonja skulle vies i 1968, ble det utformet en bryllupsmedalje. Denne skulle vise seg å bli et kjært minne for mange. Gullmedaljen er eksakt lik som den originale bryllupsmedaljen, bortsett fra at den nå er gjengitt i gull - hele 9 karat. Benytt deg av spesialtilbudet i dag, og sikre deg kronen på verket. 

MERK: begrenset opplag på kun 2018 eksemplarer!


Spesifikasjoner
Utgiver:
Det Norske Myntverket
Metall:
375 Au
Kunstner:
Øivind Hansen
Kvalitet:
Proof
Diameter:
25 mm
Vekt:
8 gr
Opplag:
2018
Advers:
Dobbeltportrett, venstrevendt. Omskrift: HARALD OG SONJA 29. AUGUST 1968. Tekst ved halsavskjæringen: NYPREG 2018, Det Norske Myntverkets pregestempel; hammer og bergsjern, Initialene Ø.H. (Øivind Hansen)
Revers:
Kronet riksvåpen med omskrift: ARMA PRINCIPIS HEREDITARII NORVEGIAE