Våren 1716 var en dramatisk vår i norsk historie. Sverige, med den svenske krigerkongen Karl XII i spissen, gikk til angrep mot Norge under Den store nordiske krigen. Det skulle imidlertid ikke gå helt etter den svenske planen og Norge viste stor motstand.

Du kan nå sikre deg den komplette samlingen med hele ni historiske myntbrev, som ble utgitt i anledningen 300-årsjubileet for Slaget ved Dynekilen for 8.500 kroner, fraktfritt tilsendt. Skulle du ønske å dele opp betalingen i fire rentrefire rater à 2.125 kroner er det bare å ta kontakt med kundeservice på telefon 0 25 50.

Er du rask kan du sikre deg:

  • Komplett samlinge med ni myntbrev 
  • Hvert myntbrev med 300 år gamle originale krigsdaler
  • Spesialdesignet frimerker, stemplet på dagen 300 år etter sentrale hendelser i det dramatiske krigsåret 1716.
  • Historisk dokumentasjon
  • Praktisk samlealbum medfølger
  • Tilsendt til fritt gjennomsyn, uten minstekjøpsforpliktelse, bindingstid eller andre forpliktelser. Du har alltid 30 dager returrett!

Et ekte tidsvitne fra Sveriges angrep på Norge 
- myntbrev med original krigsdaler fra Karl XII

Den store nordiske krigen var en kostbar affære og stadige nederlag på flere fronter for Sverige førte til en bunnskrapt svensk statskasse. Da man i 1715 bestemte seg for å rette fokus mot Norge, visste man at det ville påløpe nye store krigsutgifter. For å finansiere Norgesfeltstoget ble det derfor besluttet å utgi svenske krigsdaler i kobber.

Bestemmelsen om angrepet på Norge og finansieringen av den, betød at alle svensker måtte levere inn sølvmyntene de var i besittelse av. Som motytelse fikk de en kobbermynt med påskriften ”sølvmynt”, og det edle metallet ble brukt til å betale for krigen. Når krigen så var vunnet, og sølvgruvene i Norge var på svenske hender, var planen at kongen skulle tilbakebetale folket ved at de leverte inn kobbermynter og fikk igjen i sølv. Slik gikk det ikke. Svenskene tapte mot Norge både i 1716 og to år senere i 1718 da svenskekongen Karl XII ble skutt og drept.

De svenske krigsdalerne i kobber er blant de mest kjente av skandinaviske myntutgivelser. Ingen annen mynt kan knyttes like sterkt til finansieringen av krig. Utmyntningen av krigsdalerne og den manglende tilbakebetalingen, førte til kraftig inflasjon og statskonkurs. 

Sikre deg ditt komplette eksemplar i dag!

 

 

Spesifikasjoner