Her følger en rask innføring i norske frimerker. Vi stopper rundt år 2000 for å få en naturlig oversikt.

Som sagt er dette en rask innføring, og vi kommer derfor ikke til å gå i detaljer om papirbruk, vannttrykk eller feiltrykk, i det minste ennå. 

Dette er også en oversikt over enkeltfrimerker, og blokker kommer ikke til å inkluderes.

Viktige begreper

NK - Norske frimerker deles inn etter NK-systemet der NK står for Nasjonalkatalogen. De er løpende omtrent kronologisk, men internt vil ofte NK-systemet heller følge valører. Dette betyr at dersom man har en rekke som hører sammen, vil den laveste NK-verdien sannsynligvis tilhøre den laveste valøren, og ikke den som kom først i rekken. Et eksempel på det er den første posthornrekken. Det første frimerket i rekken var 3 skilling. Ettersom det forrige frimerket før denne rekken var NK 15, burde den da få NK 16. I stedet fikk den NK 18, ettersom det var den tredje laveste valøren i rekken. NK 16 kom godt over et år etter NK 18. Det forteller klart at NK-tallene kom lenge etter de eldste frimerkene.

Postfrisk - Postfrisk betyr at et frimerke ser ut som om det er nylig kjøpt. Postfrisk kan ikke være stemplet eller hengslet (se dette).

Hengslet/Usirkulert - Dersom et frimerke har en lim- eller gummirester fra da det ble festet til et album eller tilsvarende. Frimerket må være i usirkulert stand. Her kan du lese mer om hengslede frimerker.

Stemplet - Et brukt frimerke med stempel fra postkontor eller annen myndighet til å frankere. Det finnes mange typer stempler, og enkelte samler på disse.

I, II... - varianter i samme rekke som skilles på tidspunkt de er trykket på.

a, b - Forskjeller innen samme variant (altså I, II ...) som går på forskjeller i utseende, trykk, papir etc.

Inndelinger

Frimerker kan inndeles på mange måter, og mange har som oftest hver sin. Vi bruker denne:

  1. Skillingsfrimerker (1855-1875)
  2. Ørefrimerker (1877-1904)
  3. Mellomkrigsfrimerker (1905-1940)
  4. Krigsfrimerker (1940-1945)
  5. Etterkrigsfrimerker (1945 - 2000)

I den grad vi går inn på frimerker etter dette, er det sparsommelig.Fram til Etterkrigsfrimerker kommer vi til å dele inn etter tema, mens Etterkrigsfrimerker i hovedsak kommer til å deles inn i årganger.

Skillingsfrimerker

Skillingsfrimerkene er de kanskje mest systematisk inndelte. De består av rekker som er lette å forstå og som har gjennomgående motiver. Oversikten her bør være enkel å få med seg. Her kommer begrepet "våpenrekke" til å dukke opp. "Våpen" er her "riksvåpen", det vil si Den norske løve.

NK 1: Første våpenrekke (1855)

Første våpenrekke var også Norges første frimerke. Det var det eneste som med vilje ikke ble perforert, da vi manglet teknologien til det da. Det som er spesielt med dette frimerket, er at det har en rekke forskjellige stempler, men vi kommer ikke til å gå inn på dette i denne sammenhengen. Riksvåpenet var skravert, det vil si at det hadde vertikale linjer bak løven for å illudere rødt og horisontale bak riksvåpenet for å illudere blått. Variantene for NK 1 er ikke de klassiske variantene I, II og III, så derfor får de indoarabiske tall. 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3
1 4 skilling Riksvåpen skravert Blå i nyanser Dobbeltfot Sprukket plate Oppgravert hjørne

 

NK 2-5: Kong Oscar I (1856-57)

Det vanligste motivet på frimerker rundt om i verden var hodet til monarken. For Norge var dette ikke like naturlig. Kongen kom med på denne rekken, og så forsvant konger fra mynter fram til et enkeltfrimerke av Oscar II. Fra Haakon VII av ble det stadig vanligere.

NK-nummer Valør Motiv Farge (Variant I)
NK 2  2 skilling Oscar I  Guloransje til oransje
NK 3 3 skilling Oscar I Lillagrå
NK 4 4 skilling Oscar I a. Blå i nyanser
b. Grønnblå
c. Melkeblå
NK 5 8 skilling Oscar I Brunkarmin

 

NK 6-10: Andre våpenrekke (1863-66)

Sirkelen fra de to første frimerkemotiveneble borte, og Norge sto i lett buet. 

NK-nummer Valør Motiv Farge (Variant I)  II
NK 6 2 skilling Riksvåpen Gul
NK 7 3 skilling Riksvåpen Lillagrå
NK 8 4 skilling Riksvåpen a. Blå i nyanser
b. Grønnlig blå i nyanser
II a. Blå i nyanser
II b. Lys grønnblå 
NK 9 8 skilling Riksvåpen Blekrosa
NK 10 24 skilling Riksvåpen Brun

 

NK 6-10: Tredje våpenrekke (1867-68)

NK-nummer Valør Motiv Farge (Variant I)
NK 11 1 skilling Riksvåpen Gråsvart
NK 12 2 skilling Riksvåpen Brunlig oransje til gul
NK 13 3 skilling Riksvåpen Fiolett
a. Rødlig fiolett
b. Gråfiolett
NK 14  4 skilling Riksvåpen Blå
x. Grønnlig blå
y. Blå
NK 18 8 skilling Riksvåpen a. Rosa
b. Karminrosa i nyanser

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

 

NK-nummer Valør Motiv Farge Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4