Her har du en oversikt over amerikanske mynter fra 1794 til sølvdollarens avskaffelse i 1979. Dette er en oversikt over vanlige sirkulasjonsmynter, ikke minnemynter. Når vi ser på variasjoner på de enkelte motivene, tar vi ikke med sjeldne varianter som ellers ser like ut, bare varianter med synlig forskjell.


Her følger en oversikt over de romerske keiserne fra Augustus til Romulus Augustus.

Her følger en oversikt over de norske kongene fra Harald I til Harald V – og med alle imellom.

Dette er en ikke utfyllende oversikt over ord og begreper i mynthistorien. Utgangspunktet for denne oversikten er Svein Harald Gullbekks "Ord og begreper i norsk mynthistorie", som er utvidet for å inkludere deler av andre lands mynthistorie.

Norges mynthistorie starter med Olav Tryggvason i år 995. Rett etter at han ble konge lot han de første myntene bli preget med sitt segl, og dette er også første gang Norge eller nordmenn blir nevnt i historisk sammenheng. Det finnes fire kjente eksemplarer av den historiske mynten – men ingen er i norsk eie!