Her følger en oversikt over de romerske keiserne fra Augustus til Romulus Augustus.


Dette er en ikke utfyllende oversikt over ord og begreper i mynthistorien. Utgangspunktet for denne oversikten er Svein Harald Gullbekks "Ord og begreper i norsk mynthistorie", som er utvidet for å inkludere deler av andre lands mynthistorie.

Norges mynthistorie starter med Olav Tryggvason i år 995. Rett etter at han ble konge lot han de første myntene bli preget med sitt segl, og dette er også første gang Norge eller nordmenn blir nevnt i historisk sammenheng. Det finnes fire kjente eksemplarer av den historiske mynten – men ingen er i norsk eie!

Her følger en oversikt over de norske kongene fra Harald I til Harald V – og med alle imellom.

Går du rundt med en samler i magen? Kanskje du allerede har en mynt/medalje eller to og tenker på å utvide samlingen. I så fall håper vi at denne oversikten kan gi gode råd og inspirasjon til en gryende samlerspire.