Sikre deg en over 500 år gammel tysk gylden!

En gullmynt som var svært utbredt i Norge 1400- og 1500-tallet

Tysk gull gulden fra 1380-1500

Tysk gull gulden fra 1380-1500

  • Brukt i Norge og resten av Skandinavia
  • Sirkulerte i Norge på 1400- og 1500-tallet
  • Utgitt i perioden ca 1380- til1520-tallet
Enkeltobjekt Utsolgt!

En viktig gullmynt for norsk handel i senmiddlealderen!
Eksport av norsk fisk og trevirke bidro til frisk kapital og gullgylden i norsk økonomi. Det skjedde i en periode da mynt ellers var mangelvare i landet, og dermed ble den tyske gullgylden en viktig mynt for norsk økonomi i senmiddelalderen.

En førende mynt for tyske staters gullutmyntning!
Før samlingen av Tyskland i 1871 fantes det ingenting som et enhetlig Tyskland. Tysk område omfattet hundrevis av småstater med opprinnelse i middelalderen. De fleste av disse småstatene utga egne gull- og sølvmynter og mange hadde deres egne standarder for mål og vekt. Mot slutten av 1300-tallet ble det introdusert en ny gullmynt. Denne gullmynten ble standard for gullutmyntinger i tyske stater i flere hundre år. Tyske kjøpmenn spilte en viktig rolle i hele Nordsjøområdet, og i kjølvannet fulgte gullgylden som en viktig valuta. Denne mynten, kalt gylden, skulle være en ekvivalent til den populære italienske florinen.

En viktig internasjonal handelsmynt i gull 
Til å begynne med ble også designet på de originale florinene kopiert av fyrstene i Rhinland som utga gullgyldnen i størst omfang. Myntene var forsynt med Døperen Johannes på adversen og en lilje (Firenzes våpen) på reversen.
Handelen mellom Rhinland og hanseatiske byer med beliggenhet mot Nordsjøen sørget for å spre gullgylden i betydelige antall nordover til mer periferi deler av Europa, som norske byer. Tyske gylden fikk så stor innflytelse i Skandinavia at det ble preget gullgylden både i Danmark, Norge og Sverige.

Hva er en Gylden?
Gullgylden hadde opprinnelse i Rhinland på tysk område på slutten av 1300-tallet. Gylden spredte seg raskt som myntenhet nordover i Europa. Den hanseatiske ekspansjonen bidro til å gullgyldenens utbredelse. Fra midten av 1400-tallet opptrer gylden både i norske myntfunn og skriftlige norske kilder. På dansk side ble det preget gylden I store antall, mens det i norsk mynthistorie bare skjedde ved én anledning, Bergensgyldenen etter 1497.


Pålydende:
1 gylden
Årstall:
ca. 1380–1500
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Gull
Diameter:
ca 23 mm
Vekt:
3,4 gram
Utgivelsesland:
Tyske stater, fremst Rhinland og Nederlandene

En viktig gullmynt for norsk handel i senmiddlealderen!
Eksport av norsk fisk og trevirke bidro til frisk kapital og gullgylden i norsk økonomi. Det skjedde i en periode da mynt ellers var mangelvare i landet, og dermed ble den tyske gullgylden en viktig mynt for norsk økonomi i senmiddelalderen.

En førende mynt for tyske staters gullutmyntning!
Før samlingen av Tyskland i 1871 fantes det ingenting som et enhetlig Tyskland. Tysk område omfattet hundrevis av småstater med opprinnelse i middelalderen. De fleste av disse småstatene utga egne gull- og sølvmynter og mange hadde deres egne standarder for mål og vekt. Mot slutten av 1300-tallet ble det introdusert en ny gullmynt. Denne gullmynten ble standard for gullutmyntinger i tyske stater i flere hundre år. Tyske kjøpmenn spilte en viktig rolle i hele Nordsjøområdet, og i kjølvannet fulgte gullgylden som en viktig valuta. Denne mynten, kalt gylden, skulle være en ekvivalent til den populære italienske florinen.

En viktig internasjonal handelsmynt i gull 
Til å begynne med ble også designet på de originale florinene kopiert av fyrstene i Rhinland som utga gullgyldnen i størst omfang. Myntene var forsynt med Døperen Johannes på adversen og en lilje (Firenzes våpen) på reversen.
Handelen mellom Rhinland og hanseatiske byer med beliggenhet mot Nordsjøen sørget for å spre gullgylden i betydelige antall nordover til mer periferi deler av Europa, som norske byer. Tyske gylden fikk så stor innflytelse i Skandinavia at det ble preget gullgylden både i Danmark, Norge og Sverige.

Hva er en Gylden?
Gullgylden hadde opprinnelse i Rhinland på tysk område på slutten av 1300-tallet. Gylden spredte seg raskt som myntenhet nordover i Europa. Den hanseatiske ekspansjonen bidro til å gullgyldenens utbredelse. Fra midten av 1400-tallet opptrer gylden både i norske myntfunn og skriftlige norske kilder. På dansk side ble det preget gylden I store antall, mens det i norsk mynthistorie bare skjedde ved én anledning, Bergensgyldenen etter 1497.


Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
1 gylden
Årstall:
ca. 1380–1500
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Gull
Diameter:
ca 23 mm
Vekt:
3,4 gram
Utgivelsesland:
Tyske stater, fremst Rhinland og Nederlandene