Her følger en rask innføring i norske frimerker. Vi stopper rundt år 2000 for å få en naturlig oversikt.


Her har du en oversikt over amerikanske mynter fra 1794 til sølvdollarens avskaffelse i 1979. Dette er en oversikt over vanlige sirkulasjonsmynter, ikke minnemynter. Når vi ser på variasjoner på de enkelte motivene, tar vi ikke med sjeldne varianter som ellers ser like ut, bare varianter med synlig forskjell.

Dette er en ikke utfyllende oversikt over ord og begreper i mynthistorien. Utgangspunktet for denne oversikten er Svein Harald Gullbekks "Ord og begreper i norsk mynthistorie", som er utvidet for å inkludere deler av andre lands mynthistorie.

Her følger en oversikt over de romerske keiserne fra Augustus til Romulus Augustus.

Her følger en oversikt over de norske kongene fra Harald I til Harald V – og med alle imellom.