Verdens første frimerke i stemplet kvalitet

One Penny Black fra 1840

Verdens første frimerke fra 1840

Storbritannia var verdens første nasjon som ga ut de små kvitteringslappene for forhåndsbetalt porto, frimerker. Den engelske førsteutgaven ”One Penny Black” satte standarden for all verdens frimerkeutgivelser. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris: 3 450 kr

I 1840 ga Storbritannia ut to frimerker og ble dermed verdens første nasjon til å utgi kvitteringslapper for forhåndsbetalt porto. Det dreide seg om verdiene 1 og 2 penny som var henholdsvis sorte og blå. ”One Penny Black” satte standarden for andre lands frimerkeutgivelser både når det gjelder utforming og motiv. Det ble vanlig å avbilde regjerende monark eller rikssymboler på de første frimerkene. One Penny Black bærer motiv av Storbritannias Dronning Victoria.

  • Verdens første frimerke
  • Revolusjonerte verdens postsystem med portosatser
  • Starten på verdens mest utbredte hobby frimerkesamling

Før utgivelsen av frimerker hadde man sporadisk brukt frimerkelignende papirstrimler og brevomslag med påtrykt frankeringsverdi flere andre steder i verden. Før frimerkene kom var det kun en liten andel av brev som ble forhåndsbetalt, resten måtte postfunksjonærene kreve innbetalt av adressaten. 

Pris:3 450 kr
Pålydende:
1 penny
Utgivelsesår:
1840
Farge:
Sort
Annulering:
stemplet

I 1840 ga Storbritannia ut to frimerker og ble dermed verdens første nasjon til å utgi kvitteringslapper for forhåndsbetalt porto. Det dreide seg om verdiene 1 og 2 penny som var henholdsvis sorte og blå. ”One Penny Black” satte standarden for andre lands frimerkeutgivelser både når det gjelder utforming og motiv. Det ble vanlig å avbilde regjerende monark eller rikssymboler på de første frimerkene. One Penny Black bærer motiv av Storbritannias Dronning Victoria.

  • Verdens første frimerke
  • Revolusjonerte verdens postsystem med portosatser
  • Starten på verdens mest utbredte hobby frimerkesamling

Før utgivelsen av frimerker hadde man sporadisk brukt frimerkelignende papirstrimler og brevomslag med påtrykt frankeringsverdi flere andre steder i verden. Før frimerkene kom var det kun en liten andel av brev som ble forhåndsbetalt, resten måtte postfunksjonærene kreve innbetalt av adressaten. 

Pris:3 450 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
1 penny
Utgivelsesår:
1840
Farge:
Sort
Annulering:
stemplet