Sølvminnemynten ble utgitt av Norges Bank i 2009 i forbindelse med forfatteren Knut Hamsuns 150-års jubileum. Den ble preget i 92,5 % sølv og i beste pregekvalitet - proof. Mynten ble utgitt med et opplag på maksimalt 40.000 stk, men faktisk opplagstall ble bare 16.300 eksemplarer! 

Bestill i dag, så kan du glede deg til dette:
Norsk sølvminnemynt utgitt av Norges Bank i 2009
★ Preget i 92,5 % sølv og beste pregekvalitet - proof
Kontroversiell utgivelse som hedrer Knut Hamsuns 150-årsjubileum

Kontroversiell utgivelse

Utgivelsen av denne sølvminnemynten til ære for Knut Hamsun var en kontroversiell utgivelse av Norges Bank. Beundringen og stoltheten over Hamsun ble snudd til forakt og fordømmelse da han aktivt viste sin sympati for nazismen og Hitler-Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen prøvde myndighetene å løse problemet Hamsun med å få ham erklært sinnssyk. Da det ikke gikk ble han stemplet som en person med varig svekkede sjelsevner, noe den aldrende dikteren ikke ville finne seg i. Han ønsket å bli stilt for retten og bli dømt. Norges Bank mente imidlertidig at forfatterskapet er for viktig til å la være å utgi denne kontroversielle minnemynten.

En av Norges fremste forfattere gjennom alle tider

Knut Hamsun var en norsk forfatter med stor litterær og kulturhistorisk betydning. Han er en av tre norske nobelprisvinnere i litteratur og hans forfatterskap har hatt sterk innflytelse på både norsk og internasjonal litteratur. Internasjonalt er det bare Henrik Ibsen som er mer kjent. Født Pedersen levde han i fattige kår som sønn av en skredder og småbruker i Gudbrandsdalen. Han var en rastløs sjel og flakket mye omkring før gjennombruddet med «Sult» i 1890. I samtiden var Knut Hamsun en av Norges mest folkekjære forfattere og selv de som sto langt fra ham politisk lot seg begeistre av den storartede fortellerkunsten. Hamsun var glødende nasjonalist og hans tankesett var ikke helt det vi kan kalle politisk korrekt i dag. For dette høstet jubileet «Hamsun 2009» en del kritikk. 

Sølvminnemyntens motiv

Jubileumssiden er designet av Enzo Finger og viser Hamsuns navnetrekk, fødsels- og jubileumsår, gjengivelse av notater til verket "Markens Grøde'' og antydninger av forfatterens ansiktstrekk. En radering laget av Horst Janssen er benyttet som grunnlag for ansiktstrekkene. Sølvmyntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise. Motivet er et kronet riksvåpen med omskriften KONGERIKET NORGE samt årstall og valørangivelse. Det Norske Myntverkets merke, hammer og bergsjern, er plassert mellom årstall og valørangivelse.

Spesifikasjoner
Pålydende:
200 kroner
Diameter:
32 mm
Metall:
92,5 % sølv
Kvalitet:
Proof
Vekt:
16,85 gram
Opplag:
16.300
Utgiver:
Norges Bank
Utgivelsesår:
2009