Originalmynter fra korstogene!

Europa beveget seg på tusen år fra et trist minne om fordums stolthet til verdens maktsentrum. En viktig del av den store gjenreisningen var Kirkens samlende rolle. I lang tid var Europa et begrep kun for de sterkt akademiske, mens det samlende begrepet var «kristendommen». Shakespeare brukte det ofte, for eksempel i Henrik V, der Saunder Simpcox ble beskrevet som «the lyingest knave in Christendom» (den mest løgnaktige knekt i Kristendommen).

Kirkens samlingsprosjekt var ikke lett. Det krevde en ekstern fiende, en samlende sak, økonomisk støtte for saken og villige folk. Urban II fant alt dette i korstogene; mot muslimene som gjorde det vanskelig å dra på pilgrimsferd, for alle gode kristne som ville sikre seg syndsforlatelse for alle forbrytelser, med økonomisk støtte fra rike klostre i Frankrike og med korsfarere som Richard Løvehjerte og Bohemond III.

Uten korstogene er det ikke sikkert at Europa hadde blitt til. Og vi har myntene fra Europa i støpeskjeen.

Du kan nå eie:

 • Nesten 1000 år gamle mynter som ble brukt til å finansiere korstogene
 • Et sett med den kristne sidens tre fronter, kirken, korsfarer kongene og korsfarer statene
 • Sjeldne kirkemynter som spilte en viktig rolle for korstogene og for Europas fremtid
 • Tidsvitner fra da verden forandret seg for alltid
 • Myntene leveres med et spennende og informativt historiekort og ektehetssertifikat som garanterer myntenes ektehet.

Kirken gjenreiser Europa

Fra Athens storhetstid via Aleksander den stores hellenske rike og til Romerriket hadde Europa vokst både geografisk og kulturelt. Så begynte folkevandringene, og med det ble mesteparten av Europa revet i stykker. Det var fullt av de som ville plyndre og ødelegge området, gotere, maurere, vandaler, hunere, vikinger og mange andre kastet seg over områdene.

Men Guds kvern maler langsomt. På slutten av 1000-tallet var både Øst-Europa og Norden kristnet. Angrep på et kristent land var et angrep på alle. I tillegg begynte maktsentre å dukke opp. Det tysk-romerske rike hadde vokst, og man begynte å få sterke statsdannelser andre steder. Et Europa på offensiven tok over for et Europa som hadde vært på defensiven i  700 år. Dette var også en fin måte å avlede oppmerksomheten mot de mange maktkampene som foregikk mellom den tysk-romerske keiseren og paven og Det store skismaet der de ortodokse landene trakk seg ut.

Kirken, det vil si den katolske kirken, forsto viktigheten i å sende den siste fienden på defensiven. For mens folkevandringstiden og vikingtiden var over, var fortsatt muslimene både i Spania og  Det bysantinske rike et problem. Nå gjaldt det å gripe sjansen da de var på offensiven. Kirken begynte å plante ideen om å gjenerobre den hellige byen Jerusalem fra muslimene. Dette ville også sikre trygg reise for pilgrimer som ofte opplevde å bli ranet.

Stikkordet var løfter. De som deltok i korstogene ble lovet syndsforlatelse for alle synder. Biskopene av  Valence fikk spesialtillatelse til å prege mynter med kirkens velsignelse. Flere av de som deltok fikk både Guds ære og verdslig makt da de opprettet de rike korsfarerstatene, som Bohemond III av Antiokia.

Selve korstogene var av begrenset viktighet. Men de medførte svært økt handel, og bygger opp en rekke handelsstater i Middelhavet. De skapte også en samling og forståelse mellom europeere om et fellesskap. Flere tempelridderordener hadde et system som kunne minne om et bankvesen. Kunst, litteratur og vitenskap ble også påvirket.

Norges tilknytning til korstogene har tidligere vært omtalt i magasinet Mynt og Historie nummer 3 2017.

  Trykk på her for å lese den spennende historien om Norske korsfarere fra Mynt og Historie!

  Bohemond III av Antiokia Biskoppene av Valence Rikard Løvehjerte

  Valør: Denier/Penny

  Utgitt: 1163-1201 e.Kr

  Utgiverland: Antiokia

  Metall: Sølv

  Diameter: Ca. 18 mm

  Vekt Ca 0.6 g

  Valør: Denier/Penny

  Utgitt: 1157-1276 e.Kr

  Utgiverland: Valence, Frankrike

  Metall: Sølv

  Diameter: Ca. 18 mm

  Vekt Ca 0.7 g

  Valør: Denier/Penny

  Utgitt: 1172-1185 e.Kr

  Utgiverland: Aquitaine, Frankrike

  Metall: Sølv

  Diameter: Ca. 18 mm

  Vekt Ca 0.6 g